Translation: from turkish to english

from english to turkish

balık tutmak

Look at other dictionaries:

 • IRIP — Balık tutmak için atılan büyük a …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • yem — is. 1) Hayvan yiyeceği 2) Kuş ve balık tutmak için tuzağa bırakılan, oltaya takılan yiyecek veya yiyecek görüntüsündeki nesne İtina ile iğneye yemi taktı. S. F. Abasıyanık 3) Ağızotu 4) mec. Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen, kullanılan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • avlanmak — yabani hayvan vumak, balık tutmak …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • Liste Swadesh Du Turc — Liste Swadesh de 207 mots en français et en turc. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

 • Liste Swadesh du turc — Liste Swadesh de 207 mots en français et en turc. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

 • Turc (liste Swadesh) — Liste Swadesh du turc Liste Swadesh de 207 mots en français et en turc. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

 • et — is. 1) İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka Bu koyunda hiç et yok, pek zayıf. 2) Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi Bu, kurumuş pastırma renginde bir et parçası idi. H. Taner 3) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • safra — 1. is., İt. saburra 1) Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek veya inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık 2) den. Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için dip bölümlerine… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tütsülemek — i 1) Türlü amaçlarla bir yeri tütsü dumanıyla doldurmak, tütsü yapmak 2) Et, balık vb. yiyecekleri odun veya saman dumanına tutmak 3) argo İçki içmek, sarhoş olmak Mutlaka bu akşam düğün şerefine o da kafayı tütsülemiş olacak. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tütsü yapmak — 1) dinî törenlerde kokulu madde yakmak 2) et, balık vb. yiyecekleri dumana tutmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MAL-İ MÜTEKAVVİM — Huk: İki mânada kullanılır: Birisi, intifâı mübah olan şeydir. Diğeri, mâl i mührez demektir. Meselâ, denizde iken balık gayr i mütekavvim olup, tutmak ile ihraz olundukta, mâl i mütekavvim olur. İntifâı mübah olmayan mal veya elde edilmemiş olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.