Translation: from azerbaijani

bacarmaq

 • 1 bacarmaq

  глаг.
  1. уметь делать что-л. Üzməyi bacarmaq уметь плавать, çalmağı bacarmaq уметь играть на чём-л.
  2. мочь (быть в состоянии, в силах что-л. делать). Danışmağı bacarmıram не могу говорить, hər şeyi bacarır он всё может
  3. справляться, справиться. Məsələ ilə bacarmaq справиться с задачей, səninlə bacarmaq olmur справиться с тобой невозможно
  ◊ bacardığı qədər сколько есть силы, изо всех сил, во всю мочь

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bacarmaq

 • 2 bacarmaq

  уметь, мочь, справляться с чем-нибудь; быть в состоянии делать что-нибудь. Bacarmamaq отриц. от bacarmaq.

  Азербайджанско-русский словарь > bacarmaq

 • 3 bacarmaq

  【動】
  できる、 可能である
  [デキル、 カノウデアル]

  Şahmat oynamağı bacarmıram. — 私はチェスを指すことが出来ません。

  Mənə qüvvət ver ki, bacardığım işləri yerinə yetirə bilim. — 私に、 私ができることをなしうる力を与え給え。

  メモ: *məyi bacarmaq / ~することができる

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > bacarmaq

 • 4 bacarmaq

  be able; can
  Uşaq oxumağı bacarır – The child can read

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > bacarmaq

 • 5 bacarmaq

  becermek

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > bacarmaq

 • 6 bacarmaq

  becermek

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > bacarmaq

 • 7 bacarmaq

  [باجارماق]
  1. از عهده بر آمدن
  2. آشنا بودن
  3. بلد بودن
  4. توانسان حریف شدن
  5. شایستگی داشتن
  6. شایسته بودن
  7. قادر بودن
  8. مهارت داشتن

  Sözlük Azərbaycan Türkcəsi - Farsca > bacarmaq

Look at other dictionaries:

 • bacarmaq — f. Əlindən gəlmək, görə bilmək, bir işi görməyə qabiliyyəti, iqtidarı olmaq, öhdəsindən gələ bilmək, müvəffəq olmaq. İş görməyi bacarmırsan. Şahmat oynamağı bacarmıram. – Şəxs gərək elə bir iş tutsun ki, onu bacarıb yerinə yetirməyə qabiliyyəti… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bacarma — «Bacarmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ərdəm — I (İmişli, Naxçıvan) hünər, bacarıq. – İş ərdəm isseyir (İmişli) ◊ Ərdəmi gəlmək (İmişli) – hünəri çatmaq, bacarmaq. – Bi iş görməgə isdidə adamın ərdəmi gəlmir II (Qax) görkəm, boy buxun. – Habı boyu batmış, malca ərdəminnən heş utanmıyıf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • almaq — f. 1. Əlinə götürmək, əl ilə tutub götürmək, qaldırmaq. Əlinə ağac almaq. Qələmi əlinə aldı və yazdı. Tüfəngini alıb ova getdi. – Aqil böyüklərə məxsus bir ədəblə çəngəl bıçaq almış, çörəyini xörəyini qabağına çəkmişdi. M. C.. // Cəld qapmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • anlaşıqlı — sif. Aydın, başa düşülən, hamının başa düşəcəyi şəkildə olan. Biz . . hamının qəlbinə yol açan, aydın, anlaşıqlı və sadə bir dildə yazılmış şeirlər yaratmalıyıq. S. V.. . . Əruzla aydın və anlaşıqlı bir dildə yazmağı bacarmaq lazımdır. S. Rüst …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bilmək — f. 1. Bir şey haqqında məlumatı olmaq, xəbərdar olmaq, vaqif olmaq. Mən bunu çoxdan bilirdim. Bu xüsusda mən heç bir şey bilmirəm. Bilirsənsə, gəl söylə. Mən sənin fikrini bilmək istərdim. – Ey dil, aman dı, sirrini biganə bilməsin. M. Ə. S.. Qoy …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • danışmaq — f. 1. Sözlə ifadə etmək, bildirmək, anlatmaq, demək, söyləmək, nəql etmək. Ağır ağır danışmaq. Düzünü danışmaq. Həyəcanla danışmaq. Danışa bilməmək. Əhvalatı danışmaq. Məsələni açıq danışmaq. – <İkram> Səlimovun yanına gedib, əmisi haqqında …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dolaşıq — sif. 1. Dolaşmış halda olan, pırtlaşıq, bir birinə dolaşmış, bir birinə qarışmış, bir birinin içinə keçmiş. Dolaşıq ip (sap). Dolaşıq saç. 2. Düz getməyən, əyri üyrü, dolanbac. Dolaşıq yol. Dolaşıq küçə. // məc. Çətinliklərlə, maneələrlə dolu;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • götürə — sif. iqtis. Hasil edilmiş şeyin miqdarına görə əmək haqqı vermə üsulu. Götürə iş üsulu ilə işləmək. – Bunun üçün də götürə işin tətbiqini . . bacarmaq lazımdır. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • güc — is. 1. Canlıların əzələlərini gərginləşdirmə vasitəsilə fiziki hərəkətlər etmə qabiliyyəti; insanın (heyvanın) fiziki enerjisi, qüvvəsi; qüvvə. Görsün mən dəlinin indi gücünü. «Koroğlu». Gücünə bax, şələni bağla. (Ata. sözü). Güc almaq –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.