Translation: from turkish

biçim almak

Look at other dictionaries:

 • biçim almak — biçimlenmek, belli bir biçime girmek, şekillenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • biçim — 1. is. Biçme işi Buğday biçim zamanı. 2. is. 1) Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur. S. Birsel 2) Yakışık alan şekil, uygun şekil Söylediklerimden çok …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kabasını almak — 1) biçim verilecek bir maddenin gereksiz yerlerini gidermek 2) bir yeri veya bir şeyi gelişigüzel, üstünkörü temizlemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belirmek — nsz 1) Önce belli veya görünür olmayan bir şey ortaya çıkmak, tezahür etmek Karanlıkların ardından birçok adamlar belirerek acayip birtakım eşyalar taşıyor. R. H. Karay 2) Bir düşünce veya durum kesin bir biçim almak, tebellür etmek Kafasında… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • binmek — e, er 1) Yüksek bir şeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp ayaklarını sallandırarak oturmak Belki de atlara binerek dolaşırız. R. H. Karay 2) Bir yere gitmek için tren, vapur, uçak, otomobil vb. bir taşıtta yer almak Vapurlara, trenlere ihtiyarları …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • derecelenmek — nsz Dereceli bir biçim almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kalıplaşmak — nsz 1) Belli bir biçim almak, klişeleşmek 2) Görevini yitirmek Birisi, kimisi kelimelerindeki i iyelik eki kalıplaşmıştır. 3) Durumunu sürdürmek, belli bir durumun dışına çıkmamak Birleşik Sözler basmakalıplaşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kıvrılmak — nsz 1) Eğrilip bükülmek 2) Kıvrık bir duruma gelmek 3) Yuvarlak bir biçim almak 4) Dar bir yere büzülerek yatmak Bulunduğum yerde kıvrılıp yatmanın bir kolayını arıyordum. Y. K. Karaosmanoğlu 5) Dönmek, sapmak Ben onu görmemişçesine, gözlerimi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yuvarlaklaşmak — nsz Yuvarlak bir biçim almak, yuvarlak duruma gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • teşekkül etmek — 1) belirmek, belli bir biçim almak, oluşmak 2) kuruluş olarak oluşmak Kuvayımilliye teşekkül edinceye kadar şehri beklediler. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aşığı cuk oturmak — işi çok olumlu bir biçim almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.