Translation: from azerbaijani

Yerin nüvəsi

 • 1 nüvə

  I
  сущ.
  1. ядро:
  1) внутренняя, центральная часть чего-л. физ., хим. Atom nüvəsi атомное ядро, benzol nüvəsi бензольное ядро, ağır nüvə тяжёлое ядро; ağac nüvəsi бот. древесинное ядро; Yerin nüvəsi ядро Земли
  2) биол. важнейшая составная часть всякой растительной и животной клетки
  3) перен. основная часть, группа какого-л. коллектива
  2. сердечник (стержень, вставляемый, вводимый куда-л.). Dəmir nüvə железный сердечник, güllə nüvəsi сердечник пули
  II
  прил.
  1. ядерный (относящийся к процессам, происходящим в ядре). Nüvə kimyası ядерная химия, nüvə şüalanması ядерное излучение, nüvə parçalanması ядерный распад, nüvə reaksiyası ядерная реакция, nüvə enerjisi ядерная энергия, nüvə silahı ядерное оружие, nüvə döyüş başlıqları ядерные боеголовки, nüvə yanacağı ядерное горючее, nüvə partlayışı ядерный взрыв, nüvə zonası ядерная зона
  2. ядровый. Nüvə oduncağı бот. ядровая древесина

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nüvə

 • 2 nüvə

  I
  【名】
  核、 原子力
  [カク、 ゲンシリョク]
  II
  【名】
  核、 中核、 中心
  [カク、 チュウカク、 チュウシン]

  Bu dövrdə daş nüvələrindən qoparılmış qəlpələrdən müxtəlif əmək alətləri hazırlanırdı. — この時代、 石の核から取り出された欠片から、 様々な道具が作られた。

