Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

absorption band

 • 1 абсорбционна ивица

  absorption band
  absorption bands

  Български-Angleščina политехнически речник > абсорбционна ивица

 • 2 зона на резонансно поглъщане

  resonance-absorption band
  resonance-absorption bands

  Български-Angleščina политехнически речник > зона на резонансно поглъщане

 • 3 К-права ивица

  k-absorption band

  Български-Angleščina политехнически речник > К-права ивица

 • 4 абсорбция

  absorption
  * * *
  абсо̀рбция,
  ж., само ед. absorption.
  * * *
  absorption
  * * *
  absorption

  Български-английски речник > абсорбция

 • 5 амбулантен

  амбулантен търговец peddler, pedlar; hawker; street-vendor; coster-monger; packman, bagman; Cheap Jack; curb/kerb merchant; gutter-man
  * * *
  амбула̀нтен,
  прил., -на, -но, -ни: \амбулантенен търговец peddler, pedlar; hawker; street-vendor; costermonger; packman, bagman; Cheap Jack; curb/kerb merchant; huckster; gutterman; \амбулантенна търговия peddling, pedlary; \амбулантенни музиканти German band.
  * * *
  1. АМБУЛАНТЕН търговец peddler, pedlar;hawker;street-vendor;coster-monger;packman, bagman;Cheap Jack;curb/kerb merchant;gutter-man 2. амбулантна търговия peddlin 3. амбулантни музиканти a German band

  Български-английски речник > амбулантен

 • 6 банда

  1. (шайка) gang. band
  презр. pack
  2. муз. brass band
  * * *
  ба̀нда,
  ж., -и 1. ( шайка) gang, band; англ. sl. firm; презр. pack;
  2. муз. brass band.
  * * *
  band: rock band - рок банда; crew; gang; horde; pack (презр.)
  * * *
  1. (шайка) gang. band 2. муз. brass band 3. презр. pack

  Български-английски речник > банда

 • 7 бандерол

  1. excise label/band
  * * *
  бандеро̀л,
  м., -и, (два) бандеро̀ла 1. excise label/band;
  2. ( пощенски) wrapper.
  * * *
  banderole
  * * *
  1. (пощенски) wrapper 2. excise label/band

  Български-английски речник > бандерол

 • 8 банциг

  тех. band-/ribbon-/belt-saw
  * * *
  ба̀нциг,
  м., -зи и -ги, (два) ба̀нцига техн. band-/ribbon-/belt-saw.
  * * *
  belt-saw
  * * *
  тех. band-/ribbon-/belt-saw

  Български-английски речник > банциг

 • 9 бригада

  1. воен. ост. brigade
  смесена бригада a brigade of all arms
  2. (от работници) gang; team; party
  отивам на бригада go on a brigade, go on brigade
  * * *
  брига̀да,
  ж., -и 1. воен. остар. brigade; смесена \бригадаа brigade of all arms;
  2. (от работници) gang; team; party; аварийна \бригадаа emergency team, gang; зидарска \бригадаа brick-laying crew; минноспасителна \бригадаа mine-rescue team/crew; младежка \бригадаа youth brigade; монтажна \бригадаа fitting-up gang; работа на \бригадаи team-work; работническа \бригадаа team of workers, working crew; ремонтна \бригадаа repair/maintenance crew; строителна \бригадаа construction team.
  * * *
  band; brigade (воен.); gang{gEN}; pair; party; squad (работници)
  * * *
  1. (от работници) gang;team;party 2. воен. ост. brigade 3. младежка БРИГАДА a youth brigade 4. отивам на БРИГАДА go on a brigade, go on brigade 5. рaботническа БРИГАДА team of workers 6. работа на бригади team-work 7. смесена БРИГАДА а brigade of all arms

  Български-английски речник > бригада

 • 10 вдълбоченост

  concentration, absorption
  * * *
  вдълбочѐност,
  ж., само ед. concentration, absorption.
  * * *
  absorption; concentration
  * * *
  concentration, absorption

