Translation: from russian to lithuanian

from lithuanian to russian

apačion

Look at other dictionaries:

 • pasegti — pasègti, pàsega, pàsegė 1. tr. DŽ1 iš apačios prisegti. 2. tr., intr. pavilkti, pamauti į apačią: Apačion pasèk kailinaičiais, o viršun segute – bus šilčiau Vlk. | refl. tr., intr.: Apačion da pasìsega vieną [sijoną] Sv. Margąjį andarokioką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pavilkti — 1 pavil̃kti, pàvelka (pavel̃ka), o K, Rtr, KŽ, DŽ1; L 1. tr. SD286, Sut kiek vilkti paviršiumi: Pavilkaũ iš vietos maišą, pilną grūdų J. Gerokai pavil̃ko rąstą NdŽ. Pagriebęs už kojų [vagį], pavilko į laukymę, iškasė duobę, įmetė ir užkasė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • viršus — 1 viršùs sm. (4) KBII106, K, FrnW, NdŽ, vir̃šus (2) K, NdŽ, DūnŽ, Trš, Dr; SD1193, N, LL93, L 1. SD398, CII160, R, R97,270,333,359, MŽ, S.Dauk, D.Pošk, M, J.Jabl(Als), Š, K.Būg, Rtr, ŠT43, DŽ, LKAI43, LzŽ viršutinė, aukštutinė dalis; pršn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pavelti — 1 pavelti, pàvelia, pavėlė 1. tr. NdŽ kiek sutaršyti, pašiaušti. | refl. NdŽ: Pasvėlę jau [triušio vilnos], reikia pešt Klt. 2. tr. NdŽ, DŽ1, KŽ kiek veliant padaryti tvirtesnį, storesnį: Išaudžia [milą], tai piestoj grūda, ir tada jau paveltas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Frontierland — (Westernland) Propietario Walt Disney Apertura Disneyland 17 de julio de 1955 Magic Kingdom 1 de octubre de 1971 Disneyland Park 12 de abril de 1992 Tokyo Disneyland 15 de abril de 1983 …   Wikipedia Español

 • apvalainuma — apvalainumà sf. (3b) apvalaina vieta: Grebėsto apvalainumà apačion dėt Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • arielas — ãrielas sm. (3b) Auk, Krn žr. arielys: Mūsų kaimynas duoną kepa, padėjęs apačion arielų, kad duona nesudegtų Btr …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atvėsti — intr. K, J.Jabl 1. D.Pošk, S.Dauk, N, M, LL117,296, Rtr, NdŽ, DŽ, KŽ pasidaryti vėsiam, atšalti (apie orą): Pavakary oras atvėso, nėr tokios tvankos, ir šienas nedžiūsta J. Orų drungnums atvėsti pagavo K.Donel. O kai jau oras atvėsta, jau saulė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • besčioti — besčioti, ioja, iojo iter. besti 1: Jei [kregždės] greitai lekia iš viršaus ir vėl labai greitai apačion, ir vėl viršun, net sparneliu žemę besčioja, žinai, kad bus lietaus net su audra MTtV91 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kapota — ×kapotà (l. kapota) sf. (2); M trumpas, be rankovių viršutinis drabužis (dažniausiai šiltas, kailinis), liemenė; švarkas, palaidinis: Pasvilk apačion kapotą, ba bus šalta Dbk. Viešnia atėjo užsivilkus kapotà Msn. Nusivilk savo kapòtą Slk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.