Translation: from english to swahili

from swahili to english

adui

 • 1 ambush

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] ambush
  [English Plural] ambushes
  [Swahili Word] oteo
  [Swahili Plural] maoteo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -ota
  [Swahili Definition] tendo la kujificha kama wanafanyavyo askari ili wawashambulie adui zao ghafula
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] ambush
  [Swahili Word] -otea
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] -ota V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] ambush
  [Swahili Word] -vizia
  [Part of Speech] verb
  [Class] appl-caus
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -via, -viza
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] lie in ambush for someone
  [Swahili Word] -ota
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > ambush

 • 2 better

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be better than
  [Swahili Word] -pita
  [Part of Speech] verb
  [English Example] This book is better than that one.
  [Swahili Example] kitabu hiki ni kizuri kupita kile
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be better than
  [Swahili Word] -shinda
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] shindano N
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] better
  [Swahili Word] -aula
  [Part of Speech] adjective
  [English Example] This matter is better (more important), it is unimportant (inconsequential)
  [Swahili Example] jambo hili ni aula, si better
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] better
  [Swahili Word] bora
  [Part of Speech] adjective
  [Derived Language] Arabic
  [Related Words] ubora
  [English Example] blessings are better than wealth (proverb)
  [Swahili Example] radhi ni bora kuliko mali (methali)
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] better
  [Swahili Word] afadhali
  [Part of Speech] adverb
  [Swahili Definition] bora
  [English Example] It is better to travel than to stay.
  [Swahili Example] ni afadhali kusafiri kuliko kukaa.
  [Note] Cf. fadhili / also: afdhali, afudhali
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] better
  [Swahili Word] afdhali
  [Part of Speech] adverb
  [English Example] It is better to travel than to stay.
  [Swahili Example] ni afdhali kusafiri kuliko kukaa.
  [Note] Cf. fadhili / also: afadhali, afudhali
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] better
  [Swahili Word] afudhali
  [Part of Speech] adverb
  [English Example] It is better to travel than to stay.
  [Swahili Example] ni afudhali kusafiri kuliko kukaa.
  [Note] Cf. fadhili / also: afadhali, afdhali
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] better
  [Swahili Word] akhuyari
  [Part of Speech] adverb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] better
  [Swahili Word] heri
  [Part of Speech] adverb
  [Derived Word] buheri, uheri
  [English Example] better a clever enemy than a stupid friend [proverb]
  [Swahili Example] heri adui mwerevu kama rafiki mpumbavu [methali]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] better
  [Swahili Word] ikhiari
  [Part of Speech] adverb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] better (after an illness)
  [Swahili Word] ashekali
  [Part of Speech] adjective
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] get better
  [Swahili Word] -inukia
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] kiinua, mwinuko; inama, inika
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] get better (from an illness)
  [Swahili Word] -pona
  [Part of Speech] verb
  [English Example] The leader suffered from malaria, but he got better.
  [Swahili Example] Kiongozi alipatwa na malaria, lakini alipona.
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] get the better of
  [Swahili Word] -ghilibu
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] get the better of
  [Swahili Word] -kalamkia
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] get the better of
  [Swahili Word] -tinga
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] it would be better (+ subjunctive)
  [Swahili Word] ni afadhali
  [Part of Speech] phrase
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > better

 • 3 conquer

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] conquer
  [Swahili Word] -shinda
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] shindano N
  [English Example] conquer the enemy
  [Swahili Example] kushinda adui
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] help conquer
  [Swahili Word] -shindisha
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] help conquer
  [Swahili Word] -shindiza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > conquer

