Translation: from turkish

açlıkı körletmek

 • 1 açlık

  - ğı is.
  1. 饥饿: Açlıktan içim kıyılıyor. 我饥饿难耐。Bu kuş açlıkla bu yılana saldırıyor. 这只鸟饿得向这条蛇发动了进攻。Açlıkta darı ekmeği helvadan tatlıdır. 成́ 饥时糠似蜜, 饱时肉如柴。
  2. 饥荒, 饥馑: Bazı Afrika ülkelerinde, bu yazı açlık başladı. 今年夏天, 一些非洲国家发生了饥馑。
  ◇ \açlık bastırmak 吃点儿东西垫垫 \açlık (ı) beyn (in) e (或 başına) vurmak 非常饿, 饿得直哆嗦 \açlık çekmek 1) 饥饿 2) 贫穷, 受穷: Senelerde orada burada sürtüp açlık çekmişti. 多年来他四处漂泊, 贫困潦倒。\açlık duymak 饥饿 \açlık grevi 绝食 \açlık ödemi 医́ (因饥饿或营养不良而引起的)浮肿, 水肿 \açlık tifüsü 医́ (因饥馑或贫困而流行的)斑疹伤寒 \açlıkı körletmek (饭前)垫垫肚子 \açlıktan fevt olmak 饿死: Hayvan açlıktan fevt olmuş. 这畜生是饿死的。\açlıktan göbeğine taş bağlamak 饿得要命, 饿极 \açlıktan götü örümcek bağlamak 俚́ 长期挨饿, 长期受穷: Açlıktan götün örümcek bağlamış da, hâlâ fiyakadan vazgeçmiyorsun ha! 嗨!你都穷得叮当响了, 可还在那里臭美!\açlıktan gözü (或 gözleri) kararmak 饿得眼前发黑 \açlıktan imanı gevremek 俚́ 非常饿, 饿极了 \açlıktan kırılmak 1) 饿死 2) 转́ 苟且偷安; 混日子, 庸庸碌碌地活着 \açlıktan köpük kusmak 饿得要命, 饿极 \açlıktan nefesi kokmak 1) 饥饿, 挨饿 2) 贫穷, 贫困, 受穷: Ağabeyim onlara uzatmasaydı hepsinin açıktan nefesi kokacaktı. 要不是我大哥向他们伸了一把手, 他们都得受穷。\açlıktan ölmek 1) 饿死: Açlıktan ölmek üzereyken bir yardım eli uzandı. 就在他快要饿死之际, 有人向他伸出了援助之手。 2) 饿得要命, 饿极: Açlıktan ölmeyecek kadar bir şey yedi. 他吃得极少, 饿不死而已。
  ◆ Açlık sofuluğu bozar. 人穷志短, 马瘦毛长。

  Türkçe-Çince Sözlük > açlık

 • 2 açlık

  (-ğı)
  1) го́лод; голодо́вка

  açlık çekmek — голода́ть, испы́тывать го́лод

  açlık grevi — голодо́вка (заключённых)

  açlıktan kırılmak — погиба́ть от го́лода

  açlıkı körletmek — замори́ть червячка́

  açlıktan ölmek — умере́ть от го́лода

  2) бе́дность, нужда́

  açlıktan nefesi kokar — а) у него́ пусто́й желу́док; б) он бе́ден

  Büyük Türk-Rus Sözlük > açlık

 • 3 körletmek

  körletmek v/t blenden; MED stumpf machen; fig jemanden abstumpfen, schwächen; verkümmern lassen; ÖKON lahm legen

  Türkçe-Almanca sözlük > körletmek

 • 4 körletmek

  -i
  1) притупля́ть
  2) перен. заглуша́ть, не дава́ть развива́ться, подавля́ть

  çocuğun yeteğini körletmemeli — не сле́дует заглуша́ть тала́нт ребёнка

  Türkçe-rusça sözlük > körletmek

 • 5 körletmek

  заглушать, заделывать, затуплять

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > körletmek

 • 6 körletmek

  -i
  1. 消弱, 打消: Çocuğun istidadını körletmemeli. 不要埋没孩子的天赋。
  2. 转́ 使失去价值, 使无用
  3. 转́ 使无效, 使无法工作

  Türkçe-Çince Sözlük > körletmek

 • 7 körletmek

  В
  1) ослепля́ть, лиша́ть зре́ния
  2) притупля́ть; заглуша́ть
  3) лиша́ть сбы́та

  Büyük Türk-Rus Sözlük > körletmek

 • 8 körletmek


  пако шIын, гъэшцэкун

  Малый турецко-адыгский словарь > körletmek

 • 9 körletmek

  "to blind; to deaden"

  İngilizce Sözlük Türkçe > körletmek

 • 10 nefis

  I выпад. -fsi

  yalnız nefsini düşünmek — ду́мать то́лько о себе́

  nefsine hakim olmak — владе́ть собо́й

  nefse itimat — самоуве́ренность; самонаде́янность

  nefsine uymak — быть в плену́ свои́х жела́ний

  nefsine yedirmemek — счита́ть ни́же своего́ досто́инства

  nefsine yedirmek — стерпе́ть, проглоти́ть (обиду и т. п.)

  2) есте́ственные потре́бности челове́ка (принимать пищу, пить и т. п.)

  nefis körletmek — замори́ть червячка́

  ••
  II
  1) прекра́сный; превосхо́дный
  2) изы́сканный, изя́щный

  Türkçe-rusça sözlük > nefis

 • 11 nefis

  nefis1 < nefsi> selbst; Selbst n, Ich n; die natürlichen Bedürfnisse n/pl (Essen usw);
  nefis mücadelesi Selbsterhaltungstrieb m;
  nefsine düşkün selbstsüchtig; rücksichtslos;
  nefsine uymak seinen Wünschen ( oder Trieben) nachgeben;
  -i nefsine yedirememek sich nicht abfinden können mit;
  nefsini körletmek eine Kleinigkeit essen
  nefis2 [iː] wunderbar, herrlich; köstlich

  Türkçe-Almanca sözlük > nefis

 • 12 körletiş

  is. körletmek 的动名词

  Türkçe-Çince Sözlük > körletiş

 • 13 nefis

  I (-fsi)
  а
  1) сам, со́бственное естество́

  nefisini beğenmek — ду́мать то́лько о себе́

  2) сам; сам собо́й

  nefis(in)e düşkün — не сде́рживающий свои́х жела́ний

  3) есте́ственные потре́бности [органи́зма]

  nefisi emare — похотли́вость

  nefis körletmek — а) кое-ка́к удовлетвори́ть свои́ по́требности; б) замори́ть червячка́

  II
  а
  1) прекра́сный, превосхо́дный
  2) изя́щный, изы́сканный, ре́дкий; дорого́й

  Büyük Türk-Rus Sözlük > nefis

 • 14 nefis

  nefis <- fsi> s adj
  1. Selbst nt
  nefsine düşkün selbstsüchtig
  yalnız nefsini düşünmek nur an sich selbst denken
  nefsini körletmek/yatıştırmak ( fig) o ( fam) sich die Hörner abstoßen
  2. 1) herrlich
  \nefis bir vuruş sport ein herrlicher Schuss
  2) ( yemek) köstlich
  yemek \nefisti das Essen war köstlich

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > nefis

 • 15 körleştirmek

  ,körletmek /ı/ 1. to dull (a cutting implement). 2. to cause (someone´s mental powers) to decline. 3. to make (a well) go dry. 4. to make (a place) cease to attract people.

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > körleştirmek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.