Translation: from turkish to chinese

ağızsız

 • 1 ağızsız

  s.
  1. 寡言少语的
  2. 无嘴的, 无口的
  3. 转́ 顺从的, 温顺的, 逆来顺受的
  ◇ \ağızsız dilsiz 一言不发地 \ağızsız dilsiz anlatmak 无言地讲述, 以符号, 手势等说明 \ağızsız dilsizler 无嘴无舌者, 不能讲话者

  Türkçe-Çince Sözlük > ağızsız

Look at other dictionaries:

 • ağızsız — sif. 1. Ağzı olmayan (bax ağız 1 2 və 5 ci mənalarda). 2. Küt, kəsərsiz (silah və s.). 3. məc. dan. Dilsiz ağızsız, sözü keçməyən, sözü kəsərsiz; aciz, məzlum, fağır, cəsarətsiz. O, çox ağızsız adamdır. Adam bu qədər ağızsız olmaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ağızsız — sf. 1) Ağzı olmayan 2) mec. Yumuşak huylu, sessiz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dilsiz-ağızsız — bax dilsiz 2 ci mənada. . . Dilsiz ağızsız, fəqir və yazıq anaların südünü əmən balalardan qorxaq, aciz və bacarıqsız nəsil əmələ gələcəkdir. F. K.. Hər kəs <Ənisəni> dilsiz ağızsız, bacarıqsız bir talibə zənn edirdi. S. H.. // İs.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • lalıx-malıx — (Gəncə) dilsiz ağızsız. – Çox lalıx malıx uşaxdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bizəban — f. 1) dilsiz, lal; 2) dilsiz ağızsız; 3) susan, danışmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • zəbanbəstə — f. .8 «dili bağlı» 1) m. yaxşı danışa bilməyən; dilsiz ağızsız; 2) m. heyvan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • əbsəm — ə. dilsiz, lal; dilsiz ağızsız …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ana — is. 1. Övladı olan qadın. Ana məhəbbəti. Mehriban ana. Bütün qədim şairlər analarının südü ilə yoğrulmuş dildə yazırdılar. – Anasına bax, qızını al. (Məsəl). <Zeynəb:> Eh, Dilrüba, sən özün də ana olacaqsan. M. S. O.. Gəlinin sözləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • lalıq-malıq — sif. dan. Dilsiz ağızsız, sözünü, fikrini başa sala bilməyən. Lalıqmalıq uşaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • məzlum — sif. və is. <ər.> 1. Zülm çəkmiş, zülm olunmuş, zülmə məruz qalmış, zülm altında olan (zalım əksi). Məzlum xalq. Məzlum adam. – Məzlumların göz yaşı dərya olacaqmış; Dəryaları, ümmanları neylərdin, ilahi?! M. Ə. S.. Ölümlərin pəncəsində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • xırda-para — sif. 1. Xırda, kiçik. Köç vaxtı, özün bilirsən ki, xırda para şeylər çox olur və tərəkəmə əhlində də insaf olmaz, əlinə hər nə gəlsə, ağırlığına, yüngüllüyünə baxmayıb, atır dilsiz ağızsız heyvanın üstə. . F. K.. <Hacı Novruz:> Xırda para… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.