Translation: from english to thai

from thai to english

_hak-khø -Ē-rā-wan

 • 1 [one of 15 Thai boxing movements]

  1. n. exp.
  - ขุนยักษ์จับลิง [/khun ¯yak _jap -ling] - จระเข้ฟาดหาง [-jø¯ra\\khē \\fāt /hāng] - ชวาซัดหอก [¯Cha-wā ¯sat _høk] - ดับชวาลา - ตาเถรค้ำฝัก [-tā /thēn ¯kham _fak] - นาคาบิดหาง [-Nā-khā _bit /hāng] - ปักลูกทอย [_pak \\lūk-thøi] - ปักษาแหวกรัง [_pak/sā _waēk -rang] - มอญยันหลัก [- møn -yan _lak] - ยอเขาพระสุเมรุ - วิรุฬหกกลับ - สลับฟันปลา [ _sa_lap -fan-plā] - หักคอเอราวัณ [ _hak-khø -Ē-rā-wan] - หักงวงไอยรา [_hak -ngūang -ai¯ya-rā] - อิเหนาแทงกริช

  Lewis & Short latin dictionary > [one of 15 Thai boxing movements]

 • 2 break the neck

  1. v.
  หักคอ [ _hak-khø]

  Lewis & Short latin dictionary > break the neck

 • 3 force

  1. n. - กำลัง [- kam-lang] - ความรุนแรง [- khwām -run-raēng] - พล [¯pha¯la] - พลัง [¯pha-lang] - พลานุภาพ [¯pha-lā¯nu\\phāp] - เรี่ยว - แรง [- raēng] - อำนาจบาตรใหญ่ [-am\\nāt_bāt_yai] 2. v. - กระทำชำเรา [ _kra-tham -cham-rao] - กะเกณฑ์ [ _ka-kēn] - เกณฑ์ [- kēn] - ข่ม [ _khom] - ข่มขืน [_khom/kheūn] - ขืน [/kheūn] - ขืนใจ [/kheūn-jai] - ขู่เข็ญ [_khū/khen] - เข็น [/khen] - เคี่ยวเข็ญ [\\khīo] - แค่น [\\khaen] - งัด [¯ngat] - ง้าง [¯ngāng] - บังคับ [-bang¯khap] - บังคับใจ [-bang¯khap-jai] - บีบ [ _bīp] - บีบคั้น [_bīp¯khan] - บีบบังคับ [_bīp-bang¯khap] - บีบรัด - ฝืน [/feūn] - ยัดเยียด [¯yat\\yīet] - หักคอ [ _hak-khø] - หักหาญ [_hak/hān] 3. v. exp. - กดคอ [ _kot -khø] - ใช้กำลัง [¯chai -kam-lang]

  Lewis & Short latin dictionary > force

 • 4 phak wan

  1. n.
  ผักหวาน [_phak /wān] 2. n. exp. ผักหวานป่า

  Lewis & Short latin dictionary > phak wan

 • 5 wan

  ADJ. ซึ่งซีดเผือดเนื่องจากความเจ็บป่วย
  Relate: [ซีดจาง, ซีด] Syn: [ashen; pale; pasty] Ant: [flushed; glowing; rosy]
  ADJ. ที่มีลักษณะไม่มีความสุข
  ADJ. ที่ไม่สุกสว่าง
  * * *
  (วอน) adj. ซีด, ซีดขาว, อมโรค, อ่อนแอ, ไม่มีความสุข, ขาดกำลัง, ขาดสมรรถภาพ, มืด, สลัว vi. vt. ทำให้หรือกลายเป็นซีด แวน <คำอ่าน>ย่อมาจาก wide area network (แปลว่า ข่ายงานบริเวณกว้าง) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ การกระทำเช่นนี้จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู LAN เปรียบเทียบ คำศัพท์ย่อย: wanly adv. wanness n. คำที่มีความหมายเหมือนกัน: pale, faint, livid
  * * *
  ซีดเผือด

  English - Thai dictionary > wan

 • 6 Bang Kho Laem district

  1. n. prop.
  เขตบางคอแหลม

  Lewis & Short latin dictionary > Bang Kho Laem district

 • 7 Chai Wan

  1. n. prop.
  - ไชยวาน - อ.ไชยวาน - อำเภอไชยวาน

  Lewis & Short latin dictionary > Chai Wan

 • 8 Chai Wan District

  1. n. prop.
  - ไชยวาน - อ.ไชยวาน - อำเภอไชยวาน

  Lewis & Short latin dictionary > Chai Wan District

 • 9 Khao Kho

  1. n. prop.
  - เขาค้อ - อ.เขาค้อ - อำเภอเขาค้อ

  Lewis & Short latin dictionary > Khao Kho

 • 10 Khao Kho District

  1. n. prop.
  - เขาค้อ - อ.เขาค้อ - อำเภอเขาค้อ

  Lewis & Short latin dictionary > Khao Kho District

 • 11 Kho Wang

  1. n. exp.
  - ค้อวัง - อ.ค้อวัง - อำเภอค้อวัง

  Lewis & Short latin dictionary > Kho Wang

 • 12 Kho Wang District

  1. n. exp.
  - ค้อวัง - อ.ค้อวัง - อำเภอค้อวัง

  Lewis & Short latin dictionary > Kho Wang District

 • 13 Pathum Wan district

  1. n. prop.
  เขตปทุมวัน [ _Khēt]

