Translation: from turkish to chinese

from chinese to turkish

ara nağme

Look at other dictionaries:

  • ara nağme — is., müz. 1) Şarkı, türkü, köçekçe vb. küçük güfteli bestelerde, güftenin iki kıtası arasına, başına, sonuna da gelebilen, sözsüz çalınan parça 2) mec. Sık sık söylenen söz veya açılan sorun …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nağme — is., Ar. naġme 1) Güzel, uyumlu ses, ezgi, melodi Boyuna Arapçayı andırır bir nağme mırıldanıyor. S. M. Alus 2) müz. Ezgi 3) mec. Birinin yalandan ve nazlanarak söylediği söz Birleşik Sözler ara nağme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller nağme… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ara — is. 1) İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe 2) İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla 3) Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi Öğrenciyle öğretmenin arasının daima iyi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.