Translation: from azerbaijani

başağrısı

Look at other dictionaries:

 • başağrısı — is. Əziyyət, narahatlıq. Başağrısı da olur, amma bu barədə bir neçə söz deməyi lazım görürəm. C. M.. Başağrısı çəkmək – zəhmət çəkmək, əziyyət çəkmək. <Vidadi:> A Pənah, insan yəni axırda ölməyəcək? Bu beş gün dünyanın cahü cəlalı üçün bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • başağrısı — is. Sürekli sıkıntı yaratan durum veya kimse Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller başağrısı olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • başağrısı olmak — sıkıntı vermek, uğraştırmak Efendim nemize lazım, sonra size başağrısı olur. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • təsəddö’ — ə. başağrısı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • dərd(i)-sər — is. <fars.> klas. Başağrısı, əziyyət, narahatlıq; qayğı, qeyd. Ey xuda, kim çəkər axırda gülabın bu gülün; Dərdisər dəfinə aləmdə bu dərman gülüdür. S. Ə. Ş.. // Dərd qəm, qayğı, fikir. . . Başıma dolanan, dərd sərimi dağıdan, viran könlümü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ağrı — is. Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı Sabah yataktan müthiş bir omuz ağrısı ile kalkmıştı. H. Taner Birleşik Sözler ağrı kesici ağrı kesimi ağrı sızı ince ağrı başağrısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • baş — 1. is., anat. 1) İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. N. Cumalı 2) Bir topluluğu yöneten kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dəng — f. 1) huşu getmiş, huşunu itirmiş; 2) başağrısı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • məxmur(ə) — ə. 1) sərxoşluqdan sonrakı başağrısı sərxoşluqdan xumarlanma; 2) m. süzgün baxış, sərxoş kimi gözləri süzülərək baxma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • təsdi’ — ə. 1) baş ağrıtma, başağrısı vermə; 2) narahat etmə; bezdirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • dəğdəğə — is. <ər.> klas. 1. Bihudə təlaş və iztirab, qorxu, həyəcan; gurultu patırtı. Fariq eylə məni bu dəğdəğeyi dünyadən. S. Ə. Ş.. 2. Dərd, başağrısı, qayğı, əndişə, fikir. Hərgah doğrusunu bilmək istəyirsən, ərz edim: – Başımın ən bala… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.