Translation: from azerbaijani

artırılmaq

 • 1 artırılmaq

  быть увеличенным, быть дополненным, прибавляться, повышаться.

  Азербайджанско-русский словарь > artırılmaq

 • 2 artırılmaq

  глаг.
  1. увеличиваться, быть увеличенным
  2. повышаться, быть повышенным
  3. умножаться, быть умноженным (о количестве кого-л. чего-л.)
  4. усиливаться, быть усиленным. Diqqət artırılmalıdır nəyə должно быть усилено внимание к чему-л.
  5. утрироваться, быть утрированным (преувеличенным)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > artırılmaq

 • 3 artırılmaq

  【動】
  増える、 増加する、 上がる、 上昇する
  [フエル、 ゾウカスル、 アガル、 ジョウショウスル]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > artırılmaq

 • 4 artırılmaq

  [آرتیریلماق]
  افزوده شدن

  Sözlük Azərbaycan Türkcəsi - Farsca > artırılmaq

Look at other dictionaries:

 • artırılmaq — «Artırmaq»dan məch. Müqaviləyə yeni maddələr artırılmaq. Maşının sürəti artırılmaq. Vəzifəsi artırılmaq. Yükü artırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • artırılma — «Artırılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • şişirdilmək — f. 1. Şişkin hala salınmaq, üfürülüb qabarılmaq, köpürülmək. 2. məc. Artırılmaq, üstünə qoyulmaq, mübaliğə edilmək. Damcılı bulağa söz qoşulur, az qala damcısı bir dərya boyda şişirdilirdi. S. R.. // məc. Lüzumsuz yerə artırılmaq. Əsər 200… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yüksəldilmək — məch. 1. Qaldırmaq, ucaldılmaq, daha yüksək, uca edilmək, hündürlüyü artırılmaq. 2. Artırılmaq, gücləndirilmək. // məc. Daha yüksək pilləyə qaldırılmaq, yaxşılaşdırılmaq, təkmilləşdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • aktivləşdirilmək — məch. Fəallaşdırılmaq, fəaliyyəti artırılmaq (gücləndirilmək) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bollaşdırılmaq — məch. Bol edilmək, çoxaldılmaq, miqdarı daha da artırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • böyüdülmək — məch. 1. Böyük hala salınmaq. Şəkil 4 dəfə böyüdülmüşdür. 2. Tərbiyələndirilmək, (bəslənib) yetişdirilmək. 3. Vəzifəsi artırılmaq, yüksəldilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • çoxaldılmaq — məch. Sayca, miqdarca artırılmaq, çox edilmək. Xərclər çoxaldılmışdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • duzlandırılmaq — məch. Duzlu hala gətirilmək, duzlu edilmək, duzluluğu artırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • genişləndirilmək — məch. 1. Geniş hala salınmaq, daha geniş edilmək. Yol genişləndirildi. Əkin sahəsi xeyli genişləndirilmişdir. 2. Böyüdülmək, artırılmaq. Ticarət şəbəkəsi genişləndirilmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • genəldilmək — məch. Gen hala salınmaq, eninə artırılmaq, gen edilmək, enliləşdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.