Translation: from azerbaijani

bil’ümum

 • 1 bilək

  запястье, часть кисти у руки, у локтевой кости. Biləyə dolamaq (sarımaq) дурачить, морочить, издеваться, насмехаться.

  Азербайджанско-русский словарь > bilək

 • 2 bilərəkdən

  см. bilə-bilə.

  Азербайджанско-русский словарь > bilərəkdən

 • 3 bilə-bilə

  нареч. сознательно, нарочно, умышленно, преднамеренно. Biləbilə yalan ifadə vermək умышленно давать ложные показания, bilə-bilə gecikmək преднамеренно опаздывать

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bilə-bilə

 • 4 bilək

  I
  сущ. анат. запястье. Biləyin şüalı bağı лучевая связка запястья, biləyin arxa toru тыльная сеть запястья, biləyin mərkəz sümüyü центральная кость запястья
  II
  прил. анат. запястный. Biləyin ovuc kanalı запястный ладонный канал
  ◊ biləyə (biləyinə) dolamaq (sarımaq) kimi издеваться, обвести (обводить) вокруг пальца кого

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bilək

 • 5 biləkarası

  прил. анат. межзапястный. Biləkarası oynaqlar межзапястные суставы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > biləkarası

 • 6 biləks

  устар. противит. союз. напротив, наоборот. Biləks, mən çox şadam напротив, я очень рад

  Azərbaycanca-rusca lüğət > biləks

 • 7 bilən

  I
  прил.
  1. знающий, сведущий
  2. понимающий, понятливый (человек)
  II
  вводн. сл. в сочет. с мест. Mən bilən по-моему, как я знаю, sən bilən по-твоему, siz bilən по-вашему

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bilən

 • 8 bilərzik

  сущ.
  1. браслет. Qızıl bilərzik золотой браслет
  2. строит. хомут (деталь в виде кольца для крепления чего-л.). Metal bilərzik металлический хомут, sökülən bilərzik разборный хомут, bənd bilərziyi хомут-скоба
  3. тех. фланец (соединительная часть труб и т.п. в виде плоского кольца или диска)
  4. тех. архит. муфта

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bilərzik

 • 9 bilərzikli

  прил.
  1. с браслетом. Bilərzikli qız девушка с браслетом
  2. строит. хомутный
  3. тех. фланцевый. Bilərzikli birləşmələr фланцевые соединения

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bilərzikli

 • 10 bilərək

  нареч. см. bilə-bilə

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bilərək

 • 11 biləyaqət

  I
  прил.
  1. недостойный. Biləyaqət adam недостойный человек, biləyaqət hərəkət недостойный поступок
  2. неприличный, непристойный. Biləyaqət sözlər неприличные слова
  II
  нареч.
  1. недостойно
  2. непристойно, неприлично

  Azərbaycanca-rusca lüğət > biləyaqət

 • 12 qəbilə

  I
  сущ.
  1. род (ячейка первобытного общества – группа людей, происходящих от общего предка)
  2. племя (крупное объединение людей в доклассовом обществе, связанных родовыми отношениями). Köçəri qəbilələr кочевые племена, ibtidai icma qəbilələri первобытные племена
  II
  прил.
  1. родовой. Qəbilə dili родовой язык, qəbilə dialektləri родовые диалекты, qəbilə icması родовая община
  2. племенной. Qəbilə başçıları племенные вожди, qəbilə mülkiyyəti племенная собственность, qəbilə düşmənçiliyi племенная вражда

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qəbilə

 • 13 təbil

  I
  сущ. барабан (ударный музыкальный инструмент в виде плотного полого цилиндра, оба основания которого обтянуты кожей). Təbil çalmaq бить в барабан
  II
  прил. барабанный. Təbil çubuqları барабанные палочки; анат. təbil pərdəsi барабанная перепонка (перепонка, отделяющая наружный слуховой проход от среднего уха)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > təbil

 • 14 ümum

  I
  сущ. все. Ümumun rəğbətini qazanmaq завоевать уважение всех, ümuma məxsus принадлежащий всем, ümuma aid məsələ вопрос, касающийся всех
  II
  прил. весь, вся, всё, все. Ümum aləm bilir весь мир знает

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ümum

 • 15 ümumən

  I
  нареч. в общем, в общем и целом, вообще. Ümumən işlər yaxşı gedir в общем дела идут хорошо
  II
  мест. весь, вся, всё, все. Ümumən bəşəriyyət böyük bir problem qarşısında durmuşdur перед всем человечеством встала большая проблема

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ümumən

 • 16 ümumərəb

  прил. общеарабский (otnosəhiysə ko vsem arabam, арабским странам). Təcavüzə qarşı ümumərəb mübarizəsi общеарабская борьба против агрессии, ümumərəb konfederasiyası общеарабская конфедерация

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ümumərəb

 • 17 ədəbiləşdirilmə

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ədəbiləşdirilmə

 • 18 ədəbiləşdirmə

  сущ. от глаг. ədəbiləşdirmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ədəbiləşdirmə

 • 19 əsəbiləşdirici

  прил. нервирующий, раздражающий (возбуждающий нервы, волнующий). Əsəbiləşdirici təsir раздражающее воздействие, əsəbiləşdirici hərəkət нервирующее поведение

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əsəbiləşdirici

 • 20 əsəbiləşdirilmə

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əsəbiləşdirilmə

Look at other dictionaries:

 • bil’ümum — ə. ümumiyyətlə, ümumən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • BİL-UMUM — Bütün, tamamı, hep …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • boyun — is. 1. Başın bədənlə birləşən hissəsi. Yoğun boyun. Əyri boyun. Uzun boyun. Boynundan yapışmaq. 2. Paltarın, boğazı dövrələyən hissəsi. Paltonun boynu. Dik boyun. Köynəyin boynu dardır. 3. Arabaya və kotana qoşulan cüt heyvan (öküz, ya kəl).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dal — 1. is. 1. Bədənin boyundan tutmuş omba sümüyünə qədər olan arxa hissəsi; kürək. Küçə ilə bir hambal, bir tay dalında keçir. C. M.. // Heyvanların bədənlərinin yuxarı hissəsi, beli. Qatırın dalına yük yükləmək. Atın dalına minmək. 2. Əks tərəf,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.