Translation: from azerbaijani

artmaq

 • 1 artmaq

  прибавлять, возрастать, размножаться, прибавляться, увеличиваться. Artmamaq отриц. от artmaq.

  Азербайджанско-русский словарь > artmaq

 • 2 artmaq

  глаг.
  1. возрастать, возрасти. Hədsiz dərəcədə artmaq неизмеримо возрасти
  2. увеличиваться, увеличиться
  3. повышаться, повыситься. Rolu artmışdır повысилась роль, fəallığı artdı повысилась активность, səviyyəsi artmışdır повысился уровень
  4. прибывать, прибыть (увеличиваться, прибавляться по количеству, объёму, величине и т.п.). Gücü günbəgün artırdı силы с каждым днём прибывали
  5. прибавляться, прибавиться. Çayın suyu artı вода в реке прибавилась
  6. нарастать, нарасти. Zərbələrin gücü artırdı мощь ударов нарастала
  7. вырастать, вырасти (увеличиваться в росте)
  8. усугубляться, усугубиться. Çətinliklər artırdı трудности усугублялись

  Azərbaycanca-rusca lüğət > artmaq

 • 3 artmaq

  【動】
  増える、 増加する、 上がる、 上昇する
  [フエル、 ゾウカスル、 アガル、 ジョウショウ]

  Quba xanlığının artan nüfuzu — グバ・ハーン政権のいや増す影響力

  İnsan oxuduqca, biliyi artar. — 人は学習することで、 知識が増える。

  Jurnalın tiraji da ilbəil artıb. — この雑誌の発行数も年々上昇していった。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > artmaq

 • 4 artmaq

  çoğalmak, üremek

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > artmaq

 • 5 artmaq

  artmak, çoğalmak, üremek

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > artmaq

 • 6 artmaq

  [آرتماق]
  1. افزایش نیروگرفتن
  2. پخش شدن
  3. پربرکت شدن
  4. پیشرفت کردن
  5. ترقی
  6. تکثیریافتن
  7. ریع کردن برنج
  8. شیوع یافتن
  9. نوعی جوال آردکهخ ازپشم می بافند
  10. افزایش یافتن
  11. ترقی یافتن
  12. تکثیر یافتن
  13. نوعی جوال آرد که از پشم می بافند
  14. نیرو گرفتن

  Sözlük Azərbaycan Türkcəsi - Farsca > artmaq

Look at other dictionaries:

 • artmaq — f. 1. Miqdarca, ölçücə və s. də çoxalmaq; bol olmaq, üstə gəlmək. İnsan oxuduqca, biliyi artar. // Törəyib çoxalmaq. 2. Şiddətlənmək, güclənmək. Getdikcə soyuq artır. Dənizdə tufan durmadan artır. – Yuxu gəlməz gözümə, artır azarım gecələr. M. P …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yüksəlmək — f. 1. Yüksəyə, yüksəklərə, yuxarı qalxmaq; ucalmaq. Bina xeyli yüksəlmişdir. – Ay xeyli yüksəlmiş, ətrafı yarımkölgəli bir surətdə aydınlatmışdı. S. H.. Günəş bu yerlərdə qalxıb atına; Yüksəlir göylərin yeddi qatına. S. V.. Günəş üfüqdən xeyli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • böyümək — f. 1. Həcmcə və ya miqdarca artmaq, genişlənmək. Şiş böyümüşdür. Mikroskop altında mikrob yüz dəfə böyümüşdür. Sürülər xeyli böyümüşdür. – Al rənglər getdikcə artır, böyüyür, bir məşəl, bir azadlıq günəşi kimi bütün dünyanı işıqlandırır. M. İ.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qalxmaq — f. 1. Ayağa durmaq, dik vəziyyət almaq. Müəllim sinfə girdikdə şagirdlər qalxdılar. Bütün salondakılar ayağa qalxdılar. Hamı yerindən qalxıb sıraya düzüldü. – Harın at qalxdı dik ayaq üstə; Ox dəyən ahu kimi tullandı. A. S.. Gəlinlər, qızlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • balalamaq — f. 1. Bala doğmaq. İnək balaladı. 2. məc. Artmaq, çoxalmaq, törəyib artmaq. Milçəklər balalayıblar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bərkimək — f. 1. Bərk hala gəlmək, sərtləşmək, qatılaşmaq, möhkəmləşmək. Sümüyü bərkimək. // Qurumaq. Palçıq bərkiyibdir. 2. məc. Cismən və ruhən möhkəmləşmək, sağlamlaşmaq, qüvvətlənmək. Canı bərkimək. İdman nəticəsində orqanizm bərkiyir. Mübarizədə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • döl — is. 1. Rüşeym, maya. Döl üçün ayrılan xınaquyruqlu qoçlar . . döyükmüş ətrafa baxırdılar. S. R.. // Ana bətnində bala. // Mayalanma, döllənmə dövrü. Döl düşmək – ev heyvanlarının doğum vaxtı çatmaq. Döl salmaq – 1) doğub törəmək, törəyib artmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • enlənmək — f. 1. Eninə böyümək, genəlmək. Jaket geyiləndən sonra enlənib. 2. Enə vermək, eninə artmaq. Bunu qırıb atdıqda pambıq gücü uzanmağa yox, enlənməyə verir. Ə. Vəl.. 3. Genişlənmək, yayılmaq, artmaq. Duman enlənib hər tərəfi tutdu. 4. məc. Kökəlmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • güclənmək — f. 1. Gücü, qüvvəsi daha da artmaq; qüvvətlənmək. Qoşun daha da gücləndi. – <Həsən Paşa dedi:> Xotkar sağ olsun, Koroğlu bu saat çox güclənib. «Koroğlu». 2. Şiddəti, gücü artmaq. Qar güclənir. – Külək get gedə güclənir, hava qaralırdı. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hörmət — is. <ər.> 1. Böyüklərə, yaşlılara və ya ləyaqətinə, xidmətinə görə birinə göstərilən ehtiram; sayğı. Böyüyə hörmət. Ata ana hörməti. – Bizdə şeir də var, sənət də vardır! Şairə, sənətə hörmət də vardır. . . S. V.. Ataya hörmət etməyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • inkişaf — is. <ər.> İrəliyə doğru tərəqqi etmə, artma, yüksəlmə; tərəqqi, yüksəliş. Ölkənin inkişafı. Sənayenin inkişafı. Kənd təsərrüfatının inkişafı. – Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanı feodal geriliyindən qurtarıb yeni yola, Avropa inkişafı yoluna… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.