Translation: from azerbaijani

alovlu

Look at other dictionaries:

 • alovlu — sif. 1. Şiddətlə yanan, parlayan, alov çıxan. 2. məc. tənt. Hərarətli, atəşin, ehtiraslı, coşqun. Alovlu salamlar. Alovlu nitq. Alovlu sözlər. Alovlu baxışlar. // Hiddətdən qıpqırmızı olmuş. Bu halda <Toğrulun> alovlu gözləri Rəşid kişinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • odlu-alovlu — sif. və zərf 1. Gərgin, şiddətli, dəhşətli, qızğın. . . Hər yerdə odlu alovlu vuruş gedir, nəriltili gurultulu atışma kəsmək bilmirdi. S. R.. 2. Bax odlu 3 cü mənada. Odlu alovlu danışmaq. Odlu alovlu nitq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ala-çiy — sif. Yarımçıq bişmiş, yarıçiy (ət və s.). Ala çiy z. bişən əti adamlar tüstülü tüstülü, alovlu alovlu qapış qupuş elədilər. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qapış-qupuş — is. dan. Hərə bir yandan tez, tələsik götürmə, qapışdırma, bir birinin əlindən qapıb alma, dartışdırma. Qapışqupuş etmək – qapışdırmaq. Alaçiy bişən əti adamlar tüstülü tüstülü, alovlu alovlu qapışqupuş elədi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • atəşnak — f. odlu, alovlu, atəşin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • azərgun — f. 1) odlu, alovlu; 2) m. atəşin, coşqun, qızğın, ehtiraslı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • azərin — f. 1) odlu, alovlu; 2) şöləli, şöləsi olan; 3) qığılcım …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • mütələhhib — ə. alovlanmış, alovlu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • şö’ləbar — ə. və f. od yağdıran, alovlandıran; alovlu, odlu; atəşin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • şö’lədar — ə. və f. şöləsi olan; alovlu, alovlanmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • şö’ləvər — ə. və f. şöləli, alovlu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.