Translation: from turkish

KUDRET-İ İLÂHİYE

Look at other dictionaries:

  • KUDRET-İ İLÂHİYE — Allah ın kudreti.(Cenab ı Hakk ın kudret, ilim, iradesi; şemsin ziyâsı gibi bütün mevcudata âmm ve şâmil olup, hiçbir şeyle müvazene edilemez; Arş ı Azama taalluk ettikleri gibi, zerrelere de taalluk ederler. Cenab ı Hak, şems ve kameri… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FITRAT-I İLÂHİYE — San at ı Rabbaniye ve kudret i İlâhiyenin dâima değişen bir defteri olan ve yanlış olarak Tabiat namı verilen Cenab ı Hak ın fıtrat kanunları ve mahlukatın yaradılışı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ENDAD — (Nidd. C.) Benzerler. Emsâller. * Misiller. şerikler, eşler.(Vahdaniyet ve kudret i İlâhiye bu kadar âyât ı fiiliye ve kavliyesiyle zâhir ve bâhir iken, buna karşı insanlardan bazıları vardır ki, Allah a karşı denkler, nazirler tutarlar ki onları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MADDİYYUN — (Maddiyun) Maddeciler. Her şeyin esası madde olduğunu iddia edip, ruhaniyatı inkâr eden dinsizler. Her şeyi madde ile ölçenler. Masnuât ı İlâhiye olan mahlukatı ve zerrelerin muntazam hareketini, tesadüf eseri gibi kabul ve tevehhüm edip… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.