Translation: from turkish

aksi cevap

 • 1 aksi

  aksi1 akis1
  aksi2 yön entgegengesetzt; kişi, hayvan störrisch; durum widrig;
  aksi cevap Absage f, abschlägige Antwort;
  aksi gibi unglücklicherweise;
  aksi gitmek schief- oder danebengehen;
  aksi halde oder takdirde anderenfalls, sonst;
  aksi tesadüf Missgeschick n

  Türkçe-Almanca sözlük > aksi

 • 2 aksi

  is.
  1. 相反的, 对立的, 否定的, 反面的: \aksi cevap 相反的回答, 否定的答复 \aksi istikamet 反方面 Ben sizi bu taraftan bekliyordum, siz aksi taraftan geldiniz. 我在这边等您, 您却从那边来了。
  2. 不适当的, 不合适的: \aksi zamana rastlamak 时机不当
  3. 倔犟的, 固执的, 执拗的, 犟的: \aksi eşek 倔驴 çok \aksi bir çocuk 非常倔强的孩子 çılgın ve \aksi insan 又暴躁又固执的人 Aksi bir şey yaparsan, vallahi kim vuduya gidersin. 如果你总是那么倔, 肯定会死在不知道什么人手里。Amma da aksi herife çatmışız ha! 我们真的碰上了一个这么犟的家伙!
  ◇ \aksi \aksi 相反, 恰恰相反 \aksi anlamak 曲解 \aksi gibi 相反, 然而, 但是, 遗憾的是: Yola çıkacaktık, aksi gibi yağmur yağdı. 我们正要出发, 可是老天又下起雨来了。\aksi gitmek 1) 进展不顺: İş pek aksi gitti. 事情进展很不顺利。 2) -e 与某人对着干 \aksi hâlde 反之, 否则, 相反 \aksi şeytan 真倒霉, 活见鬼 \aksi takdirde 反之, 否则, 相反 \aksi tesadüf 不走运, 倒霉 \aksi tesir hâsılet etmek (或 yapmak) 1) 反对, 反抗, 抵制 2) 施加反面影响, 损害

  Türkçe-Çince Sözlük > aksi

 • 3 aksi

  а
  1.
  обра́тное, противополо́жное

  aksini iddia etmek — наста́ивать на противополо́жном, утвержда́ть обра́тное; отрица́ть; проти́виться

  2.
  1) обра́тный; оборо́тный

  aksi akıntı — обра́тное тече́ние

  aksi amel — отве́тные де́йствия

  2) отрица́тельный

  aksi cevap — отрица́тельный отве́т

  Büyük Türk-Rus Sözlük > aksi

 • 4 aksi

  1.
  1) противополо́жный тж. перен.

  aksi akıntı — обра́тное / противополо́жное тече́ние

  aksi delil — противополо́жный до́вод, контраргуме́нт

  aksi fikir — противополо́жное мне́ние

  2) своенра́вный, упря́мый

  aksi eşek — упря́мый осёл

  çok aksi bir çocuk — ужа́сно своенра́вный ребёнок

  2.
  (тж. aksi aksi) наоборо́т

  aksi anlamak — поня́ть превра́тно

  aksi çıkmak — получи́ться не так, как жда́ли

  işleri aksi gitti — его́ дела́ пошли́ ши́ворот-навы́ворот

  ••
  - aksi takdirde
  - aksi şeytan!
  - aksi tesadüf

  Türkçe-rusça sözlük > aksi

 • 5 aksi gibi

  как назло́, как наро́чно, как на грех

  o gün aksi gibi yağmur yağdı — как назло́ в э́тот день пошёл дождь

  aksi gibi telefon bozuk — как на грех, телефо́н испо́рчен

  Türkçe-rusça sözlük > aksi gibi

 • 6 aksi hâlde

  = aksi takdirde в проти́вном слу́чае, ина́че, а не то́

  Türkçe-rusça sözlük > aksi hâlde

 • 7 aksi takdirde

  Türkçe-rusça sözlük > aksi takdirde

 • 8 cevap

  озвонч. -bı
  отве́т

  cevap almak — получи́ть отве́т

  cevap beklemek — ожида́ть отве́та

  cevabı dikmek / dayamak / yapıştırmak — вы́палить в отве́т

  cevap vermek — а) дать отве́т, отве́тить; б) отвеча́ть, соотве́тствовать чему

  ihtiyaçlara cevap vermek — удовлетворя́ть потре́бности

  Türkçe-rusça sözlük > cevap

 • 9 cevap

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > cevap

 • 10 cevap

  cevap <- > Antwort f, karşılık;
  cevap lâyihası JUR etwa Verteidigungsschrift f;
  -e cevap vermek jemandem antworten; einen Brief beantworten;

