Translation: from turkish to english

from english to turkish

adi ölçü

Look at other dictionaries:

 • ülgü — is. 1. Paltar və ya ayaqqabı hissələrini biçmək üçün nümunə; ölçü biçi, əndazə. Paltar ülgüsü. // Nümunə model. Pəncərə qabağında bir buruq ülgüsü var. R. R.. 2. məc. Ölçü, ölçü vahidi, meyar. Mən qadın xarakteri üçün bir ülgü qəbul etməkdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nurma — <lat.> 1. Qanuna salınmış; qayda, üsul. Hüquq normaları. // Hamı tərəfindən qəbul edilmiş adi, məcburi qayda, nizam. Ədəbi dil normaları. Əxlaq normaları. 2. Müəyyən edilmiş ölçü, miqdar, orta kəmiyyət. Normanı yerinə yetirmək. Normadan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • palata — <lat. palatium – saray> 1. Xəstəxanalarda və müalicə müəssisələrində xəstələr yatan otaqlardan hər biri. Bir az sonra həkim palataları gəzəcəkdi. Ə. Ə.. 2. Bəzi ölkələrdə nümayəndəlik orqanlarının adı. Aşağı palata (bir sıra ölkələrdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İHTİSAB RESMİ — Eskiden belediye varidatı olarak damga, tartı, ölçü, panayır ve pazar vergisi adı altında alınan vergiler ile, hile yapan esnaftan alınan para cezalarının umumi adı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • bilim — is. 1) Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • matematik — is., ği, Fr. mathématique 1) Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye 2) sf. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı Eski yorumcular daha ileri gitmiş,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tağar — (Gədəbəy, Qafan, Qax, Qazax, Mingəçevir, Oğuz, Ordubad, Salyan, Şəki, Şəmkir, Zaqatala) ölçü vahidi adı. – On tağar ağa götürürdü, iki tağar da atama irəncbər payı verirdi (Qazax); – Mə:m əməx’ günümə ildə dört beş tağar dən düşür (Ordubad); –… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • barmaq — is. 1. İnsanın və bəzi heyvanların əl və ayaqlarının qurtaracağındakı beş mütəhərrik üzvdən hər biri. Baş barmaq. Şəhadət barmağı. Orta barmaq. Adsız barmaq. Çeçələ barmaq. Barmaqlarının ucunda (yavaşca, ayaqlarının altını yerə vurmadan). //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • çanaq — is. 1. İçi oyulmaqla ağacdan (taxtadan) hazırlanan qab növü. Çanağa un tökmək. – . . Kənarda taxtadan qayrılmış bir neçə su çanağı var idi. C. M.. 2. Çanaq tutan qədər ölçü vahidi. İki çanaq un. – <Pakizə xala:> Özüm də evin qabağında bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • mikoz — is. <yun.> İnsanda və başqa canlılarda çeşidli xəstəliklər yaradan parazit göbələklərin ümumi adı. mikro. . . <yun. mikros – kiçik> Mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi olub aşağıdakı mənaları ifadə edir: a) çox balaca, çox kiçik; …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • mudul — is. <lat.> 1. Riyaziyyatda hər hansı bir mühüm əmsalın və ya kəmiyyətin adı. 2. Bina və tikilinin hissələrini uzlaşdırmaq və ya ona mütənasiblik və ahəngdarlıq vermək üçün inşaatda və ya memarlıqda qəbul edilmiş şərti ölçü vahidi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.