Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

Miss

 • 1 miss

  {mis}
  I. 1. не улучвам, не постигам целта си (и прен.)
  he never MISSes той винаги удря право в целта
  to MISS fire воен. правя засечка
  to MISS the point не схващам същността на въпроса
  2. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа
  to MISS one's hold не успявам да се задържа
  he MISSed the bank той не успя да скочи на брега
  to MISS one's way сбърквам пътя
  the house is at the corner, you can't MISS it къщата e на ъгъла, не може да не я видите
  3. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай)
  to MISS the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай
  4. избягвам, избавям се от
  he narrowly/only just MISSed being killed за малко не го убиха/не загина
  5. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо)
  when did you MISS your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be MISSed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма
  the old man won't be MISSed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал
  I MISS you very much много ми липсвате
  6. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out)
  I shall MISS out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта
  to MISS out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо
  II. 1. несполучлив удар, неуспех
  a MISS is as good as a mile неуспехът си e неуспех
  2. разг. помятане, аборт
  to give something the MISS отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо
  III. 1. MISS госпожица
  the MISS Smiths, the Misses Smith госпожици (те) Смит
  2. пренебр. шег. госпожичка
  3. MISS прен. мис (царица на красотата)
  MISS Europe мис Европа
  4. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и)
  * * *
  {mis} v 1. не улучвам; не постигам целта си (и прен.); he never (2) {mis} n 1. несполучлив удар; неуспех; a miss is as good as a mi{3} {mis} n 1. M. госпожица; the M. Smiths, the Misses Smith гос
  * * *
  госпожица;изтървавам; липсвам; недоглеждам;прескачам; пропускам;
  * * *
  1. a miss is as good as a mile неуспехът си e неуспех 2. he missed the bank той не успя да скочи на брега 3. he narrowly/only just missed being killed за малко не го убиха/не загина 4. he never misses той винаги удря право в целта 5. i miss you very much много ми липсвате 6. i shall miss out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта 7. i. не улучвам, не постигам целта си (и прен.) 8. ii. несполучлив удар, неуспех 9. iii. miss госпожица 10. miss europe мис Европа 11. miss прен. мис (царица на красотата) 12. the house is at the corner, you can't miss it къщата e на ъгъла, не може да не я видите 13. the miss smiths, the misses smith госпожици (те) Смит 14. the old man won't be missed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал 15. to give something the miss отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо 16. to miss fire воен. правя засечка 17. to miss one's hold не успявам да се задържа 18. to miss one's way сбърквам пътя 19. to miss out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо 20. to miss the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай 21. to miss the point не схващам същността на въпроса 22. when did you miss your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be missed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма 23. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо) 24. избягвам, избавям се от 25. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай) 26. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out) 27. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и) 28. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа 29. пренебр. шег. госпожичка 30. разг. помятане, аборт
  * * *
  miss [mis] I. v 1. не улучвам; не постигам целта си (и прен.); to \miss o.'s mark ( aim) не постигам целта си, удрям на камък; to \miss the mark прен. не постигам целта си; не съм на нужната висота; he never \misses той винаги удря право в целта, той винаги улучва точно целта, ударите му винаги са сполучливи; hit or \miss наслуки, както (по)падне; to \miss fire засичам, правя засечка; to \miss the point не схващам същността на въпрос; to \miss a promotion не получавам повишение; 2. не намирам, не срещам, не заварвам ( вкъщи); не успявам да взема, да получа, да хвана, да достигна, да задържа; I called at his house yesterday, but \missed him вчера се отбих у тях, но не го заварих; to \miss o.'s footing кракът ми се подхлъзва (при катерене); to \miss o.'s hold не успявам да се задържа; he \missed his bank and landed in the water той не успя да скочи на брега и цопна във водата; to \miss o.'s way сбърквам пътя; it has just \missed being a great picture! малко не достига, за да бъде това една много хубава картина; 3. изпускам (влак и пр.); пропускам (удобен случай); to \miss the boat ( bus) прен. закъснявам; an opportunity not to be \missed случай, който не е за изпускане; to \miss the market изпускам, пропускам изгоден момент за продажба; прен. пропускам случай; 4. избягвам, избавям се от; he narrowly \missed (just \missed) being killed за малко не го убиха (не загина); 5. не забелязвам; не намирам; пропускам; I \missed him in the crowd не го забелязах в тълпата; 6. забелязвам отсъствието на; he \missed money from his cash box той забеляза, че му липсват пари от касичката; we are sure to be \missed непременно ще забележат отсъствието ни, ще забележат, че ни няма; 7. чувствам отсъствието на (някой, нещо), липсва ми (някой, нещо); I \miss you very much много ми липсвате; 8. изпускам, пропускам (ред, дума при четене и писане) (и с out); II. n 1. пропуск, несполучлив удар; a \miss is as good as a mile неуспехът си е неуспех; 2. ост. липса (of); to give s.o. a \miss избягвам, пренебрегвам някого; to give s.th. a \miss отминавам (прескачам, пропускам, не посещавам) нещо; I'll give the fish course a \miss няма да взема от (ще пропусна) рибата; he's no great \miss дотрябвал ми е ; III. miss n 1. M. госпожица; the Miss Smiths, the Misses Smith госпожиците Смит; 2. пренебр. младо момиче, неженена жена; шег. кукла; IV. v разг. наричам, викам ( някого) госпожица.

