Translation: from azerbaijani

Qar kimi bəyaz

 • 1 bəyaz

  прил. белый:
  1. белого цвета. Bəyaz don белое платье, qar kimi bəyaz белый, как снег (белейший)
  2. ясный, светлый. Bəyaz gecələr белые ночи

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bəyaz

 • 2 bəyaz

  【形】
  白い
  [シロイ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > bəyaz

 • 3 kimi

  I
  【後】
  ~として
  [トシテ]

  Bu, ən son əlac kimi baş verə bilər. — これは、 最終的な手段としてあり得る。

  **ə ciddi rəqib kimi baxmaq — ~を強敵と考える

  メモ: ** kimi
  II
  【後】
  ~のように、 ~のごとく
  [ヨウニ、 ゴトク]

  Hava, torpaq və su kimi təbii amillər insanın həyatında olduqca böyük rol oynayır. — 空気、 土、 水といった自然の要素は、 人々が生活を送る上で重要な役割を演じている。

  Dünyanın başqa xalqları kimi, Azərbaycan xalqının da təşəkkülü üçün dörd əsas şərt vacib sayılır. — 世界の他の民

  メモ: ** kimi
  【後】
  ~まで
  [マデ]

  XVIII-XIX əsrlərə kimi dağ yəhudiləri əsasən kəndlərdə, həm də başlıca olaraq dağ kəndlərində yaşayırdılar, əkinçilikdə və qismən də maldarlıqla məşğul olurdular. — 18~19世紀まで、 山岳ユダヤ人は基本的に村、 主に山村で暮らし、 農業に、 また一部で畜産に従事していた。

  1734-cü ildə Şamaxıda güclü müqavimətə rast gəldiyi üçün Nadir şəhəri özülünə kimi dağıtmiş və əhalisini Yeni Şamaxıya köçürmüşdü. — 1734年、 シャ

  メモ: **ə kimi
  IV
  【代】
  一部の者
  [イチブノモノ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > kimi

 • 4 yaz

  I
  сущ. весна. Yaz gəldi весна пришла, yaz keçdi весна прошла, yaz girdi наступила весна, erkən yaz ранняя весна, keçən yaz прошлая, минувшая весна, yazın axır ayı последний месяц весны, yazın axırları конец весны, последние дни весны, yazın müjdəçisi предвестник весны, yazın ilıq nəfəsi тёплое дыхание весны, yazın gözəl çağı прекрасное время, прекрасная пора весны, yazın əvvəllərində в начале весны
  II
  прил. весенний. Yaz fəsli весеннее время, yaz mövsümü весенний сезон, yaz ayları весенние месяцы, yaz günləri весенние дни, yaz axşamı весенний вечер, yaz səhəri весеннее утро, yaz günəşi весеннее солнце, yaz havası весенняя погода, yaz yağışları весенние дожди, yaz daşqını весеннее половодье, yaz suları весенние (вешние) воды, yaz küləyi весенний ветер, yaz çiçəkləri весенние цветы, yaz gecə-gündüz bərabərliyi астр. весеннее равноденствие, с.-х. yaz aratı весенний арат, yaz əkini (səpini) весенний сев, yaz əkin kampaniyası весенняя посевная кампания, yaz tarla işləri весенне-полевые работы, yaz heriyi весенний (ранний) пар, yaz şumu весенняя вспашка
  ◊ bir gül ilə yaz olmaz (açılmaz) одна роза весны не делает; один в поле не воин; yaz buludu kimi dolmaq быть готовым расплакаться; yaza çıxmaq дожить до весны; ömrün yazı весна жизни (молодость, пора молодости)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yaz

 • 5 kimi

  1) кого. orada kimi gördün ты там кого увидел? 2) подобно; как. o, qardaşı kimi oxuyur он учится, как свой брат; 3) до. səni axşama kimi gözlədim я тебя ждал до вечера; ayın beşinə kimi vaxt qoyulmuşdur установлен срок до пятого числа; 4) едва, как только. o gələn kimi nahara əyləşdik как только он пришел, мы сели обедать.