  Türkçe-Almanca sözlük > cevap

 • 11 aksi seda

  [a'ksiseda:]
  阿́ is. 回声, 反响
  ◇ \aksi seda hâsıl etmek 引起回声, 引起反响 \aksi seda hâsıl olmak 产生回声, 有反响

  Türkçe-Çince Sözlük > aksi seda

 • 12 cevap

  -
  [ceva:p]
  阿́ is. 回答, 答复, 回复, 回信; 答案: yazılı \cevap 书面答复
  ◇ \cevap almak 得到回答, 收到回信 -e \cevap vermek 1) 回答, 答复, 回复, 回信, 回函: Eleştirisine cevap verecek. 他将对他提出的批评作出答复。İçimizden biri öne çıkarak sorulan soruya cevap verdi. 我们当中有一个人站出来回答了提问。 2) 满足需要, 解决问题: Yeni stadyum bütün spor çalışmalarına cevap verecek. 新体育馆将满足所有体育活动的需要。-e \cevap vermemek 1) 不回答, 不理睬: Ağzım dilim bağlanmış gibi cevap veremedim. 我张口结舌, 一句话也说不出来。Şiirlerim için yazılan kötüleyici tenkitlere çoğu zaman cevap vermedim. 对于那些恶意诽谤我的诗的文章我一般不予理睬。 2) 默许, 默认 3) 不见效, 无效: İlâç cevap vermedi. 药没有见效。\cevapı dayamak 俗́ 作出明确、强硬、出乎对方意料的答复 \cevapı dikmek 俗́ 作出明确、强硬、出乎对方意料的答复: Ben şimdi cevabı dikeceğim. Böyle iş göremem. 我现在就答复你, 这样的事情我不干。\cevapı oturtmak 俗́ 作出明确、强硬、出乎对方意料的答复 \cevapı yapıştırmak 俗́ 作出明确、强硬、出乎对方意料的答复

  Türkçe-Çince Sözlük > cevap

 • 13 aksi

  II adj
  1) ( menfi) abschlägig
  \aksi hâlde [o takdirde] sonst, andernfalls; ( öyle olmazsa) wenn nicht
  2) ( ters) verkehrt, entgegengesetzt
  \aksi istikamette ( ters yönde) in umgekehrter [o entgegengesetzter] Richtung
  3) ( uygun olmayan) unpassend
  \aksi gibi ausgerechnet
  4) ( pej) ( inatçı) störrisch, trotzig; ( hırçın) widerspenstig, jähzornig; ( huysuz) zickig

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > aksi

 • 14 aksi tesadüf

  Missgeschick nt
  \aksi tesadüf ( şanssızlığa bak) so ein Pech

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > aksi tesadüf

 • 15 cevap

  cevap <- > s
  1) ( yanıt) Antwort f
  \cevap vermek antworten
  \cevap vermek den Bedarf decken
  3) med
  \cevap vermek anschlagen
  ilaç \cevap vermedi das Mittel schlägt nicht an
  4) telek abnehmen
  kimse \cevap vermiyor es nimmt keiner ab

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > cevap

 • 16 cevap kâğıdı

  Fragebogen m

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > cevap kâğıdı

 • 17 aksi

  "1. opposite: Aksi istikamette yol açıktı. There was no traffic in the opposite lane. 2. peevish, irritable; perverse, contrary. 3. inopportune, untimely. 4. adverse, negative. 5. unfortunate (circumstance, situation). - aksi irritably. - delil counterproof. - gibi colloq. Wouldn´t you know it? As if to spite me,...: Aksi gibi cebimde beş para kalmamıştı. But it was just my luck that I didn´t have so much as a penny on me. - gitmek (for things) to go wrong. - halde if not; otherwise. -ni iddia etmek to assert the contrary. -ni söylemek to say the opposite. - şeytan! colloq. Damn! - takdirde otherwise. - tesadüf 1. As bad luck would have it,.... 2. unfortunate coincidence. - tesir undesired reaction, opposite effect."

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > aksi

 • 18 aksi şeytan!

  чёрт побери́!, и на́до же!

  Türkçe-rusça sözlük > aksi şeytan!

 • 19 aksi tesadüf

  вот невезе́ние!

  Türkçe-rusça sözlük > aksi tesadüf

 • 20 cevap kâğıdı

  пи́сьменный отве́т на экза́мене

  Türkçe-rusça sözlük > cevap kâğıdı

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.