Translation: from turkish

biçilmek

Look at other dictionaries:

  • biçilmek — nsz Biçme işine konu olmak Zırhlı otomobilin mitralyözü tarafından biçilir biçilmez bilincini yitiriyor. A. İlhan Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller biçilmiş kaftan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biçilme — is. Biçilmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tomruk — is., ğu 1) Ağacın kesilerek silindir biçimine getirilmiş gövdesi 2) İşlenmek veya biçilmek için hazırlanmış taş kütlesi Mermer tomruğu. 3) Ayak ve ellere geçirilip bağlanan iki parça kütükten meydana gelen işkence aleti 4) esk. Tutukevi Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • takdir olunmak — 1) beğenilmek 2) değeri, önemi, gereği anlaşılmak 3) değeri biçilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • takdîr edilmek — 1. değerlendirilmek. 2. beğenilmek. 3. değer biçilmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • irpelmek — bıçkı ile biçilmek, bo2ulmak I, 244 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • utamak — yapraklarını, başağını kesrnek, ekin biçilmek, budamak III, 250, 251 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.