  Lewis & Short latin dictionary > Pathum Wan district

 • 14 wan

  [ wɔn]
  1. adj. - จ๋อย [/jǿi] - ซีด [\\sīt] - เซียว [- sīo] - ม่อย [\\møi]

  Lewis & Short latin dictionary > wan

 • 15 WAN (wide area network)

  1. n.
  แวน

  Lewis & Short latin dictionary > WAN (wide area network)

 • 16 Wan Yai

  1. n. prop.
  - หว้านใหญ่ - อ.หว้านใหญ่ - อำเภอหว้านใหญ่

  Lewis & Short latin dictionary > Wan Yai

 • 17 Wan Yai District

  1. n. prop.
  - หว้านใหญ่ - อ.หว้านใหญ่ - อำเภอหว้านใหญ่

  Lewis & Short latin dictionary > Wan Yai District

 • 18 wan

  1) adj. ซึ่งซีดเผือดเนื่องจากความเจ็บป่วย
  related: ซีดจาง, ซีด
  syn.: ashen, pale, pasty ant.: flushed, glowing, rosy
  2) adj. ที่มีลักษณะไม่มีความสุข
  3) adj. ที่ไม่สุกสว่าง

  English-Thai dictionary > wan

 • 19 wan

  [ wɒn]
  adj.
  หน้าซีดเซียว, ไม่มีเลือด

  English-Thai nontri dictionary > wan

 • 20 break

  1. n. - ที [- thī] - วันหยุด [- wan_yut] 2. n. exp. - การหยุดพัก [-kān _yut ¯phak] - วันหยุดสั้น ๆ [-wan_yut \\san\\san] 3. v. - ขัดคอ [ _khat-khø] - ขัดจังหวะ [ _khat-jang_wa] - ขาด [ _khāt] - ต่อย [_tǿi = _tøi] - แตก [ _taēk] - ทลาย [¯tha-lāi] - ทะลุ [¯tha¯lu] - ทุบ [¯thup] - บุบสลาย [_bup_sa/lāi] - ผิด [ _phit] - ฝ่าฝืน [_fā/feūn] - ฝืน [/feūn] - ร้าว [¯rāo] - ละเมิด [¯la\\moēt] - ล้ำ [¯lam] - แล่ง [\\laeng] - สะบั้น [_sa\\ban] - หยุด [ _yut] - หัก [ _hak] - แหก [ _haēk] 4. v. exp. - แตกเงิน [ _taēk -ngoen] - แตกออก [ _taēk _øk] - ทะลุเป้า [¯tha¯lu \\pao] - ทำแตก [- tham _taēk] - ทำลายล้าง [-tham-lāi ¯lāng] - ทำเสีย [-tham /sīa] - ทำให้แตก [-tham\\hai _taēk] - ไม่ถูกกัน [\\mai _thūk-kan] - เสียงแตกหนุ่ม [/sīeng_taēk _num] - หยุดพัก [_yut ¯phak]

  Lewis & Short latin dictionary > break

Look at other dictionaries:

 • List of common Chinese surnames — This is a list of the top 100 most common Chinese surnames according to a study published in 2006.[1] Their ranks in 1990[2] are shown by the side. Mandarin, Cantonese, Minnan and Gan transliterations are displayed. Other transliterations, used… …   Wikipedia

 • Isan language — For the Papuan language, see Finisterre languages. Isan ภาษาอีสาน phasa isan, ภาษาลาว Spoken in Thailand Region Isan Native speakers 20 million  (2004) …   Wikipedia

 • ka — abhi·se·ka; ab·ka·ri; ab·sa·ro·ka; af·ri·ka·ner; af·ri·ka·ner·dom; ahan·ka·ra; ai·ka·ne; ak·ka; al·ka·di·ene; al·ka·di·en·yl; al·ka·hest; al·ka·le·mia; al·ka·les·cence; al·ka·les·cent; al·ka·li; al·ka·lied; al·ka·lim·e·ter; al·ka·li·met·ric;… …   English syllables

 • Liste de sigles de trois lettres — Sigles d’une seule lettre Sigles de deux lettres Sigles de trois lettres Sigles de quatre lettres Sigles de cinq lettres Sigles de six lettres Sigles de sept lettres Sigles de huit lettres Cette page liste des sigles de trois lettres. Vous pouvez …   Wikipédia en Français

 • Liste des codes ISO 639-3 — L ISO 639 3 est une partie de la norme ISO 639 qui définit une codification des noms de langues, avec un niveau de détail linguistique fin, puisqu elle contient 7 622 item (sur les 26 × 26 × 26 = 17 656 combinaisons possibles de code… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.