Translation: from turkish

bağlı olmak

Look at other dictionaries:

 • bağlı olmak — 1) tabi bulunmak Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir. Anayasa 2) tutulmak, tutkun olmak İhtiyarın Arslan Bey e bu kadar bağlı olması, Giray ı sık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bahtı bağlı olmak — 1) talihi kapalı olmak 2) kız için evlenecek istekli çıkmamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • eli ayağı (veya eli kolu) bağlı olmak — çaresiz, istediğini yapamayacak bir durumda olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gözü bağlı olmak — 1) bağlanmak, tutulmak 2) büyülenmiş bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • pamuk ipliğiyle bağlı olmak — pamuk ipliğiyle bağlanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağlı — sf. 1) Bir bağ ile tutturulmuş olan Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı. Halikarnas Balıkçısı 2) Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağlı kalmak — uymak, tabi olmak Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma ant içerim. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gözü bağlı — sf. 1) Aymaz 2) zf. Sorup soruşturmaksızın, bakıp anlamadan ... tereddüde düşmeksizin hemen bu çağrıya koşacaktı ve belki de bu yaratığın ileri süreceği daha başka şartları da gözü bağlı kabul edecekti. Y. K. Karaosmanoğlu Atasözü, Deyim ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • salik olmak — 1) aşırı bağlı olmak Güreşe merak sardı. Bir dine salik olanların fanatizmi ile güreş âşığı kesildi. H. Taner 2) yola girmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tabi olmak — birinin kontrolü altına girmek, bir şeye veya bir kimseye bağlı olmak Kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup siyasetle uğraşmaz... Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • merbut olmak — bağlı bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.