Translation: from english to swahili

from swahili to english

benulia

 • 1 protrude

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] protrude
  [Swahili Word] -benua
  [Part of Speech] verb
  [Related Words] -benulia, -benusha, mbenuko, mbinu
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] protrude
  [Swahili Word] -benuka
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] protrude
  [Swahili Word] -jitokeza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] -toka v
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] protrude
  [Swahili Word] -ondokea
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] ondoa V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] protrude toward
  [Swahili Word] -benulia
  [Part of Speech] verb
  [Class] applicative
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -benua
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > protrude

 • 2 put

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be put
  [Swahili Word] -wekwa
  [Part of Speech] verb
  [Class] passive
  [Swahili Example] Subira aliiweka ile barua [Sul]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be put into
  [Swahili Word] -tiwa
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] tia V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be put out
  [Swahili Word] -kimua
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be put out
  [Swahili Word] -kimwa
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be put out
  [Swahili Word] -tolewa
  [Part of Speech] verb
  [Class] passive
  [Derived Language] Spanish
  [Derived Word] -toa, -tolea
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] make someone put
  [Swahili Word] -tilisha
  [Part of Speech] verb
  [Class] appl-caus
  [Derived Word] tia V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put
  [Swahili Word] -gusisha
  [Part of Speech] verb
  [Swahili Example] Mansuri aligusisha midomo yake juu ya shavu la Rehema [Sul], akamgusisha mkewe ncha ya bakora [Moh]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put
  [Swahili Word] -ika
  [Part of Speech] verb
  [Swahili Example] (=weka, ikiza)
  [Note] rare
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put
  [Swahili Word] -tia
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put
  [Swahili Word] -weka
  [Part of Speech] verb
  [Swahili Example] akiambiwa kuweka moto jikoni yeye huchukuwa majani kutoka paa la jiko [Kez], wewe uliweka nadhiri kuivunja rekodi iliyokuwapo [Muk, alishindwa kuweka hesabu ya namna mbali mbali mwanawe alivyoweza kuzitengeneza nywele zake [Ya]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put (something in something)
  [Swahili Word] -ingiza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] -ingia V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put about
  [Swahili Word] -kisi
  [Part of Speech] verb
  [Derived Language] Arabic
  [Terminology] nautical
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put aside
  [Swahili Word] -dunduliza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put aside
  [Swahili Word] -fita
  [Part of Speech] verb
  [Dialect] dialectical
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put aside
  [Swahili Word] -hifadhi
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put aside
  [Swahili Word] -tengua
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put away
  [English Plural] translation for applicative?
  [Swahili Word] -bagua
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put back
  [Swahili Word] -rudisha
  [Part of Speech] verb
  [Class] causative
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put between legs
  [Swahili Word] -fyata
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put down
  [Swahili Word] -teremsha
  [Part of Speech] verb
  [Class] causative
  [Derived Word] telea V
  [Swahili Example] aliteremshe [shoka] kwa nguvu juu ya mashingo ya watu hawa [Muk]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put down
  [Swahili Word] -tua
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put down and roll over and over
  [Swahili Word] -firigisa
  [Part of Speech] verb
  [Swahili Example] nyuso zikafirigiswa katika viganja vya mikono [Sul]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put for someone
  [Swahili Word] -ekea
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] weka V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put for someone
  [Swahili Word] -wekea
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put forward
  [Swahili Word] -benua
  [Part of Speech] verb
  [Related Words] -benulia, -benusha, mbenuko, mbinu
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put in
  [Swahili Word] -ingiza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] -ingia V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put in
  [Swahili Word] -wekea
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] weka V
  [Swahili Example] maji mmeshamwekea mzazi msalani? [Moh], mbona wembe hamjaniekea? [Moh]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put in (by force)
  [Swahili Word] -penyesha
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] penya
  [Note] rare
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put in order
  [Swahili Word] -zatiti
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] Arabic
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put in sanctuary
  [Swahili Word] -hifadhi
