Translation: from azerbaijani

bət-bəniz

 • 1 nizələnmə

  сущ. от глаг. nizələnmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizələnmə

 • 2 nizələşmə

  сущ. от глаг. nizələşmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizələşmə

 • 3 nizələtmə

  сущ. от глаг. nizələtmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizələtmə

 • 4 nizə

  сущ. копьё:
  1. устар. холодное колющее или метательное оружие, состоящее из длинного древка с острым металлическим наконечником; пика
  2. спорт. легкоатлетический снаряд для метания. Nizə atmaq бросать, метать копьё, nizə tutmaq üsulu способ держания копья

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizə

 • 5 nizəli

  прил. с копьём, имеющий копьё. Nizəli adam человек с копьём; nizəli əsgər копьеносец

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizəli

 • 6 nizələmə

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizələmə

 • 7 nizələmək

  глаг. укалывать, уколоть копьём, пикой. Ürəyini nizələmək kimin укалывать, уколоть в самое сердце кого

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizələmək

 • 8 nizəyəbənzər

  прил.; см. nizəvari

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizəyəbənzər

 • 9 nizə

  копье, дротик, пика.

  Азербайджанско-русский словарь > nizə

 • 10 nizəçi

  сущ.
  1. копьеносец (в старину – воин, вооружённый копьём, пикой)
  2. спорт. метатель копья

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizəçi

 • 11 nizələnmək

  глаг. укалываться, быть уколотым копьём, пикой

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizələnmək

 • 12 nizələşmək

  глаг. колоть друг друга копьём, пикой

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizələşmək

 • 13 nizələtmək

  глаг. понуд. kimi kimə заставить кого уколоть кого копьём, пикой

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nizələtmək

 • 14 nizə

  【名】
  [ヤリ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > nizə

 • 15 nizəçi

  【名】 【軍事】
  槍兵
  [ソウヘイ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > nizəçi

 • 16 bət-bəniz

  см. bəniz.

  Азербайджанско-русский словарь > bət-bəniz

 • 17 dəniz

  сущ. море:
  1. часть океана – большое водное пространство. Donmayan dəniz незамерзающее море, açıq dəniz открытое море, daxili dənizlər внутренние моря, şimal dənizləri северные моря, Xəzər dənizi Каспийское море, Qara dəniz Чёрное море, Baltik dənizi Балтийское море, dənizin sahilində (kənarında, qırağında) на берегу моря, dənizin dibi дно моря, dənizin səthi поверхность (гладь) моря, dənizin dərinliyi глубина моря, dənizin səviyyəsi уровень моря, dəniz səviyyəsindən (səthindən) 1000 m yüksəklikdə на высоте 1000 метров над уровнем моря, dənizin geri çəkilməsi отступание моря, отлив; çay dənizə tökülür река впадает в море, dənizə çıxmaq выйти в море, dənizdə üzmək плыть по морю, pəncərələr dənizə açılır окна выходят на море
  2. перен. высок. большое количество кого-л., чего-л. İnsan dənizi море людей, qum dənizi песчаное море, qan dənizi море крови
  II
  прил. морской:
  1. относящийся к морю. Dəniz axınları морские течения, dəniz körfəzi морской залив, dəniz qumu морской песок, dəniz duzu морская соль, dəniz iqlimi геогр. морской климат, dəniz yataqları геол. морские месторождения, dəniz suyu морская вода, dəniz havası морской воздух, dəniz çöküntüləri морские отложения, dəniz cərəyanları геогр. морские течения
  2. происходящий, совершающийся в море (на море). Dəniz döyüşü морской бой, dəniz desantı морской десант, dəniz səyahəti морское путешествие, dəniz gəzintisi морская прогулка
  3. живущий, растущий в море. Dəniz heyvanları морские животные, dəniz balığı морская рыба, зоол. dəniz yosunları бот. морские водоросли
  4. связанный с мореплаванием. Dəniz donanması морской флот, dəniz gəmiçiliyi морское пароходство, dəniz nəqliyyatı морской транспорт, dəniz vağzalı морской вокзал, dəniz limanı морской порт, dəniz yolları морские пути, dəniz gəmisi морское судно, dəniz bərəsi морской паром, воен. dəniz piyadası морская пехота, dəniz blokadası (dənizdən blokada) морская блокада, dəniz radionaviqasiyası связь. морская радионавигация, dəniz xəstəliyi морская болезнь, dəniz hüququ юрид. морское право
  5. составная часть некоторых зоологических, минералогических, ботанических и т.п. терминов: dənizbozcası морской зуёк, dənizqaraördəyi морская чернеть, dənizilanbalığı морская минога, dənizkələmi морская капуста; dəniz qulduru пират
  ◊ dənizdə (dəryada) balıq kimi как рыба в воде; dənizdə (dəryada) balıq sövdəsi вилами по (на) воде писано; dənizdə (dəryada) bir damcı kimi как капля в море

