Translation: from azerbaijani

ay-hay

 • 1 hay

  сущ.
  1. отклик (ответ на зов), отзыв. Heç bir hay yox idi kimdən не было никакого отклика от кого
  2. шум-гам, суматоха. Hay salmaq поднять шум, суматоху, hay düşdü (qopdu) началась суматоха; haya basmaq:
  1) поднять шум
  2) хвастаться, хвалиться перед кем-л.
  3. помощь (содействие, спасение в чем-л.), выручка. Haya gəlmək прийти на помощь (на выручку), haya yetmək (çatmaq) успеть на помощь
  ◊ sənə nə hay düşüb не твоя это забота, какое твое дело; hay gəlmək торопить, понукать, гнать; hay vermək откликнуться на зов; hay verməmək не откликнуться, не среагировать на зов; haya bənd olmaq искать повода, быть готовым откликнуться на зов; hayına qalmaq kimin печься о ком; заботиться, позаботиться о ком, о чём; mən nə haydayam, sən nə hayda(-san) мне бы твои заботы (я о чем, ты о чем, я о чем думал, ты о чем думаешь); hayında olmaq kimin, nəyin беспокоиться о ком, о чем, думать насчет кого, чего; canının hayında olmaq беспокоиться о себе, думать о своем состоянии; öz hayında olmaq см. canının hayında olmaq

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hay

 • 2 hay

  1) отклик, помощь; 2) суматоха, тревога, набат. hay vermək отозваться, откликаться, откликнуться; hay düşmək распространяться тревоге, происходить суматохе; hay gəlmək торопить, гнать, понукать; hay salmaq поднять тревогу, переполошить; haya yetmək (gəlmək, çatmaq) прийти, поспеть на помощь; haya düşmək попасть в суматоху.

  Азербайджанско-русский словарь > hay

 • 3 hay

  response
  hay vermək – respond
  hay-küy, hay-haray – racket, row
  hay-küy salmaq – make a racket, kick up a row

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > hay

 • 4 hay

  [هاي]
  عجله

  Sözlük Azərbaycan Türkcəsi - Farsca > hay

 • 5 ey-hay

  см. ay-hay

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ey-hay

 • 6 nəhayət

  I
  сущ. конец (предел, последняя грань чего-л. в пространстве или во времени). Hər şeydə başlanğıc və nəhayət vardır во всём есть начало и конец, işin nəhayəti конец работы
  II
  нареч.
  1. наконец (после всего, в конце всего). Nəhayət qatar gəlib çıxdı наконец поезд прибыл, nəhayət işlər qaydasına düşdü наконец дела уладились, nəhayət o başa düşdü наконец он понял
  2. весьма, очень, крайне. Sizə nəhayət dərəcədə minnətdaram очень вам благодарен
  III
  вводн. сл. nəhayət ki наконец-то (означает, что мера терпения, ожидания и т.п. переполнена). Nəhayət ki, maşın yola düşdü машина, наконец-то, отправилась
  IV
  межд. nəhayət! nəhayət ki! наконец! наконец-то! (выражает удовлетворение по поводу осуществления, наступления чего-л.)
  ◊ nəhayət vermək (qoymaq) nəyə положить конец чему; nəhayət dərəcədə: 1. безгранично; 2. крайне; nəhayətə yetmək завершиться, быть завершённым; nəhayəti yetdi пришёл, наступил конец чему-л

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nəhayət

 • 7 hay-hay

  1
  межд. да ну, ну и ну (выражает удивление и неодобрение)
  2
  сущ. суматоха, неразбериха. Bu hay-hayda sən nə istəyirsən ты что хочешь в такую суматоху
  ◊ hay-hayı gedib, vay-vayı qalıb: 1. песок сыплется (об очень старом, дряхлом человеке), еле-еле душа в теле; 2. есть просит (о дырявой обуви)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hay-hay

 • 8 nəhayətdə

  нареч.
  1. устар. весьма, очень крайне. Nəhayətdə şadam весьма рад, bu, nəhayətdə çətin işdir это крайне трудное дело; 2 в конце концов, в конечном итоге. Nəhayətdə məsələ müsbət həll olundu в конце концов вопрос был решён положительно

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nəhayətdə

 • 9 nəhayət

  at last
  nəhayət gəlib çıxdın! – Here you are at last! nəhayət dərəcədə – extremely
  nəhayətsiz – endless, infinite

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > nəhayət

 • 10 ay-hay

  межд. О! подумаешь! Ay-hay, səndən də qorxacağıq! подумаешь, и тебя будем бояться?

  Азербайджанско-русский словарь > ay-hay

 • 11 hay-hay

  ай-ай; ой-ой; ах-ах.

