Translation: from turkish

açıklayan

Look at other dictionaries:

 • açıklayan — is., man. Açıklanan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MÜBEYYİN — Açıklayan. Beyan eden. Meydana koyan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • mekanikçilik — is., ği, fel. 1) Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm, devimselcilik karşıtı 2) Canlı varlıkları, organik olayları, mekanik yasalara göre açıklayan öğreti, mekanizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MEZİL — Daralıp gönlündeki sırrı ifşâ eden, sıkıntıdan içindeki sırrı açıklayan. * Ayağı uyuşmuş. * Malını ve sırrını herkese gösterip açıklayan. * Küçük cüsseli, zayıf, hafif kimse …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • açıklanan — is., man. Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • açıklayıcı — sf. 1) Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan 2) is., dbl. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan kelime veya kelimeler: Atatürk, yeni Türkiye nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır cümlesindeki yeni Türkiye nin kurucusu sözü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • alt yazı — is. 1) Gazete, dergi, televizyon programı vb. yayınlarda çıkan resim ve fotoğrafları açıklayan yazı 2) sin., TV Yabancı dildeki bir filmin konuşmalarını çeviri olarak görüntünün altında veren yazı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bütüncü ekonomi — is., ekon. Belli bir dönemdeki ekonomik etkinlik düzeyini belirleyen ve ekonomik büyüklükler arasındaki ilişkileri açıklayan ekonomi dalı, makroekonomi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dirimselcilik — is., ği, fel. Hayat olaylarını fiziksel, kimyasal güçlerle değil de özel bir yaşama ilkesi, yaşam gücü ile açıklayan öğreti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • edebiyat tarihi — is. Bütün edebî hareketleri ve dönemleri, yazarları, şairleri, dil ve üslup özelliklerini açıklayan bilim dalı veya kitap, yazın tarihi Edebiyat tarihinde ise onun adına hiçbir türlü rastlayamazsınız. S. Birsel …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fetva — is., din b., Ar. fetvā İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge Birleşik Sözler fetvahane fetvayişerife Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller fetva vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.