  Български-английски речник > вдълбоченост

 • 11 верижен

  chain (attr.)
  верижен бод chain-stitch
  верижен мост chain-bridge
  верижно производство flow-production, moving-band production
  верижна реакция хим. a chain reaction
  * * *
  верѝжен,
  прил., -на, -но, -ни chain (attr.); catenulate; catenarian; \вериженен бод chain-stitch; \вериженен мост chain bridge; \вериженна дълбачка domino effect; техн. mortiser; \вериженна корелация марк. serial correlation; \вериженна реакция хим. chain reaction \вериженно производство flow-production, moving-band production.
  * * *
  chain: a верижен reaction - верижна реакция
  * * *
  1. chain (attr.) 2. ВЕРИЖЕН бод chain-stitch 3. ВЕРИЖЕН мост chain-bridge 4. верижна дълбачка тех. mortiser 5. верижна помпа a chain pump 6. верижна реакция хим. a chain reaction 7. верижно производство flow-production, moving-band production

  Български-английски речник > верижен

 • 12 военен

  1. прил. (който се отнася до война) war (time), of war; warlike, military, martial, belligerent; munition(s)
  военен дух a martial spirit
  военен завод a munition(s) factory/works
  военен кораб warship, man-of-war
  военен музей a war museum
  военен съд a court martial
  военна намеса an armed intervention
  военно време time of war, wartime
  военно изкуство art of war; generalship
  военно оръжие a weapon of war
  военни действия military operations, hostilities
  започвам/спирам военни действия open/suspend hostilities
  военни подвизи wartime exploits
  военни почести military honours
  разг. build-up
  2. (които се отнася до-армия, до военнослужещи) military, army, service, forces, air-force, naval
  военен бунт mutiny, an army uprising
  военен влак a military/troop train
  военен диктатор warlord
  военен водач an army leader
  военен камион a military lorry
  военен лагер a military camp
  военен магазин an army shop
  военен път a military road
  военен самолет a military/an airforce plane
  военен склад an army service store/depot, an army storehouse
  военен стол a forces canteen
  военен съвет (пред-сражение) a council of war; an army council
  военна база a military base
  военна музика a military band
  военна окупация a military occupation
  военна отпуска army leave/furlough
  военна повинност/служба national service
  военна помощ military assistance/aid
  военна сила military power
  военна тайна a military secret
  военна униформа a military uniform
  военно дело military science, warfare
  военно обучение military drill/training
  военни съоръжения military installations
  3. същ. military man, ам. soldier, serviceman
  той е военен he is in the army
  военните the military
  * * *
  воѐнен,
  прил., -на, -но, -ни 1. ( свързан с война) war(time), of war; warlike, military, martial, belligerent; munition(s); \воененен дух martial spirit; \воененен завод munition(s) factory/works; \воененен кораб warship, man-of-war; \воененен музей war museum; \воененен съд court martial; \воененна заплаха threat of war; \воененна намеса armed intervention; \воененна флота navy; \воененна хитрост stratagem; \воененно време time of war, wartime; \воененно гробище war cemetery; \воененно изкуство art of war; generalship; \воененно оръжие weapon of war; \воененно положение martial law; \воененни действия military operations, hostilities; \воененни подвизи wartime exploits; \воененни почести military honours; \воененни приготовления war(like) preparations; разг. build-up; въвеждам \воененно положение impose/declare martial law; започвам/спирам \воененни действия open/suspend hostilities; местни \воененни действия contained war; отменям \воененно положение lift martial law;
  2. ( армейски, свързан с военнослужещи) military, army, service, forces, air-force, naval; \воененен бунт mutiny, an army uprising; \воененен влак military/troop train; \воененен диктатор warlord; \воененен камион military lorry; \воененен магазин army shop; \воененен път military road; \воененен самолет military/airforce plane; \воененен склад army service store/depot, army storehouse; \воененен стол forces canteen; \воененен съвет ( преди сражение) council of war; army council; \воененен устав military regulatuions \воененна база military base; ( военноморска) naval base; \воененна музика field music, military band; \воененна отпуска army leave/furlough; \воененна повинност/служба national service; \воененна помощ military assistance/aid; \воененна пушка army rifle; \воененна тайна military secret; \воененна техника и снаряжение munitions of war; \воененно дело military science, warfare; \воененно нападение military attack; \воененно обучение military drill/training; \воененно пристанище naval port; \воененни съоръжения military installations/military equipment;
  3. като същ. обикн. членувано \воененният, м.; \воененните, мн. military man, амер. soldier, service-man; \воененните the military; той е \воененен he is in the army.
  * * *
  army; martial: a военен spirit - военен дух; military: военен operations - военни действия; soldier; war{wO:}
  * * *
  1. (военноморска) a naval base 2. (които се отнася до -армия, до военнослужещи) military, army, service, forces, air-force, naval 3. 1 прил.(който се отнася до война) war(time), of war;warlike, military, martial, belligerent;munition(s) 4. 3 същ. military man, ам. soldier, serviceman 5. ВОЕНЕН бунт mutiny, an army uprising 6. ВОЕНЕН влак a military/ troop train 7. ВОЕНЕН водач an army leader 8. ВОЕНЕН диктатор warlord 9. ВОЕНЕН дух a martial spirit 10. ВОЕНЕН зaвод a munition(s) factory/works 11. ВОЕНЕН камион a military lorry 12. ВОЕНЕН кораб warship, man-of-war 13. ВОЕНЕН лагер a military camp 14. ВОЕНЕН магазин an army shop 15. ВОЕНЕН музей a war museum 16. ВОЕНЕН път a military road 17. ВОЕНЕН самолет a military/an airforce plane 18. ВОЕНЕН склад an army service store/depot, an army storehouse 19. ВОЕНЕН стол a forces canteen 20. ВОЕНЕН съвет (пред -сражение) a council of war;an army council 21. ВОЕНЕН съд a court martial 22. военна база a military base 23. военна музика a military band 24. военна намеса an armed intervention 25. военна окупация a military occupation 26. военна отпуска army leave/furlough 27. военна повинност/служба national service 28. военна помощ military assistance/aid 29. военна пушка an army rifle 30. военна сила military power 31. военна тайна a military secret 32. военна униформа a military uniform 33. военна флота navy 34. военна хитрост stratagem 35. военни действия military operations, hostilities: започвам/спирам военни действия open/ suspend hostilities 36. военни подвизи wartime exploits 37. военни почести military honours 38. военни приготовления war(like) preparations 39. военни съоръжения military installations 40. военни цели war(like) purposes 41. военните the military 42. военно време time of war, wartime 43. военно гробище a war cеmetery 44. военно дело military science, warfare 45. военно изкуство art of war;generalship 46. военно нападение а military attack 47. военно обучение military drill/training 48. военно оръжие a weapon of war 49. военно положение martial law 50. военно пристанище a naval port 51. разг. build-up 52. той е ВОЕНЕН he is in the army