  Азербайджанско-русский словарь > kimi

 • 6 kimi

  1
  I
  союз
  1. сравнительный: как, точно, словно. O, qardaşı kimi yaxşı oxuyur он учится так же хорошо, как и брат, dəniz kimi как море, bayram kimi как праздник, qızıl kimi parıldayır блестит, как золото
  2. присоединительный: как. Bir dost kimi məsləhət verirəm как друг советую
  3. подчинительный: едва, как только. Fürsət düşən kimi … как только подвернется удобный случай …, onun səsini eşidən kimi hamı durdu услышав его голос, все встали; gözlərimi yuman kimi как только закрываю глаза
  II
  послел. Səhərə kimi до утра, ayın on beşinə kimi до пятнадцатого числа, evinə kimi ötürmək проводить до дома
  ◊ iynə-sap kimi bir-birinə bağlanmaq быть привязанным друг к дуругу, как нитка с иголкой; bıçaq kəsən kimi kəsdi как ножом отрезал (сказал); bir qayda kimi как правило; quzu kimi кроткий как ягненок; od kimi как огонь; eşşək kimi tərs упрямый как осел; yarpaq kimi əsmək дрожать как осиновый лист, ağlı çaşmış kimi, ağlını itirmiş kimi как ошалелый; tovuz quşu kimi как пава; qupquru ağac kimi как палка (об очень худом человеке); müqəvva kimi как чучело; lələk kimi yüngül легкий как перышко (о ком-л.); xoruz kimi davakar драчливый как петух; zəli kimi yapışmaq приставать как пиявка; daş kimi ağır тяжелый как камень; gön kimi bərk твердый как подошва (о куске мяса); zəhər kimi acı горький как яд, как полынь; möcüzə kimi как чудо; yağ kimi gedir идет как по маслу; barıt kimi partlamaq взорваться как порох; sonuncu vasitə kimi istifadə etmək использовать как последнее средство; əvvəlki kimi как прежде; yel kimi ötmək пронестисть как ветер; güllə kimi çıxmaq вылететь как пуля (пулей); lənətə gəlmiş kimi как проклятый, azad quş kimi yaşamaq жить как птица вольная; uşaq kimi hərəkət etmək поступать как малое дитя; özünü dəryada balıq kimi hiss etmək чувствовать себя как рыба в воде; quruya atılmış balıq kimi çapalamaq биться как рыба об лед; şam kimi yanıb ərimək сгорать как свеча; şam kimi ərimək истаять как свеча; donuz kimi как свинья; it kimi как собака; yuxarıda deyildiyi kimi как было сказано выше; ölü kimi sapsarı бледный как смерть; ağappaq qar kimi белый как снег; tir kimi uzanmaq растянуться во весь рост; it kimi tutur кусается как собака; it kimi yorulmaq устать как собака; it kimi boğuşmaq грызться как собаки; it sürüsü kimi как собак нерезаных; bülbül kimi oxumaq петь как соловей; sağsağan kimi qarıldaşmaq трещать как сороки; qoyun sürüsü kimi как стадо баранов; heykəl kimi durmaq стоять как статуя; güzgü (айна) kimi как зеркало; ox kimi как стрела; qudurmuş it kimi как бешеная собака; böyrək yağ içində üzən kimi кататься как сыр в масле; ölü kimi как убитый; ilan vurmuş kimi как ужаленный; saat kimi dəqiq как часы (точно); bir insan kimi, adam kimi как человек; tısbağa kimi sürünmək ползти как черепаха (черепахой); ipək kimi yumşaq мягкий как шелк; dəf kimi (olmaq) как штык (быть); küçük kimi (titrəmək) əsmək дрожать как щенок; çöp kimi arıq худой как щепка
  2
  мест. неопр. кто … кто (употребляется в значении: один – другой, однидругие). Kimi sükan arxasındadır, kimi torpaq işi görür, kimi asfalt döşəyir кто баранку крутит, кто занят землей, а кто асфальтированием дорог; kimi ağlayır, kimi gülür кто плачет, кто смеется

  Azərbaycanca-rusca lüğət > kimi

 • 7 bəyaz

  white
  bəyaz gecələr – Northern summer nights, Polar days

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > bəyaz

 • 8 kimi

  1) like
  quş kimi – like a bird
  qar kimi ağ – as white as snow
  2) as soon as
  yağış dayanan kimi – as soon as it stops raining
  3) till
  saat 5-ə kimi – till 5 o'clock
  indiyə kimi – so far, up to now

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > kimi

 • 9 yaz

  spring
  ◊ Bir çiçəklə yaz olmaz. – One swallow does not make a summer

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > yaz

 • 10 bəmbəyaz olmaq

  【動】
  顔が青くなる、 真っ青になる、 血の気が引く
  [カオガアオクナル、 マッサオニナル、 チノケガヒク]

  Qorxdan onun siması bəmbəyaz olmuşdur. — 恐怖で彼の顔は青くなった。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > bəmbəyaz olmaq

 • 11 İrəlidə qeyd edildiyi kimi

  【名】
  上述のように、 先に述べたように
  [ジョウジュツノヨウニ、 サキニノベタヨウニ]

  İrəlidə qeyd edildiyi kimi, *** — 上述のように、 ~

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > İrəlidə qeyd edildiyi kimi

 • 12 İrəlidə qeyd olunduğu kimi

  【熟】
  上述のように、 先に述べたように
  [ジョウジュツノヨウニ、 サキニノベタヨウニ]

