Translation: from turkish

amaç

 • 1 amaç

  озвонч. -cı

  amaç gütmek — пресле́довать цель

  bencil amaçlar — коры́стные це́ли

  bu amaçla — с э́той це́лью

  2) мише́нь

  askeri amaç — вое́нный объе́кт

  ••

  amaç, kulanılan araçları mazur kılar — посл. цель опра́вдывает сре́дства

  Türkçe-rusça sözlük > amaç

 • 2 amaç

  - is. 目的, 目标: askerî \amaç 军事目标 bu \amaçla 为此, 因而 Bencil amaçlar
  ◇ \amaç edinmek 为了; 目的是 \amaç gütmek 为了, 目的是 -i \amaç tutmak 为了, 目的是

  Türkçe-Çince Sözlük > amaç

 • 3 amaç

  (-cı)
  п

  amaç gütmek — пресле́довать цель

  amaç, kullanılan araçları mazur kılar — цель опра́вдывает сре́дства

  - ı amaç tutmak — име́ть це́лью, поста́вить себе́ це́лью

  bencil amaçlar — коры́стные це́ли

  2) мише́нь

  askerî amaç — вое́нный объе́кт

  Büyük Türk-Rus Sözlük > amaç

 • 4 amaç

  amaç <- > s
  1) Zweck m
  \amaç gütmek einen Zweck verfolgen
  2) ( hedef) Ziel nt
  \amaç gütmek ein Ziel verfolgen

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > amaç

 • 5 amaç

  amaç <- > Zweck m; fig Ziel n;
  amaç edinmek sich (D) zum Ziel setzen;
  bu amaçla zu diesem Zweck;
  … amacıyla zwecks, mit dem Zweck zu …

  Türkçe-Almanca sözlük > amaç

 • 6 amaç

  (-cı)
  1) məqsəd, niyyət, məram; benil amaçlar – qərəzli məqsədlər; bu amaçla – bu niyyətlə; 2) hədəf, nişan; askerı amaç – hərbi obyekt
  amac, hədəf, məqsəd, məram, nişan, niyyət

  Türkçe-Azerice Sözlük > amaç

 • 7 amaç

  максат; теләк

  Türkçe-Tatarca sözlük > amaç

 • 8 amaç

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > amaç

 • 9 amaç

  n. goal, aim, target, ideal, intention, bourn, cause, destination, idea, intent, mission, object, objective, point, purpose, scope, sense, wherefore
  * * *
  1. aim 2. goal 3. intent 4. objective 5. purpose 6. aim (n.)

  Turkish-English dictionary > amaç

 • 10 amaç

  armanc
  --------
  mebest

  Türk-Kürt Sözlük > amaç

 • 11 amaç

  1. Məqsəd; məram
  2. Hədəf; obyekt

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > amaç

 • 12 amaç

  cel; obiekt; przedmiot

  Türkçe-Lehçe Sözlük > amaç

 • 13 amaç

  ГУХЭЛЪ, ГУРЫЛЪ, МУРАД

  Турецко-адыгский словарь > amaç

 • 14 amaç


  мурад

  Малый турецко-адыгский словарь > amaç

 • 15 amac

  Zielpunkt. Ziel

  Türk-Alman Mini Sözlük > amac

 • 16 amaç

  I
  Target
  II
  Plow

  Old Turkish to English > amaç

 • 17 amaç

  أرب
  إربة
  ابتغاء
  احتياج
  شأو
  صدد
  عرضة
  غاية
  غرض
  قصد
  مأرب
  مبتغى
  محجة
  مراد
  مرام
  مرغوب
  مرمى
  مروم
  مشتهى
  مطلوب
  مقصد
  منية
  هدف
  وخي
  وطر

  Türkçe-Arapça Sözlük > amaç

 • 18 amaç

  1. أرب [أَرَب]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  2. إربة [إِرْبَة]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  3. ابتغاء [اِبْتِغاء]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  4. احتياج [اِحْتِيَاج]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  5. شأو [شَأْو]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  6. صدد [صَدَد]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  7. عرضة [عُرْضَة]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  8. غاية [غايَة]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  9. غرض [غَرَض]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  10. قصد [قَصْد]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  11. مأرب [مَأْرَب]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  12. مبتغى [مُبْتَغًى]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  13. محجة [مَحَجَّة]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  14. مراد [مُرَاد]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  15. مرام [مَرَام]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  16. مرغوب [مَرْغُوبٌ]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  17. مرمى [مَرْمًى]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  18. مروم [مَرُوم]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  19. مشتهى [مُشْتَهًى]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  20. مطلوب [مَطْلُوب]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  21. مقصد [مَقْصَد]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  22. مقصد [مَقْصِد]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  23. منية [مُنْيَة]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  24. هدف [هَدَف]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  25. وخي [وَخْي]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  26. وطر [وَطَر]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat

  Türkçe-Arapça Sözlük > amaç

 • 19 amaç

  aim, goal, intention, objective, purpose, target, intent

  İngilizce Sözlük Türkçe > amaç

 • 20 amaç

  aim, goal, objective. - edinmek /ı/ to take (something) as a goal. - gütmek to pursue a goal.

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > amaç

Look at other dictionaries:

 • amaç — is., cı 1) Ulaşmak istenilen sonuç, maksat Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Anayasa 2) Gaye Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • amac — is. <fars.> klas. Nişanə, hədəf, nişangah. Kim, İbni Səlami etdi gərdun; Amaci xədəngi ahi Məcnun. F.. Amacisinəmi növgi mujganın; Qoyub nişanəyə gözlər, nə gözlər! Nəb.. Mən demədimmi sənə, başda otur tac tək; Durma müqabil bəla tirinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AMAC — American Medical Alert Corporation (Business » NASDAQ Symbols) * Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (International » Spanish) …   Abbreviations dictionary

 • AMAC — abr. Asociaciуn de Municipios Afectados por Centrales Nucleares …   Diccionario de Abreviaturas de la Lengua Española

 • AMAC — abbr. AMERICAN MED ALERT CORP NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

 • âmâc — (F.) [ جﺎﻡﺁ ] 1. hedef. 2. nişan tahtası …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • amac — ama m. hamac …   Diccionari Personau e Evolutiu

 • amac — f. əsli a. hədəf, nişan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • amac — hedef, nişane …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • amaç — öküz; sapan ve benzerleri gibi çiftçi aygıtları I, 52 hedef, nişan yeri, annaç I, 52, 333; I I, 329; II I, 107, 276 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • ÂMÂÇ — f. Saban demiri. * Hedef, nişan tahtası …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.