Translation: from turkish

alıkoyma

Look at other dictionaries:

 • alıkoyma — is. Alıkoymak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • TEVKİF — Alıkoyma, tutma. Hapis olarak bekletme. Vakfetme. * Arafatta mevkaf olan yerde durdurmak. * Bir kimsenin koluna bilezik takmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • alıkonulmak — nsz Alıkoyma işine konu olmak, menedilmek, tatil edilmek Dernekler ... sakınca bulunan hâllerde ... yetkili kılınan mercinin emriyle faaliyetten alıkonulabilir. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • alıkoyabilmek — i Alıkoyma yetkisi veya olasılığı bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • işgal — is., li, Ar. işġāl 1) Bir yeri ele geçirme Çuhahane bir kumaş fabrikasıydı, İstanbul un işgali sırasında İngilizler yaktılar. B. Felek 2) Bir kimseyi işten alıkoyma, engelleme, oyalama 3) Uğraştırma Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller işgal etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • oruç — is., cu, din b., Far. rūze 1) Tanrı ya ibadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden belli bir süre veya biçimlerde kendini alıkoyma Eh, biz her vakit duamızı, orucumuzu eksik etmeyiz, çok şükür! N. Cumalı 2) mec. Çok sevilen veya istenen şeylerden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tavik — is., esk., Ar. taˁvīḳ Alıkoyma, geciktirme, tehir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • men' — (A.) [ ﻊﻨﻡ ] 1. engel olma, alıkoyma. 2. engel olunma, alıkonulma. 3. yasaklama. 4. yasaklanma. ♦ men edilmek yasaklanmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • tıdıgmak — bir şeyden alıkoyma, engel o1ma I, 373 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • AVK — (C: A vâk) Mâni olma, alıkoyma, durdurma, vazgeçirme, geciktirme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HABS — Hapis, alıkoyma, bir yere kapatıp dışarı çıkarmama. Salıvermeme. * Zaptetme, tutma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.