  【形】
  核の、 原子力の
  [カクノ、 ゲンシリョクノ]
  メモ: 被修飾語は所有接尾辞を要求する

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > nüvə

 • 3 yer

  I
  сущ.
  1. земля:
  1) третья по порядку от Солнца планета солнечной системы. Yerin diametri диаметр Земли, Yerin quruluşu строение Земли, Yerin radiusu радиус Земли, Yerin süni peykləri искусственные спутники Земли, Yerin nüvəsi ядро Земли, Yerin öz oxu ətrafında fırlanması вращение Земли вокруг своей оси, Yerin tarixi история Земли
  2) верхний слой земной коры, почва, грунт, поверхность. Yerdə uzanmaq лежать на земле, yeri şumlamaq пахать землю, yer qazmaq копать землю, yerə yıxılmaq упасть на землю, yerə düşmək падать на землю, yerdən qalxmaq подняться с земли
  3) суша. Dənizçilər yeri gördülər моряки увидели землю, yer və su земля и вода
  4) территория, находящаяся в чьем-л. владении. Fermerin yeri земля фермера, əkin yeri пахотная земля, yerə sahib olmaq владеть землей, yer almaq получить землю
  2. место:
  1) пространство, которое занято или может быть занято кем-, чем-л. Açıq yer открытое место, boş yer свободное место, bağ üçün yer место для сада, divan üçün yer место для дивана, yer axtarmaq искать место, yer ayırmaq выделить место
  2) определённое пространство, пункт, где происходит что-л. İş yeri место работы, istirahət yeri место отдыха, görüş yeri место встречи, cinayət yeri место преступления, hadisə yeri место происшествия, təyinat yeri место назначения, doğulduğu yer место рождения
  3) пространство (стул, кресло, полка и т.п.), специально предназначенное для размещения кого-л., чего-л. Teatrda yer место в театре, kupedə yer место в купе, yer saxlatmaq бронировать место
  4) определённый участок, точка какого-л. предмета, тела. Vədənin ağrıyan yeri больное место (тела), bir neçə yerini ləkələmək nəyin ставить пятна в нескольких местах чего
  5) край, округа, местность. Gözəl yerlər красивые места, tanış yerlər знакомые места, sakit yerlər спокойные места, dağlıq yer гористая местность, doğma yerlər родные места, mən bu yerlərdənəm я уроженец (уроженка) этих мест, bu yerləri tərənnüm eləmək воспевать эти места
  6) провинция, периферия, а также периферийная организация, учреждение. Yerlərdən gələn nümayəndələr делегаты с мест, yerlərdə işləri canlandırmaq оживить работу на местах
  7) часть, отрывок художественного или музыкального произведения. Əsərin yaddaqalan yerləri запоминающиеся места произведения, kitabın zəif yerləri слабые места книги
  8) положение, занимаемое кем-л. в чём-л. Birinci yeri tutmaq занять первое место, layiqli yer достойное место, cəmiyyətdəki yeri kimin место в обществе чьё, həyatdakı yeri kimin место в жизни чьё, elmdəki yeri kimin место в науке чьё
  9) должность, служба; вакансия. Direktor yeri место директора, mühəndis yeri место инженера
  3. местность. Əhali yaşayan (məskun) yer населённая местность, uzaq yer отдалённая местность, kənd yeri сельская местность, düzənlik yer равнинная местность, yerin xəritəsi карта местности
  4. разг. постель. Yer salmaq постелить постель, yerindən qalxmaq подняться с постели, yerində uzanmaq лежать в постели, yerində yatmaq спать в постели, yer açmaq разостлать постель, yerini yığmaq прибрать постель
  5. разг. тара. Yerini çəkmək взвешивать тару, тарировать
  6. кон (в азартных играх – место, куда кладётся ставка)
  7. фон (ткани обоев и т.п.), по которому сделан рисунок
  II
  прил.
  1. земной. геогр. Yer kürəsi земной шар, yer qabığı земная кора, yer maqnetizmi земной магнитизм, yer cazibəsi земное притяжение, yer elektrik sahəsi земное электрическое поле, yer qütbü земной полюс, yer ekvatoru земной экватор, yer meridianı земной меридиан, yer uzunluğu земная долгота, yer kölgəsi земная тень, yer işığı земной свет, гидрогеол. yer səthinin geoloji quruluşu геологическое строение земной поверхности, yer qabığının orta səviyyəsi средний уровень земной коры
  2. земляной. Yer anbarı земляной амбар; в составных терминах: бот. yerfındığı арахис (земляной орех), yergilası мохунка (земляная черешня), yersarmaşığı будра (лиана); лингв. yer zərfi наречие места, yer zərfliyi обстоятельство места, yer budaq cümləsi придаточное предложение места
