Translation: from azerbaijani

aşkarlıq

Look at other dictionaries:

 • aşkarlıq — is. Aydınlıq, açıqlıq, göz qabağında olma, zahirdə olma, məlum olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ələniyyət — ə. aşkarlıq, açıqlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • bədahət — ə. 1) aydınlıq, aşkarlıq; 2) birdən şeir və s. söyləmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • mə’lumiyyət — ə. məlumluq, aşkarlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • vüzuh — ə. 1)aydınlıq, aşkarlıq; 2) şübhəsizlik; bəlli olma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • bədahət — is. <ər.> 1. köhn. Aşkarlıq, aydınlıq, əyanilik; dəlilə, sübuta ehtiyacı olmama. 2. Birdən birə, fikirləşmədən söz söyləmə və bu cür söylənilən söz, şeir və s …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • leqallıq — is. Leqal vəziyyətdə olma; qanunla yol verilmə, qanuni olma; açıqlıq, aşkarlıq (qeyri leqallıq əksi) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • məlumluq — is. Aydınlıq, aşkarlıq, məlum olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • vazehlik — is. Aşkarlıq, açıqlıq, aydınlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • vüzuh — is. <ər.> klas. Aydınlıq, aşkarlıq; şərh və izaha ehtiyacı olmayacaq dərəcədə aydınlıq (bax vazehlik). Mirzə Əbdüllətif Təsuci farsi dilində pakizə və nəhayət vüzuh və cövdətdə tərcümə edibdir. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əyanilik — is. 1. Əyani şeyin halı; əyani olma. Təbiyyat dərslərində əyanilik əsas şərtdir. 2. Göz önündə olma, aşkarlıq, aydınlıq, inandırıcılıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.