  Български-английски речник > военен

 • 13 връх

  1. (на дърво, покрив, кула. хълм, планина и пр.) top
  (на планина) top, peak, summit
  (на кубе и прен.) pinnacle
  (на език, пръст) tip
  apx. ( шпиц) spire
  вулканичен връх a volcanic peak/cone
  връх на игла/сабя point of a needle/sword
  връх на куршум воен. nose
  връх на обувка toe-cap
  връх на стрела/копие gad
  на върха на хълм at/on the top of a hill
  на върха на скала on the summit of a rock
  чаша пълна до върха a cup filled to the brim
  2. прен. height, summit, climax, acme, zenith, consummation
  върхът на глупостта the height of folly; crowning folly
  върхът на съвършенството the height/acme/pink of perfection
  на върха на кариерата си at the zenith of o.'s career
  на върха на славата си at the summit/heyday/climax/apogee of o.'s glory, at the height of o.'s fame
  на върха на щастието си ам. on the top of the world
  3. мат. apex, vertex
  връх на триъгълник apex of a triangle
  връх на ъгъл vertex of an angle
  4. анат. apex (pl. -es, apices)
  връх на дроб apex of a lung
  с връх heaped up measure
  по върховете прен. at the top, on the highest level
  вземам връх над get/gain the upper hand over, get the better of, prevail over
  на връх Нова Година on New Year's day itself
  като връх на всичко to top it all
  5. вж. върху
  * * *
  връх върхъ̀т м., върховѐ, (два) въ̀рха 1. (на дърво, покрив, кула, хълм, планина и пр.) top; (на планина) peak, summit; (на кубе и прен.) pinnacle; ( заострен край) point; (на език, пръст) tip; архит. ( шпиц) spire; ( по-тънък) flèche; вулканичен \връх volcanic peak/cone; \връх на куршум воен. nose; \връх на обувка toe-cap; \връх на стрела/копие gad; чаша, пълна до върха a cup filled to the brim;
  2. прен. height, summit, climax, acme, zenith, crest, consummation; the high-water mark; върхът! sl. that beats the band, неодобр. that takes the biscuit; върхът на глупостта the height of folly; crowning/egregious folly; върхът на съвършенството the height/acme/pink of perfection; на върха на кариерата си at the zenith of o.’s career; на върха на щастието си амер. on the top of the world;
  3. мат. apex, vertex; \връх на триъгълник apex of a triangle; \връх на ъгъл vertex of an angle;
  4. анат. apex, pl. -es, apices; \връх на дроб apex of a lung; • вземам \връх над get/gain the upper hand over, get the better of, prevail over; върховете ( управляващите) the leaders, the top people; върховете на обществото the upper strata of society; като \връх на всичко to top it all; по върховете прен. at the top, on the highest level; c \връх heaped up measure.
  * * *
  meridian (на слава); acme; peak{pi:k} (остър); pike; pink; point; summit; supreme; tip{tip}; top (и прен.): on the връх of the hill - на върха на хълма; topping; vertex (особ. геом.); zenith
  * * *
  1. (заострен край) point 2. (на език, пръст) tip 3. (на кубе и прен.) pinnacle 4. (на планина) top, peak, summit 5. (по-тьньк) fleche 6. 1 (на дърво, покрив, кула. хълм, планина и пр.) top 7. 5 вж. върху 8. apx. (шпиц) spire 9. c ВРЪХ heaped up measure 10. ВРЪХ на дроб apex of a lung 11. ВРЪХ на игла/сабя point of a needle/sword 12. ВРЪХ на куршум воен. nose 13. ВРЪХ на обувка toe-cap 14. ВРЪХ на стрела/копие gad 15. ВРЪХ на триъгълник apex of a triangle 16. ВРЪХ на ъгъл vertex of an angle: 17. анат. apex (pl. -es, apices) 18. вземам ВРЪХ над get/gain the upper hand over, get the better of, prevail over 19. вулканичен ВРЪХ a volcanic peak/cone 20. върховете (управляващите) the leaders, the top people 21. върховете на обществото the upper strata of society 22. върхът на глупостта the height of folly;crowning folly 23. върхът на съвършенството the height/acme/pink of perfection 24. като ВРЪХ на всичко to top it all 25. мат. apex, vertex 26. на ВРЪХ Нова Година on New Year's day itself 27. на върха на кариерата си at the zenith of o.'s career 28. на върха на славата си at the summit/heyday/climax/apogee of o.'s glory, at the height of o.'s fame 29. на върха на хълм at/on the top of a hill: на върха на скала on the summit of a rock 30. на върха на щастието си ам. on the top of the world 31. по върховете прен. at the top, on the highest level 32. прен. height, summit, climax, acme, zenith, consummation 33. чаша пълна до върха а cup filled to the brim

