Translation: from turkish

açlıktan kırılmak

 • 1 kırılmak

  1) быть разби́тым (сло́манным); разбива́ться; лома́ться, разруша́ться
  2) ги́бнуть

  kırılıp geçmek — поги́бнуть

  açlıktan kırılmak — умира́ть от го́лода

  3) быть уста́лым (разби́тым)
  4) Д серди́ться, обижа́ться на кого
  5) коке́тничать

  kırılıp dökülmek — а) быть разби́тым вдре́безги; б) коке́тничать и расточа́ть похвалы́

  6) убавля́ться, уменьша́ться; стиха́ть
  7) физ. преломля́ться (о луче)
  8) скла́дываться, сгиба́ться

  Büyük Türk-Rus Sözlük > kırılmak

 • 2 açlık

  го́лод (м)
  * * *
  озвонч. -ğı
  го́лод

  açlık çekmek — а) голода́ть, испы́тывать го́лод; б) бе́дствовать

  açlıktan kırılmak — ги́бнуть от го́лода

  ••
  - açlıktan gözleri kararmak
  - açlıktan dönmek
  - açlıktan nefesi kokmak
  - açlıktan ölmek

  Türkçe-rusça sözlük > açlık

 • 3 açlık

  - ğı is.
  1. 饥饿: Açlıktan içim kıyılıyor. 我饥饿难耐。Bu kuş açlıkla bu yılana saldırıyor. 这只鸟饿得向这条蛇发动了进攻。Açlıkta darı ekmeği helvadan tatlıdır. 成́ 饥时糠似蜜, 饱时肉如柴。
  2. 饥荒, 饥馑: Bazı Afrika ülkelerinde, bu yazı açlık başladı. 今年夏天, 一些非洲国家发生了饥馑。
  ◇ \açlık bastırmak 吃点儿东西垫垫 \açlık (ı) beyn (in) e (或 başına) vurmak 非常饿, 饿得直哆嗦 \açlık çekmek 1) 饥饿 2) 贫穷, 受穷: Senelerde orada burada sürtüp açlık çekmişti. 多年来他四处漂泊, 贫困潦倒。\açlık duymak 饥饿 \açlık grevi 绝食 \açlık ödemi 医́ (因饥饿或营养不良而引起的)浮肿, 水肿 \açlık tifüsü 医́ (因饥馑或贫困而流行的)斑疹伤寒 \açlıkı körletmek (饭前)垫垫肚子 \açlıktan fevt olmak 饿死: Hayvan açlıktan fevt olmuş. 这畜生是饿死的。\açlıktan göbeğine taş bağlamak 饿得要命, 饿极 \açlıktan götü örümcek bağlamak 俚́ 长期挨饿, 长期受穷: Açlıktan götün örümcek bağlamış da, hâlâ fiyakadan vazgeçmiyorsun ha! 嗨!你都穷得叮当响了, 可还在那里臭美!\açlıktan gözü (或 gözleri) kararmak 饿得眼前发黑 \açlıktan imanı gevremek 俚́ 非常饿, 饿极了 \açlıktan kırılmak 1) 饿死 2) 转́ 苟且偷安; 混日子, 庸庸碌碌地活着 \açlıktan köpük kusmak 饿得要命, 饿极 \açlıktan nefesi kokmak 1) 饥饿, 挨饿 2) 贫穷, 贫困, 受穷: Ağabeyim onlara uzatmasaydı hepsinin açıktan nefesi kokacaktı. 要不是我大哥向他们伸了一把手, 他们都得受穷。\açlıktan ölmek 1) 饿死: Açlıktan ölmek üzereyken bir yardım eli uzandı. 就在他快要饿死之际, 有人向他伸出了援助之手。 2) 饿得要命, 饿极: Açlıktan ölmeyecek kadar bir şey yedi. 他吃得极少, 饿不死而已。
  ◆ Açlık sofuluğu bozar. 人穷志短, 马瘦毛长。

  Türkçe-Çince Sözlük > açlık

 • 4 açlık

  (-ğı)
  1) го́лод; голодо́вка

  açlık çekmek — голода́ть, испы́тывать го́лод

  açlık grevi — голодо́вка (заключённых)

  açlıktan kırılmak — погиба́ть от го́лода

  açlıkı körletmek — замори́ть червячка́

  açlıktan ölmek — умере́ть от го́лода

  2) бе́дность, нужда́

  açlıktan nefesi kokar — а) у него́ пусто́й желу́док; б) он бе́ден

  Büyük Türk-Rus Sözlük > açlık

 • 5 açlıktan dönmek

  Türkçe-rusça sözlük > açlıktan dönmek

 • 6 açlıktan gözleri kararmak

  Türkçe-rusça sözlük > açlıktan gözleri kararmak

 • 7 açlıktan gözü

  = açlıktan gözleri kararmak, = açlıktan dönmek испы́тывать стра́шный го́лод

  Türkçe-rusça sözlük > açlıktan gözü

 • 8 kırılmak

  kırılmak pass von kırmak; im Kampf fallen, umkommen; zugrunde gehen; sich ärgern (-e über A); zerschlagen sein, überwunden sein; sich zieren; fig brechen (-den vor D, z.B. Überfülle); Preis fallen; Wind sich legen;
  kırılıp dökülmek kurz und klein geschlagen werden; liebedienern, schöne Worte machen; sich elend fühlen

