Translation: from thai to english

from english to thai

actual price

 • 1 ราคาขาดตัว

  [- rā-khā _khāt_tūa]
  n. exp.
  net price ; firm price ; actual price

  Thai-English new dictionary > ราคาขาดตัว

 • 2 ราคาขาดตัว

  related: actual price

  Thai-English dictionary > ราคาขาดตัว

 • 3 กดราคา

  V. lower the price
  Def: [ ตีราคาต่ำกว่าปกติ]
  Sample: [ พ่อค้าหน้าเลือดกดราคาข้าวที่รับซื้อให้ต่ำลงอย่างมาก]

  Thai-English dictionary > กดราคา

 • 4 ของหมั้น

  N. marriage price
  Syn: [สินสอด, สินสอดทองหมั้น]
  Sample: [ คนไทยนิยมใช้ทองเป็นของหมั้น]

  Thai-English dictionary > ของหมั้น

 • 5 ขาดตัว

  ADV. at the fixed price
  Def: [ จำกัดราคาตายตัว]
  Sample: [ เสื้อตัวนี้แม่ค้าขายขาดตัว 200 บาทเท่านั้น]
  ADV. at the lowest price
  Def: [ จำกัดราคาตายตัว]
  Sample: [ เสื้อตัวนี้แม่ค้าขายขาดตัว 200 บาทเท่านั้น]

  Thai-English dictionary > ขาดตัว

 • 6 ขึ้นราคา

  V. raise the price
  Def: [ เพิ่มราคาให้มากขึ้นกว่เดิม]
  Syn: [เพิ่มราคา]
  Ant: [ลดราคา]
  Sample: [ พ่อค้าขึ้นราคาสินค้าอีกครั้งก่อนจะสิ้นปี]

  Thai-English dictionary > ขึ้นราคา

 • 7 ค่า

  N. fee
  Def: [ จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่จ่ายให้หรือรับไป]
  Sample: [ บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลามันจะหักค่าอะไรต่อมิอะไรจิปาถะ]
  N. value
  Def: [ คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้]
  Syn: [คุณค่า, ประโยชน์]
  Sample: [ นักภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีก็ให้ความรู้ที่มีค่าแก่นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์อย่างมากมาย แต่บางครั้งก็ถูกมองข้ามความสำคัญไป]
  N. price
  Def: [ คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้]
  Syn: [ราคา]
  Sample: [ เมื่อสิ้นสงครามธนบัตรใบละยี่สิบบาทต้องลดค่าลงมาเหลือเพียง 50 สตางค์ โดยพิมพ์ราคาใหม่เป็นสีดำทับลงไป]

  Thai-English dictionary > ค่า

 • 8 ค่าตัว

  N. performing fee
  Def: [ ราคาที่กำหนดขึ้นตามความสามารถหรือความสำคัญของบุคคล]
  Syn: [ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน]
  Sample: [ นักร้องคนนี้มีค่าตัวสูงที่สุดในเมืองไทย]
  N. price of a slave
  Def: [ จำนวนเงินสำหรับซื้อตัวบุคคล หรือจำนวนเงินที่ซื้อทาส]
  Sample: [ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงกำหนดเวลาลดค่าตัวทาสลงเป็นปีๆ ไปจนหมดค่าตัวและเป็นไทได้โดยมีเวลาเตรียมตัวทั้งฝ่ายทาสและเจ้าของทาสเป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยทั้งประเทศ]

  Thai-English dictionary > ค่าตัว

 • 9 ค้ากำไรเกินควร

  V. set an exorbitant price
  Def: [ การขายสินค้าโดยตั้งราคาให้มากกว่าต้นทุนจนเกินไป]
  Sample: [ ในยามที่น้ำตาลขาดตลาด พ่อค้าบางคนถือโอกาสค้ากำไรเกินควร]
  V. set an exorbitant price
  Def: [ การขายสินค้าโดยตั้งราคาให้มากกว่าต้นทุนจนเกินไป]
  Sample: [ ในยามที่น้ำตาลขาดตลาด พ่อค้าบางคนถือโอกาสค้ากำไรเกินควร]

  Thai-English dictionary > ค้ากำไรเกินควร

 • 10 จำกัดราคา

  V. fix the price
  Def: [ กำหนดราคาไว้โดยเฉพาะ ไม่ให้น้อยกว่าหรือมากกว่า]
  Syn: [กำหนดราคา]
  Sample: [ คุณควรจำกัดราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปกว่านี้]

  Thai-English dictionary > จำกัดราคา

 • 11 ดูทีท่า

  V. try to find out the actual situation
  Def: [ สังเกตลู่ทางหรือแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เป็นไป]
  Syn: [ดูท่าที, ดูลาดเลา]
  Sample: [ เราต้องคอยดูทีท่าของคู่แข่งไปก่อน อย่าเพิ่งใจร้อน]

  Thai-English dictionary > ดูทีท่า

 • 12 ตรึงราคา

  V. peg the price
  Def: [ ทำให้ราคาอยู่ตัวหรือคงที่]
  Sample: [ กระทรวงศึกษาธิการขอให้สำนักพิมพ์เอกชนตรึงราคาหนังสือไว้]