  Български-английски речник > връх

 • 14 всмукателен

  тех. suction (attr.); absorption (attf.)
  * * *
  всмука̀телен,
  прил., -на, -но, -ни техн. suction (attr.); suctional; absorption (attr.); зоол. suctorial; \всмукателенна помпа техн. suction pump.
  * * *
  suction
  * * *
  1. всмукателна помпа a suction pump 2. тех. suction (attr.);absorption (attf.)

  Български-английски речник > всмукателен

 • 15 всмукване

  suction, indraught
  * * *
  всму̀кване,
  ср., -ия suction, indraught; (на горивна смес) induction; чрез \всмукванее by suction.
  * * *
  absorption; exhausting (на горивна смес); intake; suction: by всмукване - чрез всмукване; whiff
  * * *
  1. (на горивна смес) induction 2. suction, indraught 3. чрез ВСМУКВАНЕ by suction

  Български-английски речник > всмукване

 • 16 вълна

  wool
  скубя вълна от овца wool a sheep.1. wave
  голяма вълна a large/heavy wave/sea, surge, billow
  малка вълна ripple, ruffle
  вълна която се разбива breaker
  вълна като планина a mountain of a wave, a mountain-high wave
  вълни, които се разбиват в брега surf
  2. физ. wave
  топла вълна a heat wave
  къси/средни/дълги вълни short/mediuni/long waves
  вълна от стачки/протести a wave of strikes/protest
  вълната на общественото мнение the tide of popular opinion
  нося се на вълните (за кораб и пр.) drift on the waves, roll adrift
  * * *
  въ̀лна,
  ж., само ед. wool; влачена \вълна carded wool; изкуствена \вълна lanital; камилска \вълна camel’s hair; като \вълна woolly; скубя \вълна от овца wool a sheep; търговец на \вълна wool merchant.
  ——————
  ж., -ѝ 1. wave; \вълнаа като планина mountain of a wave, mountain-high wave; \вълнаа, която се разбива breaker; \вълнаи, които се разбиват в брега surf; голяма \вълнаа large/heavy wave/sea, surge, billow; дълга \вълнаа roller; дълга закъдрена \вълнаа beachcomber; малка \вълнаа ripple, ruffle; приливна \вълнаа tidal wave;
  2. физ. wave; взривна \вълнаа blast; дължина на \вълнаата wave-length; звукова \вълнаа sound wave; къси/средни/дълги \вълнаи short/medium/long waves; светлинна \вълнаа light-wave; студена \вълнаа cold wave; топла \вълнаа heat wave; • \вълнаа на недоволство groundswell of discontent; \вълнаа от стачки/протести a wave of strikes/protest; \вълнаата на общественото мнение the tide of popular opi-nion; на \вълнаи (за коса) wavy; (за море) watered; нося се по \вълнаите (за кораб и пр.) drift on the waves, roll adrift; тласкан от \вълнаите awash.
  * * *
  wave; wave-band (рад.); wool: a вълна merchant - търговец на вълна
  * * *
  1. (за моаре) watered 2. wool 3. ВЪЛНА като планина a mountain of a wave, a mountain-high wave 4. ВЪЛНА която се разбива breaker 5. ВЪЛНА от стачки/ протести a wave of strikes/protest 6. ВЪЛНАта на общественото мнение the tide of popular opinion 7. взривна ВЪЛНА blast 8. влачена ВЪЛНА carded wool 9. вълни, които се разбиват в брега surf 10. голяма ВЪЛНА a large/heavy wave/ sea, surge, billow 11. дълга ВЪЛНА roller 12. дълга закъдрена ВЪЛНА beachcomber 13. дължина на ВЪЛНАта wave-length: къси/средни/дълги вълни short/mediuni/long waves 14. звукова ВЪЛНА a sound wave 15. изкуствена ВЪЛНА lanital 16. камилска ВЪЛНА camel's hair 17. като ВЪЛНА woolly 18. малка ВЪЛНА ripple, ruffle 19. на вълни (за коса) wavy 20. нося се на вълните (за кораб и пр.) drift on the waves, roll adrift 21. приливна ВЪЛНА a tidal wave 22. светлинна ВЪЛНА a light-wave: студена ВЪЛНА а cold wave 23. скубя ВЪЛНА от овца wool a sheep. wave 24. тласкан от вълните awash 25. топла ВЪЛНА a heat wave 26. търговец на ВЪЛНА a wool merchant 27. физ. wave