 • 4 devil

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] devil
  [English Plural] devils
  [Swahili Word] afriti
  [Swahili Plural] afriti
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10an
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] devil
  [English Plural] devils
  [Swahili Word] bilisi
  [Swahili Plural] bilisi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10an
  [Derived Word] Arabic
  [Swahili Example] amemjia bilisi gani sijui [Moh]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] devil
  [English Plural] devils
  [Swahili Word] msengenyaji
  [Swahili Plural] wasengenyaji
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  [Derived Word] sengenya
  [Terminology] religious
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] devil
  [English Plural] devils
  [Swahili Word] shaitani
  [Swahili Plural] mashaitani
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6an
  [English Example] (s)he has wild tough eyes like those of the devil.
  [Swahili Example] Yeye ana macho makali kama ya shetani
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] devil
  [English Plural] devils
  [Swahili Word] sheitani
  [Swahili Plural] masheitani
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6an
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] devil
  [English Plural] devils
  [Swahili Word] shetani
  [Swahili Plural] mashetani
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6an
  [Derived Word] Arabic
  [English Example] childhood has no danger of feminine of masculine, devil or jins
  [Swahili Example] utoto hauna hatari ya uke wala uume, shetani wala jini [Moh]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] devil
  [English Plural] devils
  [Swahili Word] adui mbaya
  [Swahili Plural] maadui mabaya
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6an
  [Terminology] religious
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] The Devil
  [Swahili Word] Ibilisi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10an
  [English Example] Then the devil left him, and behold, angels came and waited on him (Matthew 4:11)
  [Swahili Example] Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia (Mathayo Mtakatifu 4:11)
  [Terminology] names
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > devil

 • 5 enemy

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] enemy
  [English Plural] enemies
  [Swahili Word] adui
  [Swahili Plural] maadui
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6an
  [Derived Word] Arabic
  [Swahili Definition] kinyume cha "rafiki"[Masomo 274]
  [Swahili Example] mfano wa maadui, hakuna aliyemwambia mwenzake "kwi" [Sul]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] enemy
  [English Plural] enemies
  [Swahili Word] hasidi
  [Swahili Plural] mahasidi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6an
  [Derived Word] husuda, husudu, uhasidi
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > enemy

 • 6 enmity

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] enmity
  [Swahili Word] adawa
  [Swahili Plural] adawa
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] enmity
  [Swahili Word] husuma
  [Part of Speech] noun
  [Derived Word] hasima, husumu
  [Swahili Example] ana husuma na mwenzake
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] enmity
  [Swahili Word] sabasi
  [Swahili Plural] sabasi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] enmity
  [Swahili Word] uadui
  [Swahili Plural] uadui
  [Part of Speech] noun
  [Class] 14
  [Derived Word] adui N
  [Swahili Example] uadui wake ulimfanya kukosewa imani
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] enmity
  [Swahili Word] uhasama
  [Part of Speech] noun
  [Class] 14
  [Derived Word] Arabic - hasama N
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] enmity
  [Swahili Word] uhusuma
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > enmity

 • 7 foe

  [English Word] foe
  [English Plural] foes
  [Swahili Word] adui
  [Swahili Plural] maadui
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6an
  [Swahili Definition] kinyume cha "rafiki"[Masomo 274]
  [English Example] Every one of us wants this foe to be driven outside of our borders
  [Swahili Example] Kila mmoja wetu anataka adui huyo afukuzwe nje ya mipaka yetu [Nyerere, Masomo 274]
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > foe

 • 8 hiding place

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hiding place
  [English Plural] hiding places
  [Swahili Word] shubaka
  [Swahili Plural] mashubaka
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  [Derived Language] Arabic
  [Swahili Definition] sehemu iliyofanywa ukutani au katika makasha makubwa ya mti au chuma ya kiwimawima ili kuwekea vitu
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hiding place
  [English Plural] hiding places
  [Swahili Word] oteo
  [Swahili Plural] maoteo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -ota
  [Swahili Definition] pahali pa kujificha na kama askari ili wawashambulie adui zao ghafula
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > hiding place

