Translation: from turkish to english

from english to turkish

ak madde

Look at other dictionaries:

 • madde — is., Ar. mādde 1) Duyularla algılanabilen nesne 2) Bir cismi oluşturan öge, öz Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır. 3) Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • madde be madde — (A. F.) [ ﻩدﺎﻤﺑ ﻩدﺎﻡ ] madde madde …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • MADDE-İ MUSAVVİRE — Tıb: Kanın küreciklerinden başka gıda maddesinden olup, azot ve sair maddeleri içine alan sulu cisim. Canlı hücrelerin vücudunu teşkil eden ve içinde çoğunun çekirdek bulunan albüminli madde. Protoplazma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MADDE-İ ULYÂ — Kıymetli cevher maddesi, yüksek madde. Çok kıymetli şey …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • madde madde — zf. Maddeler hâlinde sıralayarak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • madde başı — is. Sözlük yapma düzeninde başlı başına bir anlam ifade eden ve siyah olarak yazılan, tanımı verilen sözlük birimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MADDE — Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan. * Asıl, esas, cevher, mâye. * Bend, fıkra, kısım. * İlm i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey. * Tıb:… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MADDE-İ ACİNİYE — Hamur gibi yoğurulmuş cisim …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • madde-i sabıka — yukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan maddeler …   Hukuk Sözlüğü

 • boyar madde — is., kim. 1) Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren, doğal veya yapay renkli madde 2) bit. b. Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • geçici madde — is., huk. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre için geçerli olan madde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.