  Български-английски речник > вълна

 • 17 гатер

  saw-mill
  гатербанциг band-saw log-frame, log band-saw
  * * *
  га̀тер,
  м., -и, (два) га̀тера техн. saw-mill; gang saw; \гатер-банциг техн. band-saw log-frame, log band-saw.
  * * *
  gang-saw
  * * *
  1. saw-mill 2. ГАТЕРбанциг band-saw log-frame,. log band-saw

  Български-английски речник > гатер

 • 18 група

  group, ( само от хора) party, company, batch
  (консултанти, експерти) panel
  бот.. зоол. order
  геол., зоол. series
  група хора a group of people
  малка група хора a knot/a small croup of people
  група организирани хора body
  бойна група воен. cell
  група новобранци a batch of recruits (for the army)
  група затвор-ннци a batch of prisoners
  група дървета a clump/cluster of trees
  група острови a cluster of islands
  група планинари a mountaineering party
  група туристи a band/party of tourists
  кръвна група a blood group/type
  събираме се на групи gather into groups/knots
  * * *
  гру̀па,
  ж., -и group, (само от хора) party, company, batch; ( консултанти, експерти) panel; ( банки и пр.) bracket; бот., зоол. order; геол., зоол. series; бойна \групаа воен. cell; \групаа дървета clump/cluster of trees; \групаа затворници batch of prisoners; \групаа новобранци воен. batch of recruits (for the army); \групаа организирани хора body; \групаа планинари mountaineering party; \групаа специалисти panel of experts; \групаа туристи band/party of tourists; \групаа хора group of people; кръвна \групаа мед. blood group/type; малка \групаа хора knot/a small group of people; минноспасителна \групаа helmet crew; островна \групаа геогр. cluster of islands; пристигаме на \групаи от по двама-трима arrive in twos and threes; работна \групаа working team; разотиваме се на \групаи straggle off; събираме се на \групаи gather into groups/knots.
  * * *
  band; mass of manoeuvre (ударна); batch{bEtS}; bunch; category; covey{`kXvi}; crew; gang; group: a група of people- група хора; lot; packet; parcel
  * * *
  1. (консултанти, експерти) panel 2. group, (само от хора) party, company, batch 3. ГРУПА дървета a clump/cluster of trees 4. ГРУПА затвор-ннци a batch of prisoners 5. ГРУПА новобранци а batch of recruits (for the army) 6. ГРУПА организирани хора body 7. ГРУПА острови a cluster of islands 8. ГРУПА планинари a mountaineering party 9. ГРУПА туристи a band/party of tourists 10. ГРУПА хора а group of people 11. бойна ГРУПА воен. cell 12. бот.. зоол. order 13. геол., зоол. series 14. кръвна ГРУПА a blood group/type 15. малка ГРУПА хора a knot/a small croup of people 16. пристигаме на групи от по двама-трима arrive in twos and threes 17. разотиваме се на групи straggle off 18. събираме се на групи gather into groups/knots

