Translation: from azerbaijani

bacarmaz

Look at other dictionaries:

  • bacarmaz — sif. və is. Bacarmayan, əlindən iş gəlməyən, bir işə iqtidarı olmayan adam. Bacarmaza iş tapşırma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəllal — is. <ər.> 1. Alverdə alanla satan arasında vasitəçilik edən şəxs. Genə şəhr içrə gördü ol minval; Satır əvvəlki eşşəyi dəllal. S. Ə. Ş.. Dəllallar ilə hiylədə şeytan da bacarmaz! Şeytan nəçidir, cin nədi, xortdan da bacarmaz! Ə. V.. 2. Hər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aciz — sif. <ər.> 1. Əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız, zəif. Aciz uşaq. Aciz adam. O çox aciz adamdır. – Bizim söhbətimizə gəldikdə, tələbə Əbdülhəsənzadə Xəlil, necə ki axırda məlum oldu, heç də aciz deyilmiş. C. M.. // Nə edəcəyini bilməyən,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hünər — is. <ər.> 1. Bacarıq, məharət, ustalıq, qabiliyyət, fərasət. Belə bir işi görmək üçün hünər lazımdır. – . . Hamı pəhləvanlarımız öz hünərlərini çıxartdılar meydana. . C. M.. Sənət bir hünərdir, bəli, bir hünər; Ayağın qoy alsın gücünü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hələ-hələ — bax hələm hələm. Bu işi hələ hələ adam bacarmaz. – <Rüstəm kişi:> Yox, Yarməmməd, Qara Kərəmoğlunu sən o qədər də zəif bilmə. Bərk adamdır, hələhələ geri çəkilən deyil. M. İ.. <Eldar:> <Göyərçinlər> xoşlayıb yurd yuva saldıqları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kol — is. Torpaqdan qol budaq şəklində ayrılan alçaq, ağacaoxşar bitki. Yasəmən kolu. Qaratikan kolu. Çay kolu. Nar kolu. – Kolların və ağacların budağı arasında oxuyan quşlar da yuvalarına çəkilməkdə idilər. H. N.. <Səməd> çəpərin kölgəsində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vallah(i) — n. <ər.> Allaha and olsun (inandırmaq üçün deyilir). Mən eylədiyim məkri şəyatin də bacarmaz; Vallah və billah! M. Ə. S.. Vallahi, Ağa dərviş, mən . . inciməzdim, hərgah əvvəlinci günü aşkar mərdmərdanə mənə məlum edəydilər ki, asudə yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xörək — is. Bişirilib yeyilən şey, yemək, bişmiş. Ət xörəyi. Xəmir xörəyi. Xörək hazırlamaq. – Xörəyin yeyilməyi iki saat çəkdi. . . C. M.. Hacı Səmədin xörəyin üstündən çay içmək adəti idi. S. S. A.. Xarisə qızardılmış qiymədən hazırlanırdı və bütün cah …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.