Translation: from turkish

aksi eşek

 • 1 aksi

  1.
  1) противополо́жный тж. перен.

  aksi akıntı — обра́тное / противополо́жное тече́ние

  aksi delil — противополо́жный до́вод, контраргуме́нт

  aksi fikir — противополо́жное мне́ние

  2) своенра́вный, упря́мый

  aksi eşek — упря́мый осёл

  çok aksi bir çocuk — ужа́сно своенра́вный ребёнок

  2.
  (тж. aksi aksi) наоборо́т

  aksi anlamak — поня́ть превра́тно

  aksi çıkmak — получи́ться не так, как жда́ли

  işleri aksi gitti — его́ дела́ пошли́ ши́ворот-навы́ворот

  ••
  - aksi takdirde
  - aksi şeytan!
  - aksi tesadüf

  Türkçe-rusça sözlük > aksi

 • 2 aksi

  is.
  1. 相反的, 对立的, 否定的, 反面的: \aksi cevap 相反的回答, 否定的答复 \aksi istikamet 反方面 Ben sizi bu taraftan bekliyordum, siz aksi taraftan geldiniz. 我在这边等您, 您却从那边来了。
  2. 不适当的, 不合适的: \aksi zamana rastlamak 时机不当
  3. 倔犟的, 固执的, 执拗的, 犟的: \aksi eşek 倔驴 çok \aksi bir çocuk 非常倔强的孩子 çılgın ve \aksi insan 又暴躁又固执的人 Aksi bir şey yaparsan, vallahi kim vuduya gidersin. 如果你总是那么倔, 肯定会死在不知道什么人手里。Amma da aksi herife çatmışız ha! 我们真的碰上了一个这么犟的家伙!
  ◇ \aksi \aksi 相反, 恰恰相反 \aksi anlamak 曲解 \aksi gibi 相反, 然而, 但是, 遗憾的是: Yola çıkacaktık, aksi gibi yağmur yağdı. 我们正要出发, 可是老天又下起雨来了。\aksi gitmek 1) 进展不顺: İş pek aksi gitti. 事情进展很不顺利。 2) -e 与某人对着干 \aksi hâlde 反之, 否则, 相反 \aksi şeytan 真倒霉, 活见鬼 \aksi takdirde 反之, 否则, 相反 \aksi tesadüf 不走运, 倒霉 \aksi tesir hâsılet etmek (或 yapmak) 1) 反对, 反抗, 抵制 2) 施加反面影响, 损害

  Türkçe-Çince Sözlük > aksi

 • 3 aksi gibi

  как назло́, как наро́чно, как на грех

  o gün aksi gibi yağmur yağdı — как назло́ в э́тот день пошёл дождь

  aksi gibi telefon bozuk — как на грех, телефо́н испо́рчен

  Türkçe-rusça sözlük > aksi gibi

 • 4 aksi hâlde

  = aksi takdirde в проти́вном слу́чае, ина́че, а не то́

  Türkçe-rusça sözlük > aksi hâlde

 • 5 aksi takdirde

  Türkçe-rusça sözlük > aksi takdirde

 • 6 eşek

  осёл (м)
  * * *
  озвонч. -ği
  иша́к, осёл тж. перен.
  ••

  eşek hoşaftan ne anlarпогов. разбира́ться как свинья́ в апельси́нах

  - eşeğini sağlam kazığa bağlamak
  - eşek sudan gelinceye kadar dövmek

  Türkçe-rusça sözlük > eşek

 • 7 esek

  [T esek, Az essäk, Tk eshek, from OT *äshäk]: donkey

  A Concise Gagauz Dictionary with etymologies and Turkish, Azerbaijani and Turkmen cognates > esek

 • 8 aksi

  aksi1 akis1
  aksi2 yön entgegengesetzt; kişi, hayvan störrisch; durum widrig;
  aksi cevap Absage f, abschlägige Antwort;
  aksi gibi unglücklicherweise;
  aksi gitmek schief- oder danebengehen;
  aksi halde oder takdirde anderenfalls, sonst;
  aksi tesadüf Missgeschick n

  Türkçe-Almanca sözlük > aksi

 • 9 eşek

  eşek <- ği> Esel m (a Dummkopf);
  eşek başı mısın? etwa: hast du gar nichts zu sagen?; bist du eine Null?;
  fam eşek inadı Stursinn m;
  eşek kafalı dämlich;
  eşek şakası grobe(r) Scherz;
  eşekten düşmüşe dönmek sein blaues Wunder erleben