  Türkçe-Almanca sözlük > kırılmak

 • 9 kırılmak

  1. kırmak 的被动态: Bacağım kırıldı. 我的腿骨折了。Bardak kırıldı. 杯子被打碎了。Uğraşmışlar, uğraşmışlar, çubuklar bir türlü kırılmamış. 他们费了好大的劲, 一根木棍也没能撅折。Baş kırılır fes (或 körk) içinde, kol kırılır yen (或 kürk) içinde. 成́ 脑袋破了, 藏在帽子里, 胳膊折了, 藏在袖子里; 家丑不可外扬。
  3. 打褶子, 起皱褶: Gömleğin yakası kırılmış. 衬衣领子好像起褶子了。
  3. (因战争、瘟疫、灾害等导致)大量死亡: Koleradan birçok insan kırılmış. 有许多人死于霍乱。
  4. (寒冷、风速等)减弱, 减缓, 平息
  5. 转́ 失去(勇气、失望、名誉等): Cesareti tümüyle kırılmıştı. 他完全泄了气。Kapıdan içeri ilk adımını atınca birdenbire cesareti kırıldı. 他刚迈进门第一步便失去了勇气。
  6. -e 生气, 不快, 气愤: Bayramda gidemediğim için bana kırılmış. 过节我没能去探望他, 他生我的气了。
  7. 感到不适: Bütün vücudum kırılıyor. 我全身都不舒服。Bana ne oluyor bugün? Donuyorum, her tarafım kırılıyor. 我今天这是怎么了?浑身发冷, 全身都不舒服。
  8. - den 弯腰, 被压弯: meyveden \kırılmak 硕果累累压树枝 Onun hâline hepimiz gülmekten kırıldık. 看他那个样子我们都笑弯了腰。
  9. 物́ 折射
  ◇ kırılıp bükülmek 说话拿腔拿调 kırılıp dökülmek 1) 装腔作式, 扭扭捏捏 2) 变旧, 被搞乱, 被搞坏: Eşya, taşınma sırasında kırılıp döküldü. 家具在搬运时被搞坏了。 3) 感到不适: Bugün vücudum kırılıp dökülüyor. 今天我身体不舒服。

  Türkçe-Çince Sözlük > kırılmak

 • 10 kirilmak

  1) (birine kirilmak) ыгу фыхэкIын, игу хухэщIын
  2) (boyundan ikiye kirilmak) зэпыутын/ зэпыудын зэпыкIыкIын/ зэпыщIыкIын
  3) (bozulmak) КЪУТЭН 2. (къутагъэ/ къутащ, МЭКЪУТЭ)
  4) (kırılıp dağılmak) ЗЭХЭКЪУТЭН; зэхэкъутагъэ/ зэхэкъутащ: kırıldı

  Турецко-адыгский словарь > kirilmak

 • 11 kırılmak

  vi
  2) (zer) brechen, in die Brüche gehen, zu Bruch gehen
  su testisi su yolunda kırılır ( prov) der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht
  3) ( buzlar) einbrechen
  4) ( oyuncak) kaputtgehen
  5) ( kırıklık duymak) sich krank fühlen
  gülmekten \kırılmak ( fam) sich kranklachen
  6) ( gücenmek, incinmek) gekränkt sein, verletzt sein
  7) ( çok sayıda ölmek) in Massen sterben
  8) ( soğuk, rüzgâr) nachlassen
  9) phys ( doğrultu değiştirmek) sich brechen
  10) geo sich verwerfen
  11) ( fig)
  cesareti/umudu \kırılmak den Mut/die Hoffnung verlieren

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > kırılmak

 • 12 açlıktan nefesi kokmak

  а) бе́дствовать
  б) голода́ть

  Türkçe-rusça sözlük > açlıktan nefesi kokmak

 • 13 açlıktan ölmek

  "умира́ть с го́лоду", стра́шно хоте́ть есть

  Türkçe-rusça sözlük > açlıktan ölmek

 • 14 eli kırılmak

  наби́ть ру́ку; наторе́ть в чём

  Türkçe-rusça sözlük > eli kırılmak

 • 15 gönülü kırılmak

  оби́деться, оскорби́ться

  Türkçe-rusça sözlük > gönülü kırılmak

 • 16 kırılmak

  лома́ться
  * * *
  1) разбива́ться; лома́ться

  bu evin pencereleri kırılmıştır — о́кна э́того до́ма разби́ты

  2) ги́бнуть, погиба́ть

  bu hastalıktan çok hayvan kırıldı — от э́той боле́зни па́ло мно́го скота́

  koleradan birçok insan kirıldı — мно́го люде́й поги́бло от холе́ры

  3) разг. испы́тывать недомога́ние / разби́тость

  bana ne oluyor bugün? Her tarafım kırılıyor — что со мной [твори́тся] сего́дня? Меня́ всего́ лома́ет

  4) -e серди́ться, обижа́ться

  bana kırılmış — она́ оби́делась на меня́

  5) перен. стиха́ть, теря́ть си́лу (о ветре, холоде и т. п.)

  soğuk kırıldı — холода́ уме́ньшились

  6) перен. теря́ть, утра́чивать (надежду и т. п.)

  cesareti kırıldı — он потеря́л сме́лость

  umidi kırıldı — его́ наде́жды ру́хнули

  7) физ. преломля́ться
  ••

  Türkçe-rusça sözlük > kırılmak

 • 17 kırılmak

  кителү; кырылу; рәнҗү; сыну; ватылу

  Türkçe-Tatarca sözlük > kırılmak

 • 18 kırılmak

  ломаться, разрушаться

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > kırılmak

 • 19 açlıktan öl

  1. starve 2. starving (v.) 3. starved (v.)

  Turkish-English dictionary > açlıktan öl

 • 20 açlıktan ölerek

  starving (prep.)

  Turkish-English dictionary > açlıktan ölerek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.