Translation: from turkish

HÜSN-Ü TEDBİR

Look at other dictionaries:

  • HÜSN-Ü TEDBİR — İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek. * Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek. * Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZABT U RABT — Disiplin, âsâyiş, düzen. * Hüsn ü tedbir ve basiret ile muhâfaza …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RUBUBİYET — Cenab ı Hakk ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve mâlikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyyeti. * Artırmak. Ziyade kılmak.(Ey gözleri sağlam ve kalbleri kör olmayan insanlar, bakınız! İnsan… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.