Translation: from turkish to chinese

from chinese to turkish

aciz

 • 1 âciz

  [a:ciz]
  阿́ s.
  1. - den 无力的, 无能的, 力所不能及的, 没本事的, 束手无策的: iki sözü bir araya getirmekten \âciz bir adam 连把两句话连在一起都不会说的人 kendi işini görmekten \âciz bir adam 连自己的事都做不来的人
  2. 无力偿还债务的, 破产的
  3. 贫穷的, 落魄的, 无助的, 可怜的
  ◇ \âciz bırakmak 使处于无能为力状态, 使处于困境: Kredinin kesilmesi onu âciz bıraktı. 贷款的中止使他陷于困境。- den \âciz kalmak 无能为力, 力所不能及, 束手无策, 无可奈何: Ona cevap vermekten âciz kaldım. 我没能回答他。- den \âciz olmak 无能为力, 无力(做某事) \âcizleri (自谦词)鄙人, 在下

  Türkçe-Çince Sözlük > âciz

 • 2 aciz

  - czi 阿́ is.
  1. 无能为力, 力所不及; 无力, 软弱: Adamın aczine şaşmaktan kendimi alamıyorum. 我不禁对此人的无能感到震惊。Onu işe alırken aczine dikkat etmediniz mi? 您在用他的时候难道没注意到他的无能吗?
  2. 无力偿还债务, 破产: \aciz beyanı 破产申请 \aciz vesikası 破产证书 \acize karşı sigorta 破产保险
  ◇ \aciz hâline düşmek 1) 无能为力, 力所不及; 无力, 软弱 2) 破产, 陷入破产境地 \aciz kulunuz (自谦词)小人: Aciz kulunuz yolumu yitirdim, şaşkın şaşkın dolaşıyorum. 小人迷路了, 不知向何处去。\acize düşmek 无能为力, 力所不及; 无力, 软弱

  Türkçe-Çince Sözlük > aciz

Look at other dictionaries:

 • aciz — sif. <ər.> 1. Əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız, zəif. Aciz uşaq. Aciz adam. O çox aciz adamdır. – Bizim söhbətimizə gəldikdə, tələbə Əbdülhəsənzadə Xəlil, necə ki axırda məlum oldu, heç də aciz deyilmiş. C. M.. // Nə edəcəyini bilməyən,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • âciz — sf., Ar. ˁāciz 1) Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz İhtiyar imparatorluk, bu genç devlet karşısında âcizdi. Y. K. Beyatlı 2) Beceriksiz Ne âciz heriflermiş, iki yıl daha dayanamazlar mıydı? R. H. Karay 3) is. Alçak gönüllülük gösteren kimsenin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aciz — is., czi, Ar. ˁacz 1) Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük Adamın aczine şaşmaktan kendimi alamıyorum. R. H. Karay 2) Beceriksizlik Aczini bilmek de bir meziyettir. Ö. Seyfettin 3) huk. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • âciz — (A.) [ ﺰﺝﺎﻋ ] 1. aciz. 2. ben …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • aciz — ə. əlindən iş gəlməyən, fağır …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ÂCİZ — Beceriksiz. Eli ermez. Kabiliyetsiz. Gücü yetmez olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Aciz — Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu …   Hukuk Sözlüğü

 • Âciz — Gücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıf …   Hukuk Sözlüğü

 • âciz kalmak — çok uğraşmasına karşın bir işi yapamamak Bu adama meramımı anlatmaktan âciz kaldım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aciz içinde olmak — gücü yetmemek, becerememek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aciz vesikası — alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143) …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.