Translation: from azerbaijani

başdan-ayağa

 • 1 başdan-ayağa

  нареч.
  1. с головы до ног
  2. от корки до корки, от и до. Kitabı başdan-ayağa varaqladı он перелистал книгу от корки до корки
  3. весь, целиком, сплошь
  ◊ başdan-ayağa süzmək смерить взглядом с головы до ног; ölkəni başdan-ayağa gəzmək изъездить страну вдоль и поперёк

  Azərbaycanca-rusca lüğət > başdan-ayağa

Look at other dictionaries:

 • başdan-ayağa — bax başdan başa. Başdan ayağa külli vücudum oda yandı. Nəs.. <Nurcahan:> Mən başdan ayağa sirr dağarcığıyam. N. V.. <Əli bəy:> A kişi, heç kəsin sözünə qulaq asma. İstəyirsənsə oğlun adam olsun, şkolaya qoy. O ki qaldı axund Molla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • təpə — is. 1. Hündür yer, hündürlük; kiçicik dağ. Səpir qarı ağaclara, kollara; Dərələrə, təpələrə, yollara. A. S.. Camaatın yarısı çıxmışdı kəndin kənarına və təpələrə dırmaşıb boyluyurdular ki, görsünlər gəlirmi naçalnik. C. M.. 2. Bir şeyin ən yuxarı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bütün — 1. əvəz. Hamı, hamısı, ümum, cəmi. Bütün xalq. Bütün aləm. Bütün gecəni işlədim. Bütün qüvvələri topladıq. – Bütün salondakılar dönüb mənə baxdı. M. C.. <Salmanova Cumanın> bütün əməllərini gözünün içinə deyəcəkdi. Ə. Ə.. 2. sif. dan.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sərapa — f. başdan ayağa; tamamilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • sərpa — f. başdan ayağa, tamamilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • sərtapa — f. başdan ayağa, əvvəldən axıra …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • aşiqanə — sif. <ər. aşiq və fars. . . . anə> Eşqə, məhəbbətə, sevgiyə aid olan; eşq, məhəbbət, sevgi ifadə edən. Aşiqanə məktub. Aşiqanə roman. Aşiqanə lirika. Aşiqanə nəzər salmaq. – Mən aşiqəm, həmişə sözüm aşiqanədir. F.. Yetişdim kamə, yazdım… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • baş-ayaq — 1. z. 1. Tamamilə, başdanayağa, büsbütün, başdan ayağa qədər. Kafirə bax! Gör nə bədimandı bu! Dur qaçaq, oğlum, baş ayaq qandı bu. M. Ə. S.. 2. Tərs(əsinə), əksinə, başı ayağına və ayağı başına tərəf. Baş ayaq yatmaq. Başayaq etmək. Baş ayaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bədənnüma — sif. <ər. bədən və fars. nüma> Adətən bədənnüma ayna (güzgü) şəklində işlənir – başdan ayağa bütün bədəni göstərən böyük güzgü. <Ağa Mərdan:> A kişi, mən sənin gözündə necə görükürəm? Qoy bir aynaya baxım. (Bədənnüma aynaya baxır). M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • cavahir — is. <ər.> Qiymətli daş (almaz, yaqut və s.). <Səkinə xanım:> Ağa Həsən istəyir məni başdan ayağa cavahirə də tuta, mən ona gedən deyiləm. M. F. A.. // Cavahirdən qayrılmış, düzəldilmiş. Cavahir qolbaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.