Translation: from azerbaijani

avamcasına

Look at other dictionaries:

  • avamcasına — z. Avam adam kimi, heç bir şeyi başa düşməyən adam kimi; cahilcəsinə. Məşədi Kazım ağa . . avamcasına güldü. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • amiyanə — ə. və f. avamcasına, avam kimi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • avamyana — bax avamcasına …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cahilanə — sif. və zər. <ər. cahil və fars. . . . anə> Avam avam, cahilcəsinə, avamcasına, nadancasına, anlamazcasına. Cahilanə hərəkət. – . . Biçarə qırmızısaqqallılarımız bu cahilanə təriflərə inanıb . . min min məşəqqətlə pul tapıb Hicazə gedirlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlövh — <fars. sadə və ər. lövh> 1. Bax sadədil. Məryəm on iki yaşında, qırmızıyanaq, sadəlövh bir qız idi. Ç.. Sadəlövh arvadlar Cavahirin cavabından xəbərdar olandan sonra güman edirdilər ki, Cavahirin taqsırını bağışlayıb, onu tamamilə azad… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlövhanə — z. köhn. Sadəlövhcəsinə, avamcasına. Bir az sükutdan sonra Kərbəlayı Məhəmməd sadəlövhanə bir maraq ilə başladı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlövhcəsinə — z. Sadəlövh adam kimi; avamcasına, cahilcəsinə, sadədilliklə. Lalə qonşusunun sadəlövhcəsinə dediyi bu sözləri bəyənmədi. M. Hüs.. Onun etirafına belə sadəlövhcəsinə <Sultanın> inandığını görən Qoşqar özünü gülməkdən saxlaya bilmədi. İ.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlövhlük — bax sadədillik. . . Hətta millətin dərisini soyan adamlar da millətpərəstlikdən dəm vurub, millət belə gəldi, millət belə getdi deyirlər. Bunların söylədiklərinə inanmaq . . sadəlövhlük deyilmi? F. K.. <Qədir> aldandığını, bu bağışlanmaz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.