  Türkçe-Almanca sözlük > eşek

 • 10 aksi seda

  [a'ksiseda:]
  阿́ is. 回声, 反响
  ◇ \aksi seda hâsıl etmek 引起回声, 引起反响 \aksi seda hâsıl olmak 产生回声, 有反响

  Türkçe-Çince Sözlük > aksi seda

 • 11 eşek

  - ği is.
  1. 动́ 驴 (Equus asinus): Ölmüş eşek (或 koyun) kurttan korkmaz. 成́ 死驴(羊)不怕狼; 死猪不怕烫。
  2. 转́ 笨蛋, 蠢货, 傻瓜
  3. 俗́ (登高用的)支架
  ◇ \eşek akıllı 愚蠢的 \eşek başı 粗́ 1) 微不足道的人: Sen necisin? Eşek başı mısın bu sınıfta? 你算是个什么东西?在这个班, 你是个小罗卜头。 2) 不负责任的人, 不干事的人: Çocuklar fidanları kırmışlar; bahçıvan eşek başı mı? Niçin önlememiş? 孩子们把花苗都搞坏了, 花匠是干什么吃的?为什么不去制止他们?\eşek cenneti 俚́ 1) 地狱 2) 监狱 \eşek cennetine göndermek 送上西天, 杀死, 杀害 \eşek cilvesi 卖弄风骚, 丑态百出 \eşek derisi gibi 1) 皮厚的 2) 转́ 没有感觉的, 冷酷的 \eşek dili yedirmek 转́ 使醒悟, 开导, 劝导, 使觉悟, 使明白道理, 使走上正道 \eşek gelip hayvan gitmek 转́ 不学好, 狗改不了吃屎 \eşek gibi 粗鲁的, 愚蠢的 \eşek herifin damadı 同流合污的人, 一丘之貉 \eşek inadı 粗́ 驴脾气, 倔强, 犟驴: Onda eşek inadı vardır; dediğinden dönmez. 他是个驴脾气, 一倔起来10头牛也拉不回来。\eşek kadar 粗́ 像头驴似的, 人高马大的, 大个子的, 发育过度的: Eşek kadar olduğu hâlde hâlâ mahallede küçük çocuklarla top oynamaktan kendini alamıyor. 他长得人高马大, 可仍然情不自禁地在街头和小孩子们一起踢球。Eşek kadar oldu, pabucunu bağlayamıyor. 他长得人高马大, 可连鞋带都不会系。\eşek kafalı 转́ 愚蠢的, 笨的 \eşek oğlu \eşek 粗́ 笨蛋, 蠢驴 \eşek sıpası 【粗、谑】小兔崽子 \eşek sudan gelinceye kadar dövmek 痛打, 狠狠地打: Bekçi, hırsızı eşek sundan gelinceye kadar dövmüş. 更夫把小偷痛打了一顿。Uslu otur, yoksa ufak bir münasebetsizliğini duyarsam, eşek sudan gelinceye kadar döverirm kemiklerin kırılır, anladın mı? 你老实坐着, 如果我发现你有什么小小的不规矩, 我就敲断你的骨头, 你听明白了吗?\eşek sudan gelinceye kadar marizlemek 痛打, 狠狠地打: Herifçioğlunu, eşek sudan gelinceye kadar marizlemişler. 他们把那小子痛打了一顿。\eşek şakası 恶作剧, 粗鲁话, 无礼的话; 粗鲁行为 \eşeke bindirmek 使出丑, 使难堪 \eşeke binmeden ayaklarını sallamak 俚́ 驴还未骑先摇腿, 事还未做先报捷 \eşeke gücü yetiyen semerini dövmek 【狎】拿别人出气 \eşeki satmak “ço çüş” demekten kurtulmak 俚́ 摆脱某事不受烦恼 \eşekini sağlam kazığa bağlamak 俚́ 把驴拴在结实的木桩上; 使万无一失 \eşekten düşmüş karpuza dönmek 俚́ 1) 惊呆 2) 陷入困境 \eşekten düşmüşe dönmek 俚́ 使目瞪口呆
  ◆ Eşek at olmaz, ciğer et olmaz. 驴不是马, 下水不是肉; 龙生龙, 凤生凤, 耗子生来会打洞; 鸡窝里飞不出金凤凰。Eşek bile düştüğü yere bir daha düşmez. 蠢驴也不会同一个地方摔倒两次。Eşek eşeği ödünç kaşır. 驴给驴蹭痒痒要回报, 自私的人助人亦如此。Eşek hoşaftan ne anlar, (suyunu içer, tanesini bırakır). 驴子不懂什么是美食; 孤陋寡闻的人不会鉴赏精美的东西。Eşek kuyruğu gibi ne uzar, ne kısalır. 他是一个扶不起的阿斗。Eşek küçüktür, ama dokuz devei yeder. 毛驴虽小, 能斗九匹骆驼; 尿泡虽大无斤两, 称砣虽小压千斤。Eşeğe altın semer vursalar, yine eşektir. 驴子套上金鞍还是驴。Eşeği büyüdü, semeri küçüldü. 驴大鞍子小; 孩子个大衣服小。Eşeği dama çıkaran yine kendi indirir. 解铃还须系铃人。Eşeği düğüne çağrılmışlar, “ya odun eksik, ya su” demiş. 你邀请驴子去赴宴, 它说你是缺柴还是缺水。Eşeği sahibinin dediği yere bağla da, varsın kurt yesin. 你就照他说的去做, 如有差池, 与你无关。Eşeği süren (或 tımarlayan) osuruğuna katlanır. 既干这种活儿, 就吃得了这种苦。Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa. 自己的事自己做, 休管他人论短长。Eşeğin ölümü köpeğe düğündür. 驴子的死日, 是野狗的节日。