  İrəlidə qeyd olunduğu kimi, *** — 上述のように、 ~

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > İrəlidə qeyd olunduğu kimi

 • 13 yaz

  【名】
  [ハル]

  erkən yaz — 初春

  keçən yaz — 昨春

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > yaz

 • 14 yuxarıda qeyd edildiyi kimi

  【副】
  上述のように、 先に述べたように
  [ジョウジュツノヨウニ、 サキニノベタヨウニ]

  Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, *** — 上述のように、 ~

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > yuxarıda qeyd edildiyi kimi

 • 15 yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi

  【副】
  上述のように、 先に述べたように
  [ジョウジュツノヨウニ、 サキニノベタヨウニ]

  Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, *** — 上述のように、 ~

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi

 • 16 yuxarıda qeyd olunduğu kimi

  【副】
  上述のように、 先に述べたように
  [ジョウジュツノヨウニ、 サキニノベタヨウニ]

  yuxarıda qeyd olunduğu kimi, *** — 上述のように、 ~

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > yuxarıda qeyd olunduğu kimi

 • 17 yaz

  1) весна; 2) весенний.

  Азербайджанско-русский словарь > yaz

 • 18 arahəkimi

  сущ. знахарь, знахарка

  Azərbaycanca-rusca lüğət > arahəkimi

 • 19 yaz-qış

  в знач. нареч. круглый год, всё время

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yaz-qış

 • 20 bəmbəyaz

  【形】
  真っ白な、 純白の
  [マッシロナ、 ジュンパクノ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > bəmbəyaz

Look at other dictionaries:

 • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qara — 1. 1. sif. Bütün rənglərin ən tündü, ən tutqunu; his, kömür rəngi (ağ ziddi). // sif. Bu rəngdə olan. Qara boya. Qara saç. Qara at. Qara kostyum. – <Musanın nəvəsi> qara papağını qoydu, əlinin pəncəsi ilə bir az qabağa basdı. Qant.. // sif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • gəlmək — f. 1. Hərəkət edərək, yeriyərək bir yerə varmaq, çatmaq, yetişmək. Öz evimizə gəldik. Kinodan çıxıb mehmanxanaya gəldilər. – <Hacı Bağır:> Hə, axund, de görək nə xəbər ilə gəlmisən? H. N.. // Üzü danışana tərəf hərəkət etmək, yerimək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • çöl — is. 1. Qumluq, susuz düzənlik; səhra, bozqır, biyaban. Ağcaqum çölü. Ərəbistan çölləri. – Nə mən Məcnun kimi çöllərdəyəm, bil; Nə sən Leyli kimi hicran xəstəsi. S. V.. // Meşəsiz düzənlik, sahə. Malqara çöldə otlayır. Çöldə canavarlar ulayır. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • da — 1. «Daha» sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub «a» uzadılaraq deyilir. Da sənə nə deyim. – Padşah Əhmədi Çekkaşdan xəbər aldı: – Da nəyin qaldı? Əhmədi Çekkaş dedi: – Da sağlığın! (Nağıl). 2. (də) 1. Danışan şəxsin məsələyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yatmaq — f. 1. Yuxu halında olmaq; yuxulamaq. Bərk yatmaq. Uzanıb yatmaq. Yatıb dincini almaq. Yatdığı yerdə (yorğan döşəkdə, yuxuda olduğu zaman). – Gecəni yatdıq ki, səhər duraq, Məşədi Qulamhüseyn ilə bahəm Naxçıvana gedək. C. M.. Xüsusən ev… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əklil — is. <ər.> Çiçəklərdən və ya yarpaqlardan dairə və ya tac şəklində hörülmüş bəzək; çələng. Canlı çiçəklərdən düzəldilmiş əklil. – İrəlidə Azərbaycan aktyorları əklil aparır, bunların ardınca teatrın Şərq orkestri matəm marşı çalırdı. C. C..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qış — is. İlin payızdan sonra gələn ən soyuq fəsli. Qarlı qış günündə. Bu il qış çox gec gəldi. – Doğrudur, kəndlərdə və balaca şəhərlərdə qışın o qədər bir səfası yoxdur, amma Tiflis kimi yerdə qış böyük bir qənimətdir. C. M.. O, şaxta, boranlı qış da …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qurşaq — is. 1. Beli sıx tutmaq üçün ona sarılan uzun və dar parça; belbağı. Qurşaq da, bilirsən ki, on arşın gərək olsun. . M. Ə. S.. Məhəmmədhəsən əlini eşşəkçinin qurşağına salıb çəkə çəkə aparırdı. C. M.. Hacı Salman çubuğunu qurşağına sancdı, konka… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.