Translation: from azerbaijani

aralamaq

 • 1 aralamaq

  1) раздвигать, раздвинуть, разъединить, разъединять, отделять, отделить; 2) разнимать, разнять; 3) приоткрывать, приоткрыть. Qapını aralamaq приоткрыть дверь. Aralamamaq отриц. от aralamaq.

  Азербайджанско-русский словарь > aralamaq

 • 2 aralamaq

  глаг. kimi, nəyi
  1. разъединять, разъединить, разрознять, разрознить, разнимать, разнять
  2. разделять, разделить
  3. разводить, развести (отвести в разные стороны)
  4. разобщать, разобщить
  5. разлучать, разлучить
  6. рассекать, рассечь
  7. приоткрывать, приоткрыть. Göz qapağını aralamaq приоткрыть веки, qapını aralamaq приоткрыть дверь

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aralamaq

 • 3 aralamaq

  [آرالاماق]
  1. باز کردن
  2. پایان دادن به دعوا
  3. جدا کردن

  Sözlük Azərbaycan Türkcəsi - Farsca > aralamaq

Look at other dictionaries:

 • aralamaq — f. 1. Bitişik, yaxud yan yana duran şeyləri kənara çəkib bir birindən ayırmaq, ayrı qoymaq. Pəncərənin pərdəsini aralamaq. Kolları aralayıb yol açmaq. 2. Açmaq. Kitabı aralayıb baxmaq. Ağzını aralayıb bir söz demir. 3. Zorla başqa başqa tərəflərə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • aralama — «Aralamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • açmaq — f. 1. Qapalı bir şeyin qapağını və s. ni qaldırmaq, götürmək, çıxartmaq. Qazanın ağzını açmaq. Qutunu açmaq. Sandığın qapağını açmaq. // Örtülü bir şeyin örtüyünü qaldırmaq, götürmək, çılpaq etmək. Döşünü açmaq. Başını açmaq. – Niqabın üzdən aç,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qoparmaq — f. 1. Dartaraq və ya çəkərək bir şeyin bir hissəsini ayırmaq, kəsmək, üzmək, qırmaq. Bloknotdan bir vərəq qoparıb yazdım. Ağacın budağını qoparmaq. – <Buğaç> belindəki xəncəri qoparıb, qəbzəsi ilə onun gicgahına bir zərbə vurdu. M. Rz..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • aralandırmaq — bax aralamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ayırmaq — f. 1. Bütöv halda olan şeyi parçalamaq, yaxud onun bir hissəsini götürmək, qoparmaq. Yumurtanın sarısını ağından ayırmaq. Sümüyü ətdən ayırmaq. Maddəni tərkib hissələrinə ayırmaq. 2. Əlaqəsini kəsmək, rabitəsini kəsmək, bir birindən uzaqlaşdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • kəsmək — f. 1. Kəsərti vasitəsilə bütövdən bir hissə ayırmaq; bölmək, parçalamaq. Çörəyi kəsmək. Ağacın budağını kəsmək. İpi kəsmək. – <Koroğlu> durnanın telindən bir dəstə kəsib, Eyvazın papağına sancdı. «Koroğlu». Mağaza sahibi iki arşın yarım… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • seyrəkləmək — 1. f. Seyrək etmək, birbirindən aralamaq, ara qoymaq, seyrək hala gətirmək. Bağı seyrəkləmək. Pambığı seyrəkləmək. 2. f. Səfehləmək, ağlını azdırmaq, gicləşmək, axmaqlamaq. <Diyar kişi:> Nə seyrəkləyirsən, ay arvad! Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • vuruşan — f. sif. Döyüşən, savaşan, dalaşan, çarpışan, dava edən. Düşmənlə vuruşan qoşun. // İs. mənasında. Vuruşanları aralamaq. – Ofiser gördü ki, dava yaman qızışıb, bunların heç birinin vecinə gəlmir, əmr <etdi> ki, vuruşanları gülləyə bassınlar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yarmaq — f. 1. Bir şeyi zərbə ilə vurub ortadan uzununa aralamaq, bölmək, parçalamaq. Odunu yarmaq. Ağacı yarmaq. // Şaqqalamaq. 2. Kəsici alətlə və ya başqa bir şeylə qırıb yaralamaq. <Zeynəb acıqlı və ucadan:> Cəhənnəm olun buradan, yoxsa vallah,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.