Translation: from turkish to german

from german to turkish

aç olma durumu

Look at other dictionaries:

 • olma — is. Olmak işi veya durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ağırlık — is., ğı 1) Ağır olma durumu Yükün ağırlığı. Taşın ağırlığı. 2) Değerli olma durumu Hediyenin ağırlığı. 3) Ağırbaşlılık Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi. 4) Tehlikeli olma durumu 5) Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum Havanın ağırlığı.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dişilik — is., ği 1) Dişi cinsten olma durumu 2) Cinselliğin özelliklerini ön plana çıkarma ve bundan yararlanma durumu 3) mec. Kadına özgü olma durumu Birleşik Sözler er dişilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • özdenlik — is., ği 1) Özden olma durumu 2) fel. Varlığı kendinden olma, kendi özüyle var olma durumu Tanrı nın özdenliği …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • soğukluk — is., ğu 1) Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği, bürudet Yatağımın içinde bu takır takır tahtaların soğukluğunu, sertliğini duyar gibi olurdum. A. Ş. Hisar 2) Yemeğin sonunda yenen meyve, hoşaf, komposto vb. şeyler 3) Hamamlarda …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • açmazlık — is., ğı 1) Açmaz olma durumu 2) mec. Ağzı sıkı olma durumu, ketumiyet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • asillik — is., ği 1) Asil olma durumu, asalet 2) Soylu olma durumu, soyluluk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • birlik — is., ği 1) Tek, bir olma durumu, vahdaniyet Tanrı nın birliğine inanır. 2) Bir arada olma durumu, vahdet Türk milletinin birliği. 3) Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet Dil birliği. Ülkü birliği. 4) Belli bir topluluğun yararlarını korumak için …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bütçe dengesi — is. 1) Gelirin gidere eşit olma durumu 2) ekon. Devletin bütün gelir toplamının gider toplamına eşit olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Doğululuk — is., ğu 1) Doğulu olma durumu, şarklılık 2) mec. Doğu ahlak, görenek ve geleneklerine bağlı olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dokunulmazlık — is., ğı, huk. 1) Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet 2) Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu, ayrıcalık Protokolde yeri, bedava yolculuk ve dokunulmazlıklar gibi özellikleri… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.