Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

bad

 • 1 bad

  {bæd}
  I. 1. лош, недоброкачествен, негоден, слаб
  from BAD to worse все по-зле и по-зле, от трън, та на глог
  to be BAD at не ме бива за, слаб съм по
  that looks BAD това не предвещава нищо добро
  BAD spelling грешен правопис
  BAD language ругатни, хули, псувни
  not (so) BAD добър, хубав, сносен
  not half (so) BAD съвсем не лош
  2. недобър, зъл, злобен, злостен, проклет
  BAD blood взаимна неприязън/враждебност/яд/омраза
  BAD temper лош нрав/настроение
  3. невалиден, подправен, фалшив
  4. развален, вмирисан, гнил
  BAD egg развалено яйце, запъртък, прен. подлец
  BAD tooth болен/наяден зъб
  to go BAD развалям се, вмирисвам се
  5. вреден
  beer is BAD for you бирата ти вреди
  6. болен, болезнен
  BAD finger/leg болен пръст/крак
  to feel BAD лошо ми е
  прен. чувствувам се гузен, гризе ме съвестта, изпитвам угризения (about за)
  BAD claim юр. неоснователна претенция
  BAD debt пропаднал/невъзстановим дълг
  in BAD faith неискрено, нечестно
  with BAD grace неохотно, сърдито
  BAD lands необработваеми земи
  BAD mistake груба грешка
  BAD pains силни болки
  BAD voting-paper недействителна бюлетина
  too BAD много жалко
  II. n зло
  to the BAD за лошо, на загуба/дефицит
  he is fifty pounds to the BAD той е на загуба 50 лири
  togo to the BAD ставам негоден за нищо, морално пропадам
  to take the BAD with the good посрещам спокойно несгодите, понасям твърдо превратностите на съдбата
  * * *
  {bad} a (worse {wъ:s}; worst {wъ:st}) 1. лош, недоброкачестве(2) n зло; to the bad за лошо, на загуба/дефицит; he is fifty po
  * * *
  урсуз; вреден; проклет; развален; зло; злобен; калпав; зъл; злостен; лош; негоден; недобър; недоброкачествен;
  * * *
  1. bad blood взаимна неприязън/враждебност/яд/омраза 2. bad claim юр. неоснователна претенция 3. bad debt пропаднал/невъзстановим дълг 4. bad egg развалено яйце, запъртък, прен. подлец 5. bad finger/leg болен пръст/крак 6. bad lands необработваеми земи 7. bad language ругатни, хули, псувни 8. bad mistake груба грешка 9. bad pains силни болки 10. bad spelling грешен правопис 11. bad temper лош нрав/настроение 12. bad tooth болен/наяден зъб 13. bad voting-paper недействителна бюлетина 14. beer is bad for you бирата ти вреди 15. from bad to worse все по-зле и по-зле, от трън, та на глог 16. he is fifty pounds to the bad той е на загуба 50 лири 17. i. лош, недоброкачествен, негоден, слаб 18. ii. n зло 19. in bad faith неискрено, нечестно 20. not (so) bad добър, хубав, сносен 21. not half (so) bad съвсем не лош 22. that looks bad това не предвещава нищо добро 23. to be bad at не ме бива за, слаб съм по 24. to feel bad лошо ми е 25. to go bad развалям се, вмирисвам се 26. to take the bad with the good посрещам спокойно несгодите, понасям твърдо превратностите на съдбата 27. to the bad за лошо, на загуба/дефицит 28. togo to the bad ставам негоден за нищо, морално пропадам 29. too bad много жалко 30. with bad grace неохотно, сърдито 31. болен, болезнен 32. вреден 33. невалиден, подправен, фалшив 34. недобър, зъл, злобен, злостен, проклет 35. прен. чувствувам се гузен, гризе ме съвестта, изпитвам угризения (about за) 36. развален, вмирисан, гнил
  * * *
  bad(e) past от bid I.
  ————————
  bad[bæd] I. adj ( worse[wə:s]; worst[wə:st]) 1. лош, недоброкачествен, дефектен, развален, негоден, слаб, калпав, западащ; to go from \bad to worse става все по-зле и по-зле; от лошо към по-лошо, от развала към провала; to be \bad at не ме бива за, слаб съм по; that looks \bad това не предвещава нищо добро; to come to a \bad end свършвам зле; to be in a \bad way провалям се, западам; not \bad добър, хубав, доброкачествен, задоволителен, сносен; not half \bad съвсем нелош; 2. лош, зъл, злобен, злопаметен, злонамерен, злостен, проклет; \bad blood лоши чувства; \bad temper лош нрав (настроение); with a \bad grace недобронамерено; 3. лош (за болест, време); a \bad cold сериозна настинка; 4. развален, негоден, гнил, вмирисан; \bad egg развалено яйце, запъртък, мъток; прен. подлец; \bad fish вмирисана риба; to go \bad развалям се, вмирисвам се; 5. вреден, опасен, пагубен, нездравословен; beer is \bad for you бирата ти вреди; 6. болен, зле със здравето, недобре, болезнен; \bad finger ( leg) болен пръст (крак); in a \bad way зле, тежко болен; to feel \bad лошо ми е; прен. чувствам се гузен (виновен, смутен); мъчно ми е ( about); FONT face=TmsTr7. палав, непослушен, немирен, лош (за дете); 8. sl опасен, внушителен; \bad coin фалшива монета; in \bad faith нечестно, неискрено, непочтено, недостойно; a \bad hat пропаднал човек; непрокопсаник; \bad language оскърбителен, неприличен език; \bad-lands неплодородни области на Запад; \bad mistake груба грешка; \bad penny чер гологан; \bad shot несполучлив изстрел; прен. неуспех, поражение, загуба, фиаско; \bad voting-paper недействителна бюлетина; too \bad много жалко; to hit a \bad patch преживявам труден период; to be in \bad odour with s.o. спечелил съм си нечия ненавист (неприязън); навлякъл съм си гнева на някого; II. n зло; to the \bad за лошо; в загуба; в графа "загуби", задлъжнял; to go to the \bad 1) тръгвам по крив път (лоши пътища); свършвам зле, пропадам, провалям се, разг. хлътвам; не прокопсвам; 2) банкрутирам, разорявам се, фалирам; to take the \bad with the good посрещам спокойно промените на съдбата; he that spares the \bad injures the good посл. който щади злото, погубва доброто.