 • 9 hostility

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [English Plural] hostilities
  [Swahili Word] adawa
  [Swahili Plural] adawa
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [English Plural] hostilities
  [Swahili Word] bughudha
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [English Plural] hostilities
  [Swahili Word] husuda
  [Part of Speech] noun
  [Derived Word] hasidi, husudu
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [English Plural] hostilities
  [Swahili Word] husuma
  [Part of Speech] noun
  [Derived Word] hasima, husumu
  [Swahili Example] ana husuma na mwenzake
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [Swahili Word] magombezi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 6
  [Derived Word] gomba
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [Swahili Word] magombezo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 6
  [Derived Word] gomba
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [English Plural] hostilities
  [Swahili Word] nazaa
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [English Plural] hostilities
  [Swahili Word] sabasi
  [Swahili Plural] sabasi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  [English Example] That girl is hostile
  [Swahili Example] Msichana yule ni sabasi
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [Swahili Word] uadui
  [Swahili Plural] uadui
  [Part of Speech] noun
  [Class] 14
  [Derived Word] adui N
  [Swahili Example] uadui hauna kheri
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [Swahili Word] uhasama
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [Swahili Word] uhasidi
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [Swahili Word] uhusuda
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [Swahili Word] uhusuma
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] hostility
  [Swahili Word] ukorofi
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > hostility

 • 10 opponent

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] adui
  [Swahili Plural] maadui
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6an
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] hasimu
  [Swahili Plural] mahasima
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6an
  [Derived Word] husuma, husumu, uhasama
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] mjadala
  [Swahili Plural] wajadala
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] mkindani
  [Swahili Plural] wakindani
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  [Derived Word] kinza, kinzani
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] mkinzani
  [Swahili Plural] wakinzani
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  [Derived Word] kinza, kinzani
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] mnenea
  [Swahili Plural] wanenea
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  [Derived Word] nenea V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] mpinzani
  [Swahili Plural] wapinzani
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -pinga
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] mshindani
  [Swahili Plural] washindani
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  [Derived Word] shinda
  [Swahili Example] asiyekubali kushindwa si mshindani
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] mshindanizi
  [Swahili Plural] washindanizi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  [Derived Word] shinda
  [Swahili Example] asiyekubali kushindwa si mshindani
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] mtetea
  [Swahili Plural] watetea
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  [Derived Word] teta V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] mteteaji
  [Swahili Plural] wateteaji
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  [Derived Word] teta V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] mtetezi
  [Swahili Plural] watetezi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  [Derived Word] teta V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] opponent (in a debate)
  [English Plural] opponents
  [Swahili Word] mpingaji
  [Swahili Plural] wapingaji
  [Part of Speech] noun
  [Class] 1/2
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -pinga
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > opponent

 • 11 overcome

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be overcome
  [Swahili Word] -shindika
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be overcome
  [Swahili Word] -shindwa
  [Part of Speech] verb
  [Class] passive
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] overcome
  [Swahili Word] -fikia
  [Part of Speech] verb
  [Class] applicative
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -fika
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] overcome
  [Swahili Word] -shinda
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] shindano N
  [English Example] overcome the enemy
  [Swahili Example] kushinda adui
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] overcome
  [Swahili Word] -tinga
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] overcome
  [Swahili Word] -weza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] overcome (fig.)
  [Swahili Word] -funga
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] try to overcome each other
  [Swahili Word] -shindana
  [Part of Speech] verb
  [English Example] as (s)he tried to contain a heavy body which was overwhelming him
  [Swahili Example] akishindana kuuzuia mwili mzito uliokuwa ukimwelemea [Sul]
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > overcome

 • 12 overpower

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] overpower
  [Swahili Word] -shinda
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] shindano N
  [English Example] overpower the enemy
  [Swahili Example] kushinda adui
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] overpower
  [Swahili Word] -weza
  [Part of Speech] verb
  [Swahili Example] ametuweza
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > overpower

