Translation: from azerbaijani

aristokratiya

 • 1 aristokratiya

  I
  сущ. аристократия
  II
  прил. аристократический. Aristokratiya cəmiyyəti аристократическое общество

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aristokratiya

Look at other dictionaries:

 • aristokratiya — <yun.> 1. Hakim sinfin yüksək təbəqəsi; zadəganlar, əyanlar. 2. tar. Əyanlar hakimiyyəti forması – qədim Yunanıstanda zadəganların dövlət hakimiyyəti formalarından biri. Aristokratiya anlayışının meydana gəlməsi Platon və Aristotellə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nücəba’ — ə. «nəcib» c. nəcib adamlar, əsilli adamlar kübarlar; t. aristokratiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • əşraf — ə. «şərəf» c. 1) şərəfli insanlar; 2) kübarlar, əsilzadələr; 3) t. aristokratiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • aristokrat — <yun.> Əsilzadə, kübar; aristokratiya zümrəsinə mənsub adam. Vaqiə aristokrat həyatından götürülmüş bir əyyaşın əhvali ruhiyyəsini kəskin boyalarla təsvir edirdi. A. Ş.. <Firidun> küçələri dolduran səliqə ilə geyinmiş aristokratlara,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bala — 1. is. Övlad, uşaq, oğul. Ana və bala. Balalara hədiyyə. – Bala baldan şirindir. (Ata. sözü). Biçarə Məşədi Əsgər indi üç gün idi ki, gözüyaşlı ac acına balalarının əhvalına alışırdı. S. M. Q.. <Ana:> Qulaq asın, mənim balalarım, ürəyimə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • zadəgan — top. <fars.> Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya. . . Bağdadda dul qadınlar və öz ərlərindən intiqam almaq istəyən zadəgan qadınların görüb istədikləri adamlarla tanış olaraq evlərinə dəvət etməsini Fəxrəddin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.