Translation: from lithuanian

apšilti

Look at other dictionaries:

 • apšilti — 1 apšìlti K, Š, Rtr; R, MŽ, N, L 1. intr. kiek sušilti, pasidaryti šiltesniam: Vanduo apšỹla, tada duodu karvei gert Ktk. Kai kada tai vos apšìlusį kiaušinį valgom Kp. Vandenio pašildo, užpilia ruginius miltus, padeda, kad apšiltų̃ Aps.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apšilti — apši̇̀lti vksm. Apši̇̀lsime ir važiúosime toliaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • apkaisti — 3 apkaĩsti intr.; R197 1. kiek pakaisti, apšilti: Kai pienas apkaista, nukelti nuo ugnies rš. 2. kiek įkaisti, apšilti (apie organizmus) nuo judėjimo, šilumos, alkoholio: Aš apkaitaũ bedirbdamas, t. y. apšilau J. Ir ranka apkaĩto bemušant Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pašilti — 1 pašìlti 1. intr. Š, NdŽ pasidaryti kiek šiltesniam: Pašỹla vienas šonas, paskui kitas JnšM. Čia arbata pašil̃s, i tą sriubą da pašildysiu Jrb. Kvorčikė su pienu tegu pašỹla Stak. Greitai pašỹlna Lkv. Pečiuj pašỹla, tai tik geltonas viršus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • prašilti — 1 prašìlti intr. 1. NdŽ pasidaryti šiltesniam, atšilti: Kai prašỹla daugiau žemės, reikia art Vdn. Jau ir pavasaris prašìlo PnmA. Prašil̃s tau kits pavasarėlis, pražydės tau kiti žiedai (d.) Brt. | impers. Dov, Rdš, Krn apie orą: Prašìlo, tai …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apdienoti — intr. 1. išaušti, praaušti, prašvisti: Kolei apdienõs, jau būsme Dūkšte Rš. Jau apdienojo, reikia eit bulbienas art Krd. Gerokai apdienojus, pažadino jį rš. 2. nusigiedryti, prasiblaivyti: Kai apdienõs, nustos ir lyti Ktk. | refl.: Gal an… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apjunkti — 1 apjùnkti intr. apsiprasti: Apjùnko, ir barimas nebepadeda Up. Jau yra apjunkę tokius griekus girdėti Šts. [Kiti] tarp jų (medžių) būtinai apjunko ir be kokio dangčio ištur žiemą po pliku dangu S.Dauk. „Prašau pasižiūrėti šį dokumentą“, –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apkrūsti — apkrū̃sti intr. apšilti, atsitekėti: Įejus į trobą, kojos kiek apkrū̃to Krkl. krūsti; apkrūsti; atkrūsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apramėti — apramėti, ėja (àprami), ėjo intr. apšilti, apdrungti: Padėk vandenį šiltai, tegu àprami Smn. Jau vanduo apramėjo, možna praustis Ūd. Buvo šalta, o štai jau apramėjo Al. Tik vakare, kai palindau po patalu, tai biskį apramėjau Smn. ramėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aprimti — 1 aprìmti intr. DŽ1 1. K, Sut, J, Š truputį ramiau, santūriau laikytis, menkiau veikti, mažiau judėti: Visi zekiai kad aprìmo! Slm. Aprimo žvirbliai, šarkos, vištos J.Jabl. Vis norėjo išbėgti miestan, dabar aprìmo Krs. | Nu paskun, kai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apsistabinėti — judant apšilti: Tujai delto skubykis, da nuvažiavęs negi pulsi cop lop – dagi reikia apsistabinėt nuo šalčio Km. stabinėti; apsistabinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.