 • 13 punish

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be punished
  [Swahili Word] -adhibika
  [Part of Speech] verb
  [Class] stative
  [Derived Word] adhabu N
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be punished
  [Swahili Word] -adhibiwa
  [Part of Speech] verb
  [Class] causative
  [Derived Word] adhabu N
  [Swahili Definition] kufanyiwa ukatili kwa ajili ya kosa fulani [Masomo 417]
  [English Example] Every one of us wants this foe to be punished; Is it just for a person to be punished for something s/he didn't do?.
  [Swahili Example] Kila mmoja wetu anataka adui huyo aadhibiwe [Nyerere, Masomo 274]; Ni haki mtu kuadhibiwa kwa jambo ambalo hakufanya? [Masomo 417]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] punish
  [Swahili Word] -tia adhabu
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] punish
  [Swahili Word] -pa adhabu
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] punish
  [Swahili Word] -patisha adhabu
  [Part of Speech] verb
  [Class] causative
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] punish
  [Swahili Word] -adhibisha
  [Part of Speech] verb
  [Class] causative
  [Derived Word] adhabu N
  [Swahili Definition] kumtesa mtu kwa makosa ambayo ameyafanya [Masomo 313]
  [English Example] to punish any student at all
  [Swahili Example] kumwadhibisha mwanafunzi yeyote [Muk]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] punish
  [Swahili Word] -adhibu
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] adhabu N
  [Swahili Definition] kumpa mtu taabu; kumfanyia ukatili kwa ajili ya makosa fulani hasa yake mwenyewe [Masomo 274]
  [English Example] If they return late to the lessons we shall punish them [Rech]
  [Swahili Example] Watakapochelewa kurudi kwenye masomo tutawaadhibu [Rech]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] punish
  [Swahili Word] -jaza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] jazi, jazua
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] punish
  [Swahili Word] -komesha
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] koma V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] punish
  [Swahili Word] -patiliza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > punish

 • 14 terrorist

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] terrorist
  [Swahili Word] -a gaidi
  [Part of Speech] adjective
  [English Example] they were charged with being members of a terrorist group
  [Swahili Example] wanashtakiwa kuwa wanachama wa kundi la kigaidi [ http://www.bbc.co.uk/swahili/news/story/2004/06/000000_dirayadunia.shtml BBC 22 Aprili 2005]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] terrorist
  [English Plural] terrorists
  [Swahili Word] adui
  [Swahili Plural] maadui
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6an
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] terrorist
  [English Plural] terrorists
  [Swahili Word] gaidi
  [Swahili Plural] magaidi
  [Part of Speech] noun
  [Class] 5/6an
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > terrorist

Look at other dictionaries:

 • Étraire de l'Aduï — N Caractéristiques phénologiques Débourrement ... Floraison ... Véraison ... Maturité …   Wikipédia en Français

 • Étraire de la Dui — ist eine rote Rebsorte. Sie wird im französischen Weinbaugebiet Savoie angebaut. Zugelassen ist sie im Département Isère. In der Appellation Vin de Savoie zählt sie zu den zugelassenen Nebensorten. Gefunden wurde sie erstmals in der Nähe des Mas… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste der Rebsorten — Die Weinrebe liegt wie die meisten Nutzpflanzen in unterschiedlichen Sorten vor, die als Rebsorten bezeichnet werden und von denen es weltweit schätzungsweise 8.000 bis 10.000 gibt. Die vorliegende Liste der Rebsorten untergliedert sie in Rotwein …   Deutsch Wikipedia

 • Liste von Rebsorten — Die Weinrebe liegt wie die meisten Nutzpflanzen in unterschiedlichen Sorten vor, die als Rebsorten bezeichnet werden und von denen es weltweit schätzungsweise 8.000 bis 10.000 gibt. Die vorliegende Liste mit Rebsorten untergliedert sie in Rotwein …   Deutsch Wikipedia

 • Étraire de la Dui — Caractéristiques phénologiques Floraison …   Wikipédia en Français

 • German Cargo — IATA Code: FX …   Deutsch Wikipedia

 • Durif —  Pour l’article homonyme, voir Eugène Durif pour l écrivain.  Durif N Grappe de durif (petite syrah) Caractéris …   Wikipédia en Français

 • Hautain (vigne) — Le renard et les raisins, par Milo Winter (1919) Ésope, fable 39 La Fontaine, Livre III, fable 11 …   Wikipédia en Français

 • Persan (cépage) — Persan N Caractéristiques phénologiques Débourrement À compléter Floraison À compléter Véraison À compléter Mat …   Wikipédia en Français

 • Petit sirah — Durif Durif N Fichier:... ... Caractéristiques phénologiques Débourrement ... Floraison ... Véraison ... Maturité ... Caractéristiques culturales …   Wikipédia en Français

 • Petit syrah — Durif Durif N Fichier:... ... Caractéristiques phénologiques Débourrement ... Floraison ... Véraison ... Maturité ... Caractéristiques culturales …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.