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put inside
  [Swahili Word] -tumbukiza
  [Part of Speech] verb
  [Class] appl-caus-intr
  [Derived Word] tumbua V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put inside out
  [Swahili Word] -geuza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] geua v
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put into
  [Swahili Word] -didimisha
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put into (by force)
  [Swahili Word] -penyeza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put into (food)
  [Swahili Word] -towea
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put off
  [Swahili Word] -ahirisha
  [Part of Speech] verb
  [Class] causative
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -ahiri
  [English Example] the examination is postponed until tomorrow
  [Swahili Example] mtihani umeahirishwa mpaka kesho
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put off
  [Swahili Word] -kawisha
  [Part of Speech] verb
  [Class] causative
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -kawa
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put off
  [Swahili Word] -tuilisha
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put off
  [Swahili Word] -tuiliza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put off
  [Swahili Word] -zima
  [Part of Speech] verb
  [Related Words] -zimia, -zimika, -zimisha, -zimua, -zimwa
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on
  [Swahili Word] -jikatia
  [Part of Speech] verb
  [Class] reflexive
  [Swahili Example] hana khanga hata moja ya kujikatia1 wala ya kujitanda [Moh]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on (clothes)
  [Swahili Word] -vaa
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on clothes
  [Swahili Word] -vaa nguo
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on clothing
  [Swahili Word] -valia
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] vaa V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on make-up
  [Swahili Word] -jipura
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on the fire
  [Swahili Word] -telekeza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put one thing on top of another
  [Swahili Word] -eleka
  [Part of Speech] verb
  [Class] potential
  [Derived Word] v caus
  [Swahili Example] usitueleke msumari wa moto juu ya kidonda [Sul]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put one thing on top of another
  [Swahili Word] -elekanya
  [Part of Speech] verb
  [Class] potential
  [Derived Word] v caus
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put oneself
  [Swahili Word] -jiwekea
  [Part of Speech] verb
  [Swahili Example] alikuwa amekwisha jiwekea kijumba kidogo [Kez]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put oneself forward
  [Swahili Word] -jitanguliza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] -tangulia v
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put out
  [Swahili Word] -toa
  [Part of Speech] verb
  [English Example] Subira's grandmother right then put out her child to call her siblings
  [Swahili Example] bibi wa Subira hapo hapo alimtoa mtoto kwenda kuwaita nduguze [Sul]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put out
  [Swahili Word] -tokeza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] toka V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put out
  [Swahili Word] -zima
  [Part of Speech] verb
  [Related Words] -zimia, -zimika, -zimisha, -zimua, -zimwa
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put out in the open
  [Swahili Word] -fichua
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] ficha v
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put right
  [Swahili Word] -endekeza
  [Part of Speech] verb
  [Class] caus-intr
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -enda
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put someone off
  [Swahili Word] -zungusha
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put to
  [Swahili Word] -vugaza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put together
  [Swahili Word] -changa
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put together
  [Swahili Word] -kongomea
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] konga V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put together
  [Swahili Word] -saliti
  [Part of Speech] verb
  [English Example] if you mix two kinds of this sand, you will get good sand
  [Swahili Example] ukisaliti jinsi mbili za mchanga huu utapata mchanga mzuri.
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put together
  [Swahili Word] -shamiri
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put together
  [Swahili Word] -tunga
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put up with
  [Swahili Word] -stahimili
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put up with
  [Swahili Word] -tikiza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put up with
  [Swahili Word] -vumilia
  [Part of Speech] verb
  [Class] applicative
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -vuma
  [Related Words] vumilivu, uvumilivu
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put up with
  [Swahili Word] -weza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put upside down
  [Swahili Word] -geuza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] geua v
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > put