  English-Bulgarian dictionary > bad

 • 2 bad

  лош

  English-Bulgarian small dictionary > bad

Look at other dictionaries:

 • Bad — (et) …   Kölsch Dialekt Lexikon

 • Bad [1] — Bad, im transitiven Sinne das Benetzen und Abwaschen des Körpers oder eines Körperteiles (Teilbad) mit Wasser oder das Einhüllen mit Gasen, Asche, Sand, Erde, Schlamm, Laub, Oel u.s.w. bei nachfolgender Reinigung. Alle Bäder, deren Wirkung auf… …   Lexikon der gesamten Technik

 • bad — 1 Bad, evil, ill, wicked, naughty are comparable when they mean not meeting with the approval of the ethical consciousness. Bad is a very general term and applies to anyone or anything reprehensible, for whatever reason and to whatever degree… …   New Dictionary of Synonyms

 • bad — bad1 [bad] adj. worse, worst [ME bad, badde < ? OE bæddel, hermaphrodite] 1. a) not good; not as it should be [a bad attitude, a bad deal] b) defective in quality; below standard; inadequate [bad plumbing] 2 …   English World dictionary

 • Bad as Me — Студийный альбом Тома Уэйтса Дата выпуска …   Википедия

 • bad — adj: not valid: void bad notice; esp: not covered by sufficient funds a bad check Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • Bad — (b[a^]d), a. [Compar. {Worse} (w[^u]s); superl. {Worst} (w[^u]st).] [Probably fr. AS. b[ae]ddel hermaphrodite; cf. b[ae]dling effeminate fellow.] Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious, hurtful, inconvenient, offensive,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bad — [adj1] poor quality abominable, amiss, atrocious, awful, bad news*, beastly, blah*, bottom out, bummer*, careless, cheap, cheesy*, crappy*, cruddy*, crummy*, defective, deficient, diddly*, dissatisfactory, downer*, dreadful, erroneous, fallacious …   New thesaurus

 • Bad as Me — Album par Tom Waits Sortie 24 octobre 2011 (Europe), 25 octobre 2011 (États Unis) Genre Rock expérimental, blues, rock Producteur …   Wikipédia en Français

 • Bad — Bad: Bad  альбом Майкла Джексона. Bad  сингл Майкла Джексона с одноимённого альбома. См. также Bad World Tour первый мировой концертный тур Майкла Джексона как сольного артиста. Bad Company британская группа электронной музыки в жанре… …   Википедия

 • Bad — Sn std. (8. Jh.), mhd. bat ( des), ahd. bad, as. bath Stammwort. Aus g. * baþa n. Bad , auch in anord. bađ Dampfbad , ae. bæþ, afr. be(i)th. Vermutlich to Bildung zu bähen erwärmen , doch ist die Bildung kaum unabhängig von dem Mittelmeerwort *… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.