Translation: from azerbaijani

aralaşdırmaq

Look at other dictionaries:

  • aralaşdırmaq — f. Dalaşanları birbirindən ayırmaq, uzaqlaşdırmaq, kənara çəkmək. Molla aralaşdırır, ona da bir iki yumruq dəyir. S. S. A.. Qoca qarılar harayçılıq edib bunları <dalaşanları> aralaşdırardılar. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aralaşdırma — «Aralaşdırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aralamaq — f. 1. Bitişik, yaxud yan yana duran şeyləri kənara çəkib bir birindən ayırmaq, ayrı qoymaq. Pəncərənin pərdəsini aralamaq. Kolları aralayıb yol açmaq. 2. Açmaq. Kitabı aralayıb baxmaq. Ağzını aralayıb bir söz demir. 3. Zorla başqa başqa tərəflərə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.