Translation: from turkish

amaç gütmek

Look at other dictionaries:

  • amaç gütmek — bir amacı gerçekleştirmeye çalışmak Dernekler, 13 üncü maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri gibi siyasi amaç güdemezler. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • amaç — is., cı 1) Ulaşmak istenilen sonuç, maksat Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Anayasa 2) Gaye Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gütmek — i, der 1) Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürmek 2) nsz, mec. Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak Amaç gütmek. Kin gütmek. 3) mec. Bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maksat gütmek — bir işi yaparken gizli amaç beslemek Hiçbir maksat gütmeyerek yaptığım bu ufak tefek hizmetler boşa gitti. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hedef gütmek — asıl amaç olarak belirlemek Metin yayını ve çeviri: insancı davranış bu çalışmayı hedef güder. A. Erhat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hedef — is., Ar. hedef 1) Nişan alınacak yer, nişangâh 2) mec. Amaç, gaye, maksat Asıl önemlisi devlet büyük hedefler dikmişti; milletin benimsediği, övündüğü hedeflerdi bunlar. T. Buğra 3) mec. Varılacak yer, ulaşılacak son nokta Ordular! İlk hedefiniz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maksat — is., dı, Ar. maḳṣad İstenilen şey, amaç, gaye, erek Bugün oraya gitmeden evvel, Maarif idaresine uğradım. Maksadım evrakı geriye almaktı. R. N. Güntekin Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller maksat gütmek maksat hasıl olmak maksat muhabbet olsun …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.