  Thai-English dictionary > ตรึงราคา

 • 13 ตั้งราคา

  V. fix a price
  Syn: [กำหนดราคา]

  Thai-English dictionary > ตั้งราคา

 • 14 ปรับราคา

  V. change the price
  Def: [ ทำให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม]
  Syn: [เปลี่ยนแปลงราคา]
  Sample: [ รัฐบาลตัดสินใจปรับราคาน้ำมันเบนซินขึ้นอีกลิตรละ 40 สตางค์]
  V. change the price
  Def: [ ทำให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม]
  Syn: [เปลี่ยนแปลงราคา]
  Sample: [ รัฐบาลตัดสินใจปรับราคาน้ำมันเบนซินขึ้นอีกลิตรละ 40 สตางค์]

  Thai-English dictionary > ปรับราคา

 • 15 ป้ายราคา

  N. price card

  Thai-English dictionary > ป้ายราคา

 • 16 ผ่าน

  V. change
  Syn: [เปลี่ยน]
  Sample: [ กระเป๋าใบนี้ผ่านมือมาหลายคนแล้ว]
  V. carry
  Syn: [เห็นชอบ, เห็นด้วย, ยอมรับ]
  Sample: [ ญัตติได้ผ่านที่ประชุมด้วยเสียงข้างมาก]
  V. pass
  Def: [ ล่วงจุดใดจุดหนึ่งไป]
  Syn: [เลย]
  Sample: [ เธอนั่งรถผ่านป้ายรถเมล์หน้าบ้านไปเพราะเธอนั่งหลับบนรถเมล์]
  V. overcome
  Def: [ ได้ชัยชนะ]
  Syn: [ชนะ]
  Sample: [ นักวิจัยผ่านอุปสรรคของการวิจัยมาด้วยดี]
  V. ask a high price
  Def: [ บอกให้เกินไป]
  Syn: [ผ่านราคา]
  Sample: [ แม่ค้าบอกผ่านราคาเสื้อสูงมาก]
  V. be used to
  Def: [ มีประสบการณ์]
  Syn: [เคย]
  Sample: [ ผู้จัดการคนใหม่ผ่านงานมาหลายบริษัทแล้ว]

  Thai-English dictionary > ผ่าน

 • 17 มูลค่า

  N. price
  Def: [ ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ]
  Syn: [ค่า, ราคา]
  Sample: [ เฉพาะปี 2533 เพียงปีเดียว สินค้าที่ลักลอบส่งเข้าไปในจีนมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 52,000 ล้านบาท]

  Thai-English dictionary > มูลค่า

 • 18 ราคา

  N. price
  Def: [ มูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา]
  Syn: [ค่า]
  Sample: [ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินราคาที่ดินไว้ตารางละ 5,600 บาท]

  Thai-English dictionary > ราคา

 • 19 ราคาขาดตัว

  N. net price

  Thai-English dictionary > ราคาขาดตัว

 • 20 ราคาขาย

  N. sale price
  Sample: [ เมื่อขายสินค้า พนักงานจะบันทึกรายการขาย ซึ่งจะมีระบบจะตรวจสอบว่า ราคาขายตรงกับราคาที่ได้กำหนดไว้หรือไม่]

  Thai-English dictionary > ราคาขาย

Look at other dictionaries:

 • actual price — ➔ price1 * * * actual price UK US noun [C] FINANCE, COMMERCE ► the price of a commodity (= a product such as oil, metal, grain, or coffee) that can be sold and delivered immediately: the actual price of sth »To see the actual price of gold you… …   Financial and business terms

 • actual price — /ˌæktʃuəl praɪs/ noun a price for a commodity which is for immediate delivery …   Dictionary of banking and finance

 • price — A fixed value of something. Prices are usually expressed in monetary terms. In a free market, prices are set as a result of the interaction of supply and demand in a market; when demand for a product increases and supply remains constant, the… …   Financial and business terms

 • price index — an index of the changes in the prices of goods and services, based on the prices of the same goods and services at a period arbitrarily selected as a base, usually expressed as 100. [1885 90] * * * Measure of change in a set of prices, consisting …   Universalium

 • Price Variance — The materials price variance (Vmp) is computed as follows::Vmp = (Actual Unit Cost Standard Unit Cost) * Actual Quantity Purchasedor:Vmp = (Actual Quantity Purchased * Actual Unit Cost) (Actual Quantity Purchased * Standard Unit Cost).When the… …   Wikipedia

 • Price — For the surname, see Price (surname). For other uses, see Price (disambiguation). Contents 1 Definition 2 Economic Definition 3 …   Wikipedia

 • Price ceiling — A price ceiling is a government imposed limit on how high a price can be charged on a product. For a price ceiling to be effective, it must differ from the free market price. In the graph at right, the supply and demand curves intersect to… …   Wikipedia

 • actual cost — The actual price paid for goods by a party, in the case of a real bona fide purchase, which may not necessarily be the market value of the goods. It is a general or descriptive term which may have varying meanings according to the circumstances… …   Black's law dictionary

 • actual cash value — n 1: the cost of replacing or repairing damaged property less any applicable depreciation 2: fair market value Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • actual — ac·tu·al adj: existing in fact or reality compare constructive ac·tual·ly adv Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • Price mechanism — is an economic term that refers to the buyers and sellers who negotiate prices of goods or services depending on demand and supply.[1] A price mechanism or market based mechanism refers to a wide variety of ways to match up buyers and sellers… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.