  Азербайджанско-русский словарь > hay-hay

 • 12 nəhayət ki

  【副】
  結局、 最終的に、 結果的に
  [ケッキョク、 サイシュウテキニ、 ケッカテキニ]

  Sisianovun qızışdırıcı siyasəti ilə, nəhayət ki, bu iki xan arasında münasibətər gərginləşir. — ツィツィアノフの扇動政治によって、 結果的に、 この2人のハーンの間の関係は緊迫した。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > nəhayət ki

 • 13 ay-hay

  межд. ах, подумаешь, нашёлся герой!

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ay-hay

 • 14 binəhayət

  прил. бесконечный, бесчисленный

  Azərbaycanca-rusca lüğət > binəhayət

 • 15 nəhayət

  I
  【名】
  結果、 最後、 終末
  [ケッカ、 サイゴ、 シュウマツ]
  II
  【副】
  結局、 最終的に、 結果的に
  [ケッキョク、 サイシュウテキニ、 ケッカテ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > nəhayət

 • 16 nəhayət

  nihayet

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > nəhayət

 • 17 nəhayət

  nihayet

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > nəhayət

Look at other dictionaries:

 • Hay — is a generic term for grass or legumes that have been cut, dried, and stored for use as animal feed, particularly for grazing animals like cattle, horses, goats, and sheep. Hay can also be fed to pets such as guinea pigs and rabbits, though they… …   Wikipedia

 • Hay (surname) — Hay is a surname, and may refer to * Alexander Hay (1806–1882), Mayor of Pittsburgh, Pennsylvania * Andrew Leith Hay, Scottish soldier, politician and author * Barry Hay, Dutch musician * Bill Hay, Canadian ice hockey player * Colin Hay, Scottish …   Wikipedia

 • Hay — ist der Name folgender Personen: Alex Hay (1933–2011), schottischer Golflehrer und kommentator Alexandre Hay (1919–1991), Schweizer Jurist; Präsident des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) Barry Hay (* 1948), indisch… …   Deutsch Wikipedia

 • Hay (disambiguation) — Hay is dried grass.Hay may also refer to:* Armenians (Hay is the Armenian name for Armenian people) * Hay Grade (a system for job evaluation and grading) Hay Guide Chart * Hey, a letter in the Hebrew alphabet * Hay, slang for bed (e.g. hit the… …   Wikipedia

 • Hay Group — or The Hay Group is a global human resources management consulting firm headquartered in Philadelphia, with offices worldwide. It was founded in 1943 by Edward N. Hay. In 1984 the firm was purchased by Saatchi Saatchi, but returned to private… …   Wikipedia

 • Hay Internment and POW camps — Hay Gaol is today a museum with displays detailing its varied history as a prison, POW camp and girls institution. The Hay Internment and POW camps at Hay, New South Wales, Australia were established during World War II as prisoner of war and… …   Wikipedia

 • Hay alguien ahí — «¿Hay alguien ahí?» redirige aquí. Para el disco de la banda española Los Suaves, véase ¿Hay alguien ahí? (álbum). Hay alguien ahí Género Misterio Creado por Daniel Cebrian Torallas Joaquín Górriz Miguel Ángel Fernández Reparto Sonia Castelo… …   Wikipedia Español

 • Hay — Hay, n. [OE. hei, AS. h[=e]g; akin to D. hooi, OHG. hewi, houwi, G. heu, Dan. & Sw. h[ o], Icel. hey, ha, Goth. hawi grass, fr. the root of E. hew. See {Hew} to cut.] Grass cut and cured for fodder. [1913 Webster] Make hay while the sun shines.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hay asthma — Hay Hay, n. [OE. hei, AS. h[=e]g; akin to D. hooi, OHG. hewi, houwi, G. heu, Dan. & Sw. h[ o], Icel. hey, ha, Goth. hawi grass, fr. the root of E. hew. See {Hew} to cut.] Grass cut and cured for fodder. [1913 Webster] Make hay while the sun… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hay cap — Hay Hay, n. [OE. hei, AS. h[=e]g; akin to D. hooi, OHG. hewi, houwi, G. heu, Dan. & Sw. h[ o], Icel. hey, ha, Goth. hawi grass, fr. the root of E. hew. See {Hew} to cut.] Grass cut and cured for fodder. [1913 Webster] Make hay while the sun… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hay cold — Hay Hay, n. [OE. hei, AS. h[=e]g; akin to D. hooi, OHG. hewi, houwi, G. heu, Dan. & Sw. h[ o], Icel. hey, ha, Goth. hawi grass, fr. the root of E. hew. See {Hew} to cut.] Grass cut and cured for fodder. [1913 Webster] Make hay while the sun… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.