  Türkçe-Çince Sözlük > eşek

 • 12 aksi

  а
  1.
  обра́тное, противополо́жное

  aksini iddia etmek — наста́ивать на противополо́жном, утвержда́ть обра́тное; отрица́ть; проти́виться

  2.
  1) обра́тный; оборо́тный

  aksi akıntı — обра́тное тече́ние

  aksi amel — отве́тные де́йствия

  2) отрица́тельный

  aksi cevap — отрица́тельный отве́т

  Büyük Türk-Rus Sözlük > aksi

 • 13 aksi

  II adj
  1) ( menfi) abschlägig
  \aksi hâlde [o takdirde] sonst, andernfalls; ( öyle olmazsa) wenn nicht
  2) ( ters) verkehrt, entgegengesetzt
  \aksi istikamette ( ters yönde) in umgekehrter [o entgegengesetzter] Richtung
  3) ( uygun olmayan) unpassend
  \aksi gibi ausgerechnet
  4) ( pej) ( inatçı) störrisch, trotzig; ( hırçın) widerspenstig, jähzornig; ( huysuz) zickig

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > aksi

 • 14 aksi tesadüf

  Missgeschick nt
  \aksi tesadüf ( şanssızlığa bak) so ein Pech

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > aksi tesadüf

 • 15 eşek

  eşek <- ği> s
  1) zool ( Equus asinus) Esel(in) m(f)
  eşeğe binmek auf einem Esel reiten
  2) ( fam)
  \eşek gibi anırmak schreien wie ein Esel
  \eşek gibi çalışmak wie ein Pferd arbeiten
  \eşek hoşaftan ne anlar? ( fig) Perlen vor die Säue werfen
  \eşek şakası ein grober Scherz
  eşeğini sağlam kazığa bağlamak ( fig) auf Nummer sicher gehen

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > eşek

 • 16 eşek arısı

  zool Hornisse f

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > eşek arısı

 • 17 eşek cenneti

  ohne pl (sl) ( öbür dünya) Jenseits nt
  \eşek cennetini boylamak krepieren, in die ewigen Jagdgründe eingehen

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > eşek cenneti

 • 18 eşek şakası

  Possen pl
  birine \eşek şakası yapmak mit jdm Possen treiben

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > eşek şakası

 • 19 aksi

  "1. opposite: Aksi istikamette yol açıktı. There was no traffic in the opposite lane. 2. peevish, irritable; perverse, contrary. 3. inopportune, untimely. 4. adverse, negative. 5. unfortunate (circumstance, situation). - aksi irritably. - delil counterproof. - gibi colloq. Wouldn´t you know it? As if to spite me,...: Aksi gibi cebimde beş para kalmamıştı. But it was just my luck that I didn´t have so much as a penny on me. - gitmek (for things) to go wrong. - halde if not; otherwise. -ni iddia etmek to assert the contrary. -ni söylemek to say the opposite. - şeytan! colloq. Damn! - takdirde otherwise. - tesadüf 1. As bad luck would have it,.... 2. unfortunate coincidence. - tesir undesired reaction, opposite effect."

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > aksi

 • 20 aksi şeytan!

  чёрт побери́!, и на́до же!

  Türkçe-rusça sözlük > aksi şeytan!

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.