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dəniz

 • 18 dəniz

  sea
  dəniz kənarı – seashore, embankment
  dəniz kənarında – at the sea
  açıq dənizdə – on the open sea
  dənizin o tayında – over the sea
  dənizdə səyahətə çıxmaq – travel by sea
  ◊ Şəhərimiz Xəzər dənizi sahilindədir. – Our city is on the Caspian Sea

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > dəniz

 • 19 dəniz

  【名】
  [ウミ]

  Qara dəniz — 黒海

  dəniz suyu — 海水

  dəniz səthi — 海面

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > dəniz

 • 20 hərbi-dəniz

  прил. военно-морской. Hərbi-dəniz donanması военно-морской флот, hərbi-dəniz bazaları военно-морские базы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hərbi-dəniz

Look at other dictionaries:

 • niz — nȋz m <N mn nízovi> DEFINICIJA 1. biseri, zrna i sl. nanizani na nit; niska 2. više osoba, predmeta ili pojava jedan pored drugoga ili jedan za drugim [niz ljudi; aritmetički niz; niz godina; to se vidi u nizu primjera = u više primjera] 3 …   Hrvatski jezični portal

 • niż — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D. ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nizina obejmująca duże obszary powierzchni Ziemi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Fauna i flora niżu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • niż — demograficzny a) «osoby urodzone w okresie spadku urodzin»: Niedostatek sal lekcyjnych rozwiąże się częściowo sam, gdy średnie szkoły obejmie niż demograficzny (...). SN 16/11/1998. b) «okres, w którym urodziło się procentowo mniej dzieci niż w… …   Słownik frazeologiczny

 • niz — nȉz prij. (s A) DEFINICIJA 1. izražava kretanje od više točke prema nižoj [niz ulicu] 2. u odnosu na ono što znači riječ u akuzativu [ruke niz tijelo] ETIMOLOGIJA v. niz …   Hrvatski jezični portal

 • nîz — m 〈N mn nízovi〉 1. {{001f}}biseri, zrna i sl. nanizani na nit; niska, niza 2. {{001f}}više osoba, predmeta ili pojava jedan pored drugoga ili jedan za drugim [∼ ljudi; aritmetički ∼; ∼ godina; to se vidi u ∼u primjera = u više primjera] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nizələmə — «Nizələmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • niz-do- —     niz do     Deutsche Übersetzung: “Nest”     See also: see under sed …   Proto-Indo-European etymological dictionary

 • niż — I «spójnik oznaczający różnicę stopnia nasilenia porównywanych ze sobą określeń, cech, stanów, czynności; używany w związkach z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym oraz z innymi wyrazami oznaczającymi porównywanie, wybór (takimi jak:… …   Słownik języka polskiego

 • niz — can·niz·za·ro; col·o·niz·er; cte·niz·i·dae; gal·va·niz·er; ge·lat·i·niz·er; har·mo·niz·able; har·mo·niz·er; ho·mog·e·niz·er; leib·niz·ian·ism; mech·a·niz·er; or·ga·niz·able; or·ga·niz·er; pep·to·niz·ation; pol·li·niz·er; qui·niz·a·rin;… …   English syllables

 • Niz-r — MC Niz R Mc Niz R Mc Niz R Background information Birth name Nizar M.Samarrai Born January 20, 1988 Genres Arabic Hip Hop …   Wikipedia

 • níz — a m (ȋ) navadno z rodilnikom 1. drobni predmeti, nabrani na vrvici, žici: niz biserov, jagod; čez prsi ji je visel niz zlatnikov 2. knjiž. vrsta, linija: nepretrgan niz utrdb nad reko / niz otokov // skupina, enota: stavek je niz besed; drugi… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.