Translation: from lithuanian

apkepti

Look at other dictionaries:

 • apkepti — apkèpti vksm. Võs apkẽpusios bùlvės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • apkepti — 1 apkèpti, àpkepa (apkem̃pa), àpkepė 1. tr. truputį kepti. | refl. tr.: Ką padarysi, žalį neprarysi – reik apkepties Ggr. 2. intr. paviršium su pluta iškepti: Viršus duonos àpkepė gerai, o apačia nesukepė J. Taip gražiai pyragai àpkepė, –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apkepti — 2 apkèpti intr. 1. aplipti, apkibti kuo: Kai geri metai būna, tai ana kriaušė visa vaisiais apkem̃pa Lš. Visas plūgas moliu apkepo Mrk. Ana kap obelys žiedais apkẽpę! Dkš. Apkẽpę šakos obuoliais Ut. Kad net apkẽpę bruknienojai uogom Trgn. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apkėpti — 2 apkė̃pti, ia, àpkėpė tr. užgrobti: Kad tik ana mirtų, sesuo atvažiuotų ir visą turtą apkėptų Ds. kėpti; apkėpti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nukepti — 1 nukèpti, nùkepa, nùkepė 1. tr. kepant duoną kepalą nuo ližės numesti krosnyje: Palauk, aš jį nukepsiu kai nuo ližės Švnč. | prk.: Saugokis, kad arklys nenukèptų (nenumestų jojant) Kp. 2. tr. iškepti: Turbūt negerai duoną nùkepėt – tokia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apgriaudinti — 3 apgriaũdinti tr. apgruzdinti, apkepinti: Meisą reikia apkepti, apgriaũdinti – jug matalžoko neėsi KlvrŽ. griaudinti; apgriaudinti; pagriaudinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apkepinti — apkẽpinti Š caus. 1 apkepti 1: Spirgučiai smarkiai apkepinti rš. Prieskonines daržoves patariama susmulkinti ir pridėjus truputį riebalų apkepinti rš. kepinti; apkepinti; atkepinti; įkepinti; iškepinti; nukepinti; pakepinti; perkepinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apskausti — 1 apskaũsti intr. 1. impers. būti nesveikam, ligotam: Kaip išrodo akys? ar … apskaudusios, aptemusios, pilnos ašarų? TS1902,4 5b. 2. Grž, Krs apkepti, apgruzdėti: Blynai gražiai apskaũdo Všk. Duonos pluta taip apskaũdo, kad nei įkąsti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apskrusti — apskrùsti intr. 1. Ser, NdŽ, DŽ1 nuo karščio apdegti, apsvilti: Martynas papsi apskrudusiais kraštais pypkę rš. Tėvui net ančiakiai apskrùdo, kai šoko liepsna Ds. Kaip davė perkūnas, ir nebegyvas [šuo] – apskrùdus galva Slm. 2. apkepti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apspragėti — apspragėti, àpspraga, ėjo intr. 1. K, RŽ apkristi išspragėjusiomis kibirkštimis. 2. Rmš apskrusti, apkepti: Jau laikas imt bulvės iš pečiaus – jau apspragėjo Dbč. Mūs tėvu[i] [reikia], ka mėsa būt apspragėjus Pv. spragėti; apspragėti; įspragėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apšvinkti — apšvìnkti intr. 1. Ėr gendant pasmirsti: Apšvìnkus mėsa Krs. 2. Pn apvysti, apdžiūti: Aš tai ir apšvìnkusį [šieną] sugrūdau, mat bijojau, kad nesulytų Brž. 3. apkepti: Ištrauk ragaišį, gal kiek jau apšvìnko Upt. švinkti; apšvinkti; įšvink …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.