Translation: from lithuanian

aikštis

Look at other dictionaries:

 • aikštis — áikštis dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • aikstis — sf. (1) 1. K.Būg, S.Dauk koks nors priepuolis, paroksizmas, ataka. 2. pasiilgimas: Gimtinės aikstis BŽ490 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aikštis — 1 aikštis sf. (1) 1. DŽ užgaida, užsispyrimas, įnoris, kaprizas: Aš tau aikštis išvarysiu Slnt. Užejo aikštis, tai jau žodžio nebišgausi Krt. 2. noras, geidulys, aistra: Tokia jam aikštis užėjo, ir jis padarė Kl. Aikštis antėjo, ir turėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aikštis — 2 aikštìs sf. (4) giedra, sausra, didelis karštis, kada oras net mirga: Jei bus didelė aikštìs, tai veskit arklius namo – varmai užkapos Smn. Nesa ižg aure ateit lietūs ir aikštys geros, darganos ir ledai DP520 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • igra — ìgra ž <G mn igárā> DEFINICIJA 1. a. spontana intelektualna i tjelesna aktivnost djeteta kao sastavni dio odrastanja i razvijanja ličnosti b. u pedagogiji, sredstvo odgoja, obrazovanja i razvijanja stvaralačkih sposobnosti c. aktivnost… …   Hrvatski jezični portal

 • aikštas — sm. Šv ūpas, karštis, aikštis …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aikštė — 2 aikštė̃ sf. (3), aikštė (1) žr. 1 aikštis 3: Šiaip liuoba ir pasirokuoti, ale kad anteis aikštė, ratavok Dieve! Grg. ║ nuotaika: Kaip įėjau, tokioje geroje aikštėjè besanti Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aistra — aistrà sf. (2) 1. stiprus patraukimas prie ko nors, geidulys, aikštis: Aistra užėjo jam širdy, t. y. noglas pageidimas J. Gali suvaldyti savo aistràs Trg. Karveliai buvo vienintelė berniuko aistra P.Cvir. Praėjo jaunystė, atšalo siekimų aistra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išdaiga — 1 išdaiga sf. (1) 1. BŽ444 pokštas, išdykavimas: Bet šiandien ne galvoj meisteriui išdaigos P.Cvir. Išdaigas daro Rmš. Liaukis su tom savo išdaigom Ig. Iš pažiūros, matyt, linkę į išdaigas, bet mandagūs ir gana vaišingi Šlč. Sančo dažniausiai ją… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išsinorauti — patenkinti norą iki galo: Aikštis užėjo, antėjo, ir turėjo žentas išsinorauti, t. y. norą išleisti, visus (norus) išpildyti J. Gali valgyti pieną, išsinorauti, kiek nori J. Tegu išsinorauja (jei užsimetė, tegu noras praeina) NmŽ. Norėjau eiti į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kad — 1 kàd conj. K; SD58, B, M 1. kai, kada (laiko šalutiniam sakiniui jungti): Kad aš mažas buvau, šile ožius ganiau J.Jabl. Kàd saulė nusileidžia, tai atvėsta KII348. Kàd arkliui užeina aikštis, tada bėga J. Kàd šąla, gilgžda (= girgžda) ejint ( …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.