 • 3 stick

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] defensive knobbed stick
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] rungu
  [Swahili Plural] marungu
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] flexible stick used to capture burrowing nearshore worms for bait
  [English Plural] flexible sticks
  [Swahili Word] telewa
  [Swahili Plural] telewa
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  [Dialect] Kimvita
  [Terminology] marine
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] forked stick
  [English Plural] forked sticks
  [Swahili Word] kongwa
  [Swahili Plural] makongwa
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] get stuck
  [Swahili Word] -ama
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hockey stick
  [English Plural] hockey sticks
  [Swahili Word] gongo
  [Swahili Plural] magongo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hooked stick (used to pull down branches in fruit-picking)
  [English Plural] hooked sticks
  [Swahili Word] chogoe
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hooked stick for pulling down fruit
  [English Plural] hooked sticks
  [Swahili Word] upembo
  [Swahili Plural] pembo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 11/10
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] large hooked stick
  [English Plural] large hooked sticks
  [Swahili Word] ngoe
  [Swahili Plural] ngoe
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] make (legs) stick in
  [Swahili Word] -topeza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] topea V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] piece of stick used for twisting the rope tightening firewood
  [Swahili Word] mlio
  [Swahili Plural] milio
  [Part of Speech] noun
  [Class] 3/4
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] pointed stick
  [English Plural] pointed sticks
  [Swahili Word] mchokoo
  [Swahili Plural] michokoo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 3/4
  [Derived Word] -chokoa V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] pointed stick
  [English Plural] pointed sticks
  [Swahili Word] mkonjo
  [Swahili Plural] mikonjo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 3/4
  [Derived Word] konzo
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] pointed stick
  [English Plural] pointed sticks
  [Swahili Word] mkonzo
  [Swahili Plural] mikonzo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 3/4
  [Derived Word] konzo
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] pointed stick used for opening coconuts
  [English Plural] pointed sticks
  [Swahili Word] chuo
  [Swahili Plural] vyuo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 7/8
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] short thick stick
  [English Plural] short thick sticks
  [Swahili Word] kibarango
  [Swahili Plural] vibarango
  [Part of Speech] noun
  [Class] 7/8
  [Related Words] mbarango
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] short, thick stick (made from the wood of the mpweke tree)
  [English Plural] short, thick sticks
  [Swahili Word] mpweke
  [Swahili Plural] mipweke
  [Part of Speech] noun
  [Class] 3/4
  [Derived Word] mpweke N (type of tree)
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] bakora
  [Swahili Plural] bakora
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  [Swahili Example] bakora ya kiskofu
  [Note] rel. crozier.
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] fimbo
  [Swahili Plural] fimbo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  [English Example] a stick that you don't have in hand won't kill a snake (proverb)
  [Swahili Example] fimbo ya mbali hayiuwi nyoka (methali)
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] kijiti
  [Swahili Plural] vijiti
  [Part of Speech] noun
  [Class] 7/8
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] mti
  [English Example] he stops his arms, as though he had been stuck with a stick in his eye
  [Swahili Example] anasimamisha mikono, kama aliyechomwa kijiti machoni [Ma]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] konjo
  [Swahili Plural] makonjo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] konzo
  [Swahili Plural] makonzo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] mbarango
  [Swahili Plural] mibarango
  [Part of Speech] noun
  [Class] 3/4
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] mkongojo
  [Swahili Plural] mikongojo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 3/4
  [Derived Word] konga V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] ukongojo
  [Swahili Plural] kongojo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 11/10
  [Derived Word] konga
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] njiti
  [Swahili Plural] njiti
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] ufito
  [Swahili Plural] fito
  [Part of Speech] noun
  [Class] 11/10
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [Swahili Word] -ama
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [Swahili Word] -choma
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [Swahili Word] -kokorocha
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [Swahili Word] -korocha
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [Swahili Word] -korochakorocha
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [Swahili Word] -nata
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [Swahili Word] -sagama
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [Swahili Word] -tofoa
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick
  [Swahili Word] -tofua
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick (for digging holes)
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] mshamo
  [Swahili Plural] mishamo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 3/4
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick (stout)
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] kiwi
  [Swahili Plural] viwi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 7/8
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick (to a frying pan)
  [Swahili Word] -ungua
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick (to the ground)
  [Swahili Word] -jikaza
  [Part of Speech] verb
  [Class] reflexive
