Translation: from english

Pétain, Henri- Philippe

 • 1 Henri Philippe Petain

  n. הנרי פיליפ פטן (1856-1951), גנרל ומדינאי צרפתי ימני, מנהיג צרפת בתקופת מלה"ע II אשר שיתף פעולה עם הנאצים, נשפט ב-1945 על בגידה (נידון למוות אך עונשו הומר במאסר עולם)
  * * *
  (םלוע רסאמב רמוה ושנוע ךא תוומל ןודינ) הדיגב לע 5491-ב טפשנ,םיצאנה םע הלועפ ףתיש רשא II ע"הלמ תפוקתב תפרצ גיהנמ,ינמי יתפרצ יאנידמו לרנג,(1591-6581) ןטפ פיליפ ירנה

  English-Hebrew dictionary > Henri Philippe Petain

 • 2 Henri Philippe Petain

  n. ヘンリー ペタン(1856-1951), 第二次大戦中におけるフランスのリーダー, 1945年に反逆罪で有罪判決を受けたナチ協力者

  English-Japanese new dictionary > Henri Philippe Petain

 • 3 Philippe Petain

  n. פיליפ פטאן, אנרי פיליפ פטאן (1856-1951), מדינאי צרפתי שעמד בראש צרפת במהלך מלחמת העולם השנייה, שיתף פעולה עם הנאצים ונשפט כבוגד ב- 1945 (הוא נדון לעונש מוות שהומר למאסר עולם)
  * * *
  (םלוע רסאמל רמוהש תוומ שנועל ןודנ אוה) 5491 -ב דגובכ טפשנו םיצאנה םע הלועפ ףתיש,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב תפרצ שארב דמעש יתפרצ יאנידמ,(1591-6581) ןאטפ פיליפ ירנא,ןאטפ פיליפ

  English-Hebrew dictionary > Philippe Petain

 • 4 Henri Petain

  n. ヘンリー フィリップ ペタン(1856-1951), 第二次大戦中におけるフランスのリーダー, 1945年に反逆罪で有罪判決を受けたナチ協力者

  English-Japanese new dictionary > Henri Petain

 • 5 Philippe Petain

  n. ヘンリー フィリップ ペタン(1856-1951), 第二次大戦中におけるフランスのリーダー, 1945年に反逆罪で有罪判決を受けたナチ協力者

  English-Japanese new dictionary > Philippe Petain

 • 6 Henri Phillipe Petain

  n. ヘンリー フィリップ ペタン(1856-1951), フランス人兵士で政治家, 第二次大戦中におけるフランスのリーダー, 1945年に反逆罪で有罪判決を受けたナチ協力者

  English-Japanese new dictionary > Henri Phillipe Petain

 • 7 Petain

  n. Petain, familienaam; Henri Phillipe Petain (1856-1951), leider van Frankrijk gedurende de Tweede Wereldoorlog, collaborateur met de Nazi's die in 1945 schuldig bevonden is aan verraad

  English-Dutch dictionary > Petain

 • 8 Henri

  Henri

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > Henri

 • 9 Philippe

  Philippe

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > Philippe

 • 10 Henri Abele Soirees Parisiennes

  франц.
  "Анри Абеле Суаре Паризьен" (шампанское "Парижские вечера" от винного дома "Анри Абеле"; это белое сухое (брют) игристое вино из традиционных сортов винограда урожая 1990 г. (42% Шардоне, 33% Пино Нуар и 25% Пино Менье), в купаж которого входит более 35 видов различного сусла 1998 г. урожая; вино имеет светло-золотистый цвет, тонкий букет, нежный вкус, хорошую консистенцию; содержание алкоголя — 12 %, подается при 7-8°С; это вино будет прекрасным сопровождением всего праздничного стола)
  See:

  Англо-русский толковый словарь "Вино" > Henri Abele Soirees Parisiennes

 • 11 Henri

  • Henri

  English-Czech dictionary > Henri

 • 12 Philippe

  • Philippe

  English-Czech dictionary > Philippe

 • 13 triangular tract of Philippe-Gombault

  菲-贡二氏三角束,同Gombault-Philippe triangle

  Medical Chinese dictionary (湘雅医学词典) > triangular tract of Philippe-Gombault

 • 14 同Gombault-Philippe triangle

  Medical Chinese dictionary (湘雅医学词典) > 同Gombault-Philippe triangle

 • 15 Gombault-Philippe triangle

  s.
  triángulo de Gombault-Philippe.

  Nuevo Diccionario Inglés-Español > Gombault-Philippe triangle

 • 16 Henri Matisse

  s.
  Enrique Matisse, Henri Matisse.

  Nuevo Diccionario Inglés-Español > Henri Matisse

 • 17 Philippe-Gombault's bundle

  s.
  fascículo triangular medio de Philippe y Gombault.

  Nuevo Diccionario Inglés-Español > Philippe-Gombault's bundle

 • 18 Bergson, Henri Louis

  перс.
  фил. Бергсон, Генри Льюис (1859–1941; французский философ, сын еврейского музыкана и англичанки; последователь Спенсера, Милля и Дарвина; автор работ о развитии человека и общества, о концепциях времени и смеха и др.; отвергал механистический взгляд на развитие человечества и считал, что интуиция сильнее интеллекта; лауреат нобелевской премии по литературе 1927 г.; во время немецкой оккупации Франции отказался уклоняться от регистрации еврейского населения и сильно простудился в очереди на регистрацию, что привело к его смерти)
  See:

  Англо-русский экономический словарь > Bergson, Henri Louis

 • 19 Constant de Rebecque, Henri Benjamin

  перс.
  пол. Констан де Ребек, Анри Бенжамен (1767-1830; французский писатель, публицист и политический мыслитель; автор психологического (в форме исповеди) романа "Адольф" (1816); его герой — один из первых образцов романтического героя "сына века"; классик либерального консерватизма; защитник права обывателя на частную жизнь, в которую не должно вмешиваться государство; противник Великой французской революции и режима Наполеона, главным образом в силу непрерывного террора, который является обязательной составляющей революционного государства; первый из современников указал на социальную опасность философии Руссо и эгалитаризма не как сторонник реставрации а с точки зрения либеральной мысли; вскрыл противоречия английского классического либерализма, который защищал права человека от посягательства на них со стороны государства, одновременно подразумевая участие граждан в принятии политических решений; согласно Констану, политическое участие несовместимо с личной свободой; классики же либерализма считали это совместимым, не делая четкого различия между античной демократией и либеральным государством нового времени с представительной демократией; Констан считал, что античный эгалитаризм был возможен только за счет рабовладения и выпадения рабов из эгалитарной системы гражданства; попытка в условиях Нового времени внедрить тотальный эгалитаризм при всеобщем праве на гражданство неизбежно провоцирует революционный террор и нарушение права гражданина на защиту от государства)
  See:

  Англо-русский экономический словарь > Constant de Rebecque, Henri Benjamin

 • 20 Fayol, Henri

  перс.
  упр. Файоль, Анри (1841-1925; один из основоположников классической теории менеджмента, разработавший известные принципы эффективного управления)
  See:

  Англо-русский экономический словарь > Fayol, Henri

Look at other dictionaries:

 • Pétain,Henri Philippe — Pé·tain (pā tăɴʹ), Henri Philippe. 1856 1951. French soldier and politician who led the pro German government of unoccupied Vichy France (1940 1944). * * * …   Universalium

 • Pétain, (Henri-) Philippe — born April 24, 1856, Cauchy à la Tour, France died July 23, 1951, Île d Yeu French general. He served in the French army from 1876 and later taught at the war college. His successful defense in the Battle of Verdun (1916) made him a national hero …   Universalium

 • Pétain, (Henri-) Philippe — (24 abr. 1856, Cauchy à la Tour, Francia–23 jul. 1951, île d Yeu). General francés. Sirvió en el ejército francés a partir de 1876 y más tarde enseñó en el colegio militar. Su airosa defensa en la batalla de Verdún (1916) lo convirtió en héroe… …   Enciclopedia Universal

 • Pétain, Henri Philippe — ► (1856 1951) Mariscal y político francés. Al hundirse el frente francés, fue nombrado vicepresidente del gobierno Reynaud, a quien sucedió, e inmediatamente pidió el armisticio. La ocupación total del territorio francés por los alemanes… …   Enciclopedia Universal

 • Pétain, Henri Philippe —  (1856–1951) French general and politician, head of the Vichy government (1940–1944) …   Bryson’s dictionary for writers and editors

 • Henri Philippe Pétain — Philippe Pétain Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain (* 24. April 1856 in Cauchy à la Tour, Département Pas de Calais; † 23. Juli 1951 auf der Île d Yeu) wurde im Ersten Weltkrieg nach seinen Abwehrerfolgen im Jahre 1916 („Held von Verdun“)… …   Deutsch Wikipedia

 • Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain — Philippe Pétain « Pétain » redirige ici. Pour les autres significations, voir Pétain (homonymie) …   Wikipédia en Français

 • Henri Philippe Pétain — Philippe Pétain « Pétain » redirige ici. Pour les autres significations, voir Pétain (homonymie) …   Wikipédia en Français

 • Pétain, Marshal Henri Philippe Omer — 1856–1951    A remarkable and patriotic soldier, Pétain was much honored for his defense of Verdun in 1916. In 1939 he was appointed Ambassador to Spain but was recalled to Paris by REYNAUD in 1940 after the German invasion of France and… …   Who’s Who in World War Two

 • Henri Philippe Petain — n. (1856 1951) leader of France during World War II, Nazi collaborator who was tried and sentenced for treason in 1945 …   English contemporary dictionary

 • Pétain — Pétain, Henri Philippe …   Enciclopedia Universal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.