  Български-английски речник > група

 • 19 групирам

  group (together); form/arrange in groups, unite
  групираме се group (together), form a group, gather
  * * *
  групѝрам,
  гл. group (together); form/arrange in groups, unite, bunch together, band; ( класифицирам) classify;
  \групирам се group (together), form a group, gather; ( обединявам се) unite, rally ( около around).
  * * *
  group (together)(класифицирам)
  * * *
  1. (класифицирам) classify 2. (обединяваме се) unite, rally (около around) 3. group (together);form/arrange in groups, unite 4. ГРУПИРАМЕ ce group (together), form a group, gather

  Български-английски речник > групирам

 • 20 двигателен

  motive
  двигателен нерв a motor nerve
  неврон motoneuron
  двигателна сила motive power/force прен.), тех. motivity
  * * *
  двига̀телен,
  прил., -на, -но, -ни motive; propelling; \двигателенен неврон физиол. motoneuron; \двигателенен нерв анат. motor nerve; \двигателенен ремък техн. drive-band/-belt; \двигателенна ос техн. drive-axle; \двигателенна сила motive power/force (и прен.); техн. motivity.
  * * *
  driving ; motional ; motor {`mxutxr}; motory ; propelling ; propulsive
  * * *
  1. motive 2. ДВИГАТЕЛЕН нерв a motor nerve 3. двигателна ос driving-axle 4. двигателна сила motive power/ force (u прен.), тех. motivity 5. неврон motoneuron

  Български-английски речник > двигателен

Look at other dictionaries:

 • Absorption band — An absorption band is a range of wavelengths (or, equivalently, frequencies) in the electromagnetic spectrum which are able to excite a particular transition in a substance. See absorption spectrum. Since energetic transitions can take place in… …   Wikipedia

 • absorption band — noun a dark band in the spectrum of white light that has been transmitted through a substance that exhibits absorption at selective wavelengths • Hypernyms: ↑optical phenomenon * * * noun : a dark band in an absorption spectrum * * * Physics. a… …   Useful english dictionary

 • absorption band — sugerties juosta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. absorption band vok. Absorptionsbande, f rus. абсорбционная полоса, f; полоса поглощения, f pranc. bande d’absorption, f …   Fizikos terminų žodynas

 • absorption band — noun Date: 1865 a dark band in an absorption spectrum; also absorption line …   New Collegiate Dictionary

 • absorption band — /əbˈsɔpʃən bænd/ (say uhb sawpshuhn band) noun one of a number of the dark bands in an absorption spectrum identifying specific wavelengths of light which have been absorbed by the surrounding medium. Also, absorption line …   Australian English dictionary

 • absorption band — Physics. a dark band in the absorption spectrum of a substance, corresponding to a range of wavelengths for which the substance absorbs more strongly than at adjacent wavelengths. [1865 70] * * * …   Universalium

 • absorption band —    A region of the absorption spectrum in which the absorbance passes through a maximum …   Forensic science glossary

 • absorption band — A dark gap in the continuous spectrum of white light transmitted by a substance which exhibits selective absorption …   Dictionary of automotive terms

 • absorption band — noun one of any number of ranges of wavelengths of electromagnetic radiation absorbed by a substance …   Wiktionary

 • absorption band edge — sugerties juostos kraštas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. absorption band edge; absorption limit vok. Absorptionskante, f rus. край полосы поглощения, m pranc. limite d’absorption, f …   Fizikos terminų žodynas

 • intrinsic absorption band — savosios sugerties juosta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. intrinsic absorption band; self absorption band vok. Eigenabsorptionsbande, f rus. собственная полоса поглощения, f pranc. bande d’absorption propre, f …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.