  [Swahili Example] ki-Asumini kilijikaza chini ya mihogo [Moh]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick (together)
  [Swahili Word] -ambata
  [Part of Speech] verb
  [Related Words] amba
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick (used by weavers to tighten thread)
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] mladi
  [Swahili Plural] miladi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 3/4
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick (with a hardened tip used as a hunting weapon or in pit traps)
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] ukonjo
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick (with a hardened tip used as a hunting weapon or in pit traps)
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] ukonzo
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick (with hardened tip used for hunting)
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] konzo
  [Swahili Plural] makonzo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick between two things
  [Swahili Word] -pachika
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick fast
  [Swahili Word] -ganda
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick fast
  [Swahili Word] -kwama
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick fast
  [Swahili Word] -zinda
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick for sitting on when picking cloves
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] parago
  [Swahili Plural] maparago
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  [Derived Word] paraga V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick in
  [Swahili Word] -pachika
  [Part of Speech] verb
  [English Example] fasten a knife-blade in the handle.
  [Swahili Example] pachika kisu kipinini
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick in (belt etc.)
  [Swahili Word] -futika
  [Part of Speech] verb
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -futa
  [Related Words] -futua
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick in the throat
  [Swahili Word] -sama
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick of wood
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] banzi
  [Swahili Plural] mabanzi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick on
  [Swahili Word] -bandika
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick on which one props oneself when picking cloves
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] parago
  [Swahili Plural] maparago
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick out
  [Swahili Word] -benua
  [Part of Speech] verb
  [Related Words] -benulia, -benusha, mbenuko, mbinu
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick set against a door to hold it shut
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] kiwi
  [Swahili Plural] viwi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 7/8
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick to
  [Swahili Word] -gandamia
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick together
  [Swahili Word] -amba
  [Part of Speech] verb
  [Related Words] ambata, ambo, ambua, ambukizo, chamba, chambo, cahambua, gamba, ngambi, uambukizo, wamba, wambiso
  [Note] rare
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick together
  [Swahili Word] -ambatana
  [Part of Speech] verb
  [Class] reciprocal
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] ambata
  [English Example] the cloth has stuck to the wound
  [Swahili Example] nguo imeambatana na kidonda
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick together
  [Swahili Word] -shikamana
  [Part of Speech] verb
  [English Example] the rice stuck together after being cooked
  [Swahili Example] Wali ulishikamana baada ya kupikwa
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick used for knocking down fruit
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] pikipiki
  [Swahili Plural] mapikipiki
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -piga
  [Swahili Definition] fimbo ndogo ya kutupia mtini ili kuangusha matunda
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick used in rope-making
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] kileti
  [Swahili Plural] vileti
  [Part of Speech] noun
  [Class] 7/8
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick used to remove fish from larger basket type fish traps
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] palio
  [Swahili Plural] palio
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  [Dialect] Kimvita
  [Terminology] marine
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick with iron tip (for digging stones)
  [English Plural] sticks
  [Swahili Word] muo
  [Swahili Plural] miuo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 3/4
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] stick with something
  [Swahili Word] -gandama na
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] sticking together
  [Swahili Word] mnato
  [Swahili Plural] minato
  [Part of Speech] noun
  [Class] 3/4
  [Derived Word] nata V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] sticks (bunch of), laid inside a cooking-pot to keep the food from burning
  [English Plural] sticks (bunches of)
  [Swahili Word] nyalio
  [Swahili Plural] nyalio
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] sticks or laths used to fill up the spaces in the framework of a house prior to plastering
  [Swahili Word] wasa
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] sticks used for fortune-telling
  [Swahili Word] wano
  [Swahili Plural] mawano
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] thick stick
  [English Plural] thick sticks
  [Swahili Word] gongo
  [Swahili Plural] magongo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  [Derived Language] Swahili
  [English Example] he plays hockey with a thick stick
  [Swahili Example] anacheza hoki kwa gongo [Sul]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] walking stick with the handle shaped like the bill of a hornbill
  [English Plural] walking sticks
  [Swahili Word] domo la kwembe
  [Swahili Plural] madomo ya kwembe
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > stick

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.