Translation: from azerbaijani

ayüzlü

Look at other dictionaries:

  • ayüzlü — sif. şair. Gözəl, göyçək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məhüzar — f. və ə. 1) ayüzlü, aybəniz; 2) m. gözəl …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məhvəş — f. ay kimi; ayüzlü, gözəl …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qəmərtəl’ət — ə. 1) aybəniz, ayüzlü, üzü ay kimi gözəl olan; 2) m. gözəl …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mahliqa — is. və sif. <fars. mah və ər. liqa> klas. Ayüzlü, gözəl. Pərdə çək çöhrəmə hicran günü, ey qanlı sirişk; Ki, gözüm görməyə ol mahliqadan qeyri. F …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mahru — is. və sif. <fars.> klas. Ayüzlü (gözəlin epitetlərindən biri). Sənin layiqin qəsri şəhdir müdam; Kənizin ola mahrulər təmam. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mahrüxsar(lı) — is. və sif. <fars.> klas. Ayüzlü (gözəlin epitetlərindən biri). Sənin layiqin qəsri şəhdir müdam; Kənizin ola mahrulər təmam. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəmərüz(lü) — sif. klas. şair. Ayüzlü, aybəniz, gözəl. Ey şəmsü qəmərüzlü, şirin dodağın duzlu; Vey şəhdü şəkər sözlü, didarına müştaqəm. Nəs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.