  ◊ yer ölçmək упасть на землю плашмя, растянуться; yer eləmək kimə nədə помочь к ому занять место где, поместить где кого, что; yer eləyir kimə обижает, наносит обиду; yer eləyir ki, … обидно, что …; yer yoxdur kimə, nəyə нет места кому, чему, для кого; yer üzündən silmək, götürmək kimi, nəyi стереть с лица земли кого, что; yer altından yasa gedən о человеке, действующем исподтишка; ayağımın altından yer qaçdı я удивлен (поражён) услышанным; özünə yer tapmamaq не находить себе места; bütün yer üzündə в целом мире: özünə yer eləmək втискиваться, пролезать куда; qəlbində yer eləmək (etmək, salmaq) kimin снискать любовь чью; yerin altını da bilmək, üstünü də видеть на три аршина под землей; yerin deşiyindən çıxartmaq kimi, nəyi из-под земли достать кого, что; yerin də qulağı var и земля имеет уши; yerə girmək сквозь землю провалиться; yerə batmaq запропаститься, деваться, деться неизвестно куда; iynə atsan yerə düşməz иголке негде упасть; əl-ayağını bir yerə yığmaq kimin женить кого; boş yerə попусту, понапрасну; ayrı yerə yozmaq придавать иной смысл (о слове, высказывании); yerə vurmaq нанести обиду кому; yerə vursan yer dağılar бутуз (об упитанном ребёнке); yerə mıxlanmaq застыть на месте, стоять как вкопанный; yerə soxmaq kimi опозорить, заставить краснеть кого перед кем; yerə salmaq nəyi уронить что; yerə girəsən чтобы ты сквозь землю провалился; yerə düşməyə qoymamaq nəyi с руками оторвать, расхватать что; yerə girməyə hazır idi был готов провалиться сквозь землю; sözünü yerə salmamaq kimin не отказывать к ому в просьбе; sözünü yerə salmaq kimin отказать к ому в просьбе; səbəbsiz yerə беспричинно, без причины, sözü bir yerə qoymaq сговариваться, сговориться, решить действовать совместно (сообща); özünü o yerə qoymamaq прикидываться непонимающим; nahaq yerə напрасно, понапрасну; kürəyini yerə vurmaq kimin положить кого на обе лопатки, одержать верх над кем; kürəyini yerə qoymamaq не сдаваться, не признавать своего поражения, yeri görünür чувствуется отсутствие чьё; yeri deyil: 1. nəyin не место чему; 2. kimin не место к ому; yeri gəlmişkən к слову, кстати; yeri rahatdır, yeri istidir kimin теплое местечко у кого; yeri-göyü birbirinə qatmaq перевернуть всё вверх дном; yerdə qalmayacaq: 1. kim выйдет замуж (о девушке); 2. не останется без наказания, без возмездия; yerdə qalan остальное; yerdə qalanlar все остальные; bir yerdə: 1. где-то; 2. kimlə совместно, вместе с кем; bir yerdə qərar tutmamaq (tapmamaq) не находить себе места; hər yerdə везде, всюду, повсюду; heç yerdə нигде; o yerdə ki … там, где …; adam olmayan yerdə adamdır (о плохом, недостойном человеке, скверной личности); yerdən göyə kimi razı olmaq: 1. kimdən быть бесконечно благодарным к ому; 2. nədən быть очень довольным чем; hər yerdən отовсюду, со всех мест; heç yerdən: 1. ниоткуда; 2. ни с того ни с сего (без видимой причины); 3. неожиданно; 4. из ничего, из-за пустяков; yerdən götürmək kimi протянуть руку помощи к ому; yerinə düşdü попал в точку; не в бровь, а в глаз; yerinə oturtmaq kimi посадить на место кого; yerinə süpürgə çəkmək nəyin очистить под метёлку, ничего не оставить; boğazının yoğun yerinə salmaq драть, надрывать горло, орать во всю глотку; yerini verməz kimin, nəyin не заменит, не может заменить кого, чего; yerini isti eləmək устраиваться, устроиться в теплом местечке; yerini dar eləmək kimin мешать к ому; yerini şirin eləmək стараться, постараться понравиться к ому-л., вызвать чью-л. симпатию к себе; yerini acı eləmək вызвать чью-л. антипатию к себе; yerini tanımamaq не знать своего места, не знать границ чему; yerini aldı nə сбылось, осуществилось что; yerini müəyyən etmək kimin, nəyin определить место, местонахождение кого, чего; yerini tanıtmaq kimin см. yerini göstərmək; yerini bərkitmək упрочивать, упрочить своё положение; yerini göstərmək указать на место, поставить на место; sənin yerində на твоём месте; yerində möhkəm oturmaq занимать прочное положение где-л.; yerindən oynatmaq: 1. nəyi сдвинуть с места, расшатать что; 2. kimi вывести из себя кого; yerindən eləmək kimi лишить места кого; yerindən oynamaq: 1. сходить, сойти со своего места, расшататься; 2. выходить, выйти из себя, вспылить, разгневаться; yerindən tərpətmək kimi сдвинуть с места кого; yerindən tərpənməmək: 1. не трогаться с места; 2. не предпринимать ничего; ağzı isti yerdədir kimin ни забот, ни хлопот у кого; iş nə yerdədir? как обстоит дело? sizin yerinizdə на вашем месте; yeriniz məlum жаль, что вас там не было; yerlə göy qədər как небо и земля (о разнице)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yer

 • 4 nüvəcik

  I
  сущ. уменьш. биол. ядрышко (небольшое шаровидное тельце в ядре растительных и животных клеток)
  II
  прил. ядрышковый. Nüvəcik xromosomları ядрышковые хромосомы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nüvəcik

 • 5 nüvədaxili

  прил. тех. внутриядерный. Nüvədaxili enerji внутриядерная энергия

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nüvədaxili

 • 6 nüvəiçi

  прил. см. nüvədaxili

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nüvəiçi

 • 7 nüvəsaxlanmayan

  прил. безъядерный. Nüvəsaxlanmayan zona безъядерная зона

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nüvəsaxlanmayan

 • 8 nüvəsiz

  прил.
  1. безъядерный, без ядра, не имеющий ядра. Nüvəsiz hüceyrələr мед. безъядерные клетки
  2. без сердечника. Nüvəsiz sarqac катушка без сердечника

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nüvəsiz

 • 9 raket-nüvə

  прил. ракетно-ядерный. Raket-nüvə müharibəsi ракетно-ядерная война

  Azərbaycanca-rusca lüğət > raket-nüvə

 • 10 yerinə

  послел. вместо, за. Sənin yerinə вместо тебя, qardaşının yerinə cavab vermək отвечать вместо брата, üç nəfərin yerinə işləmək работать за троих; yerinə yetirmək выполнять, выполнить. Planı yerinə yetirmək выполнить план, tapşırıqları yerinə yetirmək выполнить задания, vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirmək выполнить гражданский долг, vədi yerinə yetirmək выполнить обещание, əmri yerinə yetirmək выполнить приказ, öz öhdəliklərini yerinə yetirmək выполнить свои обязательства
  ◊ adam yerinə qoymamaq kimi не ставить ни во что кого, не считать за человека кого; dəli (axmaq, gic) yerinə qoymaq kimi считать за дурака кого

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yerinə

 • 11 yerinəsalınmaz

  сущ. мед. невправимый. Yerinəsalınmaz çıxıq невправимый вывих

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yerinəsalınmaz

 • 12 yerinəsalma

  сущ. от глаг. yerinəsalmaq, вправление, вправка (вставление на место) вывихнутых суставов, конечностей

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yerinəsalma

 • 13 nüvə

  1. i. nucleus
  2. s. nuclear; atomic
  nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün istifadə edilməsi – peaceful uses of nuclear energy
  nüvə silahına malik olan dövlət – nuclear power
  nüvə reaktoru – nuclear reactor
  nüvə silahı – nuclear weapons
  nüvə saxlanılmayan zona – denuclearized zone
  nüvə müharibəsi təhlükəsi – danger of nuclear warfare, nuclear danger

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > nüvə

 • 14 yerinə

  instead (of)
  onun yerinə – instead of him
  ora getmək yerinə – instead of going there

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > yerinə

 • 15 yerin sahibi

  【名】
  ~位受賞者、 ~位入賞者
  [イジュショウシャ、 イニュウショウシャ]
  メモ: **ci yerin sahibi

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > yerin sahibi

 • 16 yerinə yetirmək

  【動】
  行う、 遂行する、 実行する
  [オコナウ、 スイコウスル、 ジッコウスル]

  Mənə qüvvət ver ki, bacardığım işləri yerinə yetirə bilim. — 私に、 私ができることをなしうる力を与え給え。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > yerinə yetirmək

 • 17 nüvə

  1) ядро; 2) ядерный.

  Азербайджанско-русский словарь > nüvə

 • 18 nüvəcik

  ядрышко.

  Азербайджанско-русский словарь > nüvəcik

 • 19 nüvəli

  с ядром, имеющий ядро, ядерный.

  Азербайджанско-русский словарь > nüvəli

 • 20 nüvəsiz

  не имеющий ядра, без ядра, ядерный.

  Азербайджанско-русский словарь > nüvəsiz

Look at other dictionaries:

 • nüvə — is. 1. Bir şeyin daxili, mərkəzi hissəsi. Atom nüvəsi (atomun mərkəzi, müsbət yüklü hissəsi). Yerin nüvəsi. – Çalağanlar Yer üzündə səs oğruları; Sərhədlərdən sərhədlərə ölüm çəkənlər; Meşə qırıb, dağ uçurub; Çay, dəniz yarıb; Yer şarının… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.