  English-Bulgarian dictionary > miss

 • 2 Miss

  {mis}
  I. 1. не улучвам, не постигам целта си (и прен.)
  he never MISSes той винаги удря право в целта
  to MISS fire воен. правя засечка
  to MISS the point не схващам същността на въпроса
  2. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа
  to MISS one's hold не успявам да се задържа
  he MISSed the bank той не успя да скочи на брега
  to MISS one's way сбърквам пътя
  the house is at the corner, you can't MISS it къщата e на ъгъла, не може да не я видите
  3. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай)
  to MISS the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай
  4. избягвам, избавям се от
  he narrowly/only just MISSed being killed за малко не го убиха/не загина
  5. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо)
  when did you MISS your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be MISSed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма
  the old man won't be MISSed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал
  I MISS you very much много ми липсвате
  6. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out)
  I shall MISS out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта
  to MISS out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо
  II. 1. несполучлив удар, неуспех
  a MISS is as good as a mile неуспехът си e неуспех
  2. разг. помятане, аборт
  to give something the MISS отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо
  III. 1. MISS госпожица
  the MISS Smiths, the Misses Smith госпожици (те) Смит
  2. пренебр. шег. госпожичка
  3. MISS прен. мис (царица на красотата)
  MISS Europe мис Европа
  4. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и)
  * * *
  {mis} v 1. не улучвам; не постигам целта си (и прен.); he never (2) {mis} n 1. несполучлив удар; неуспех; a miss is as good as a mi{3} {mis} n 1. M. госпожица; the M. Smiths, the Misses Smith гос
  * * *
  госпожица;изтървавам; липсвам; недоглеждам;прескачам; пропускам;
  * * *
  1. a miss is as good as a mile неуспехът си e неуспех 2. he missed the bank той не успя да скочи на брега 3. he narrowly/only just missed being killed за малко не го убиха/не загина 4. he never misses той винаги удря право в целта 5. i miss you very much много ми липсвате 6. i shall miss out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта 7. i. не улучвам, не постигам целта си (и прен.) 8. ii. несполучлив удар, неуспех 9. iii. miss госпожица 10. miss europe мис Европа 11. miss прен. мис (царица на красотата) 12. the house is at the corner, you can't miss it къщата e на ъгъла, не може да не я видите 13. the miss smiths, the misses smith госпожици (те) Смит 14. the old man won't be missed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал 15. to give something the miss отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо 16. to miss fire воен. правя засечка 17. to miss one's hold не успявам да се задържа 18. to miss one's way сбърквам пътя 19. to miss out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо 20. to miss the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай 21. to miss the point не схващам същността на въпроса 22. when did you miss your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be missed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма 23. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо) 24. избягвам, избавям се от 25. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай) 26. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out) 27. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и) 28. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа 29. пренебр. шег. госпожичка 30. разг. помятане, аборт
  * * *
  Miss abbr щат Мисисипи.

  English-Bulgarian dictionary > Miss

Look at other dictionaries:

 • miss — miss …   Dictionnaire des rimes

 • Miss Yu — Miss Serbie Mirjana Božović, Miss Serbie 2007 …   Wikipédia en Français

 • miss — [ mis ] n. f. • misse 1713; mot angl. « mademoiselle » 1 ♦ (XIXe) Mademoiselle, en parlant d une Anglaise, d une Américaine. Miss Smith. 2 ♦ Vx Demoiselle anglaise. Des miss ou des misses. ♢ Spécialt Gouvernante anglaise …   Encyclopédie Universelle

 • Miss A — in Mnet 20 s Choice Awards, August 2010 Background information Origin Seoul, South Korea …   Wikipedia

 • Miss XV — Título Miss XV Género Comedia, Drama Presentado por Nickelodeon Reparto Paulina Goto Eleazar Gómez Natasha Dupeyrón Macarena Achaga Yago Muños Jack Duarte País d …   Wikipedia Español

 • Miss Li — Miss Li, 2009 Miss Li (* 6. Juli 1982 in Borlänge; eigentlich Linda Carlsson) ist eine schwedische Sängerin und Pianistin. Charakteristisch für ihre Musik ist eine Mischung von Elementen aus Jazz, Pop, Blues, Soul, Dark Cabaret und …   Deutsch Wikipedia

 • Miss XV — Genre Teen drama, Comedy drama Musical Format Television series Starring Paulina Goto Eleazar Gómez Natasha Dupeyrón Yago Muñoz Jack Durate Macarena Achaga Count …   Wikipedia

 • Miss — steht für: die englische Anredeform einer unverheirateten Frau, siehe auch die neutrale Form Ms. Domina (BDSM), in der Form Mistress den Titel für Schönheitsköniginnen, siehe Schönheitswettbewerb Misserfolg, ein Reinfall, eine Pleite, meist aus… …   Deutsch Wikipedia

 • Miss A — выступа …   Википедия

 • Miss BG — Format Animated television series Directed by Philippe Vidal Starring see below Narrated by Hannah Endicott Douglas Country of origin …   Wikipedia

 • Miss — Miss, v. t. [imp. & p. p. {Missed} (m[i^]st); p. pr. & vb. n. {Missing}.] [AS. missan; akin to D. & G. missen, OHG. missan, Icel. missa, Sw. mista, Dan. miste. [root]100. See {Mis }, pref.] 1. To fail of